mgr Mateusz Niemiec

Doktorant

Telefon:
698933151
Email:
mateusz [dot] niemiec [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Poniedziałki 17:45-19:15, s. 311 bud. A. 

Publikacje: 

Determinanty uznania administracyjnego ZUS przy wydawaniu zgody na opłacenie składki po terminie 

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.005