mgr Mikołaj Świtalski

Doktorant

Kontakt: 
Email:
mikolaj [dot] switalski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Terminy konsultacji dla studentów studiów zaocznych w semestrze letnim 2016/2017:

30 kwietnia 2017 r. g. 14:00 - 15:00

27 maja 2017 r. g. 12:00 - 14:00

10 czerwca 2016 r. g. 15:00 - 17:00

 

Uprzejmie proszę o wcześniejsze uzgodnienie planowanego terminu drogą mailową.