mgr Wojciech Nawrocki

Doktorant

Kontakt: 

Pokój 106, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

 

Email:
wojciech [dot] nawrocki [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

Konsultacje dla studentów w semestrze letnim 2016/2017 odbywać się będą w pokoju 106 w budynku  A, we wszystkie wtorki, 

od godz. 16.00 do godz. 18.00.

Dodatkowe konsultacje mogą zostać wyznaczone w razie potrzeby na prośbę studentów.

Proszę o mailowe potwierdzenie przybycia na konsultacje.

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

1. Magister administracji - ( praca magisterska pt.:" Zadania zlecone administracji celnej" przygotowana pod kierownictwem prof. dra. hab. Adama Chełmońskiego).

2. Magister prawa - ( praca magisterska pt.: " Ochrona prawna wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika na podstawie art. 527 i następnych K.c.") przygotowana pod kierownictwem prof. dra hab. Józefa Frąckowiaka ).

3. Doktorant w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

4. Zainteresowania badawcze - prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo administracyjne, prawo budowlane, prawo cywilne, prawo górnicze, prawo podatkowe .