Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Katarzyna Grotkowska

Email:
katarzyna.grotkowska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

semestr letni 2018/2019:
poniedziałki: 16:00 - 17:00 pok. 511 A
wtorki: 17:45 - 18:45 pok. 511 A

Działalność naukowa: 

Publikacje:

 1. Uzależnienia. Wokół pojęć „używanie” i „nadużywanie”, Przegląd Prawa Publicznego
  7-8/2018, s. 84 – 92
 2. Zaostrzone reguły gry. Sytuacja rodzin osób uzależnionych od hazardu, Przegląd Prawa Publicznego 5/2018, s. 10 – 25
 3. Społeczne oczekiwania a paternalizm - na przykładzie regulacji antynarkotykowych, Wrocławskie Studia Sądowe 4/2017, s. 82 – 96
 4. Polityczne uwikłanie reklamy napojów alkoholowych, Przegląd Prawa Publicznego,
  nr 7-8/2017, s. 67-73
 5. Sankcje prawne jako źródło bodźców oddziałujących na proces decyzyjny człowieka, (współautorstwo z J. Niesiołowskim) Przegląd Prawa Publicznego, nr 1/2017, s.24 - 36
 6. Gmina a przeciwdziałanie alkoholizmowi: architektura wyboru, [w:] M. Gurdek (red.), Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego w warunkach gospodarki rynkowej,  Sosnowiec 2017 r. s. 261 – 273
 7. Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania na przykładzie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk sejmowy nr 244 z 23.01.2012 r.), Przegląd Prawa Publicznego, nr 11/2016, s. 9 – 35
 8. Laws like a prescription?, Przegląd Prawa Publicznego, nr 7-8/2016, s. 82-91
 9. Analiza argumentu zdrowia publicznego w dyskusji nad legalizacją miękkich narkotyków (współautorstwo z mgr K. Kobylińskim), Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 76/2016, s. 63 - 76
 10. (Nie)paternalistyczna ochrona podmiotowości konsumenta? [w:] A. Bielska – Brodziak (red.), Co mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości, Katowice 2015, s. 154 – 170.
 11. Paternalizm prawa a hazard, Państwo i Prawo, nr 10 (2015), s. 42 – 56.
 12. Paternalizm w prawie administracyjnym [w:] L. Zacharko, A. Matan, D. Gregorczyk (red.), Administracja publiczna - aktualne wyzwania, Katowice 2015, s. 179 - 193. 
 13. Paternalizm jako jedna z reguł ingerencji w wolność - problemy definicyjne i klasyfikacyjne [w:] M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak (red.), Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, Białystok 2015, s. 227 - 238.
 14. Problematyka argumentu z linii orzeczniczej [w:] J. Karczewski, M. Żuralska (red.), Refleksyjność         w prawie. Inspiracje, Warszawa 2015, s. 53 - 66.
 15. Apteczka prawna. Lex bez łez, (współautor) red. K. Markiewicz, M. Szczocarz - Krysiak, Katowice 2014
 16. Dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich, jako szansa na poprawę skuteczności dochodzenia roszczeń konsumenta [w:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (red.) Quo vadis, arbitrażu?/Quo vadis, arbitration?, Warszawa 2013.

Konferencje:
 

 1. 24 – 25 maja 2018 r. Wrocław –  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie
  i Style Życia, Prawo a kulturowe wzorce ryzykownych zachowań
 2. 16 maja 2018 r. Wrocław – Prawo zwierząt do ochrony przed cierpieniem – Czy przywiązanie da się wycenić? Komornicza egzekucja ze zwierzęcia
 3. 10 kwietnia 2018 r. Wrocław – Nieizolacyjne środki zapobiegawcze, Ekonomiczne ujęcie nie izolacyjnych środków zapobiegawczych
 4. 6 – 8 lipca 2017 r. Wrocław – XIII Zlot Filozoficzny, Neurokognitywne podstawy uzasadnienia paternalizmu
 5. 2 czerwca 2017 r. Poznań – Poznańska teoria prawa. Recepcja i polemiki, Prawo jest (też) dla nie-prawników. Clara non sunt interpretanda
 6. 27 – 28 kwietnia 2017 r. Wrocław – 9th Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists: Democracy, Academia and the Political, Legal paternalism – a part of populism or a necessary part of legislation?
 7. 25 kwietnia 2017 r. Wrocław – Przemoc wobec zwierząt, Udział organizacji, której statutowym celem jest ochrona zwierząt w procesie – wybrane aspekty
 8. 11 kwietnia 2017 r. Wrocław – Instrumentalizacja prawa karnego, Społeczne oczekiwania a paternalizm
 9. 24 – 25 września 2016 r. Sosnowiec – Prawo w konfrontacji z presją polityczną, Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 10. 12 kwietnia 2016 r. Szczecin – Wykładnia prawa. Zagadnienia teoretycznoprawne, filozoficznoprawne, dogmatycznoprawne, Argumenty ustawodawcy uzasadniające przepisy paternalistyczne
 11. 6 – 9 września 2015 r. Poznań – VII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Wymiary prawa”, Architektura wyboru
 12. 24 kwietnia 2015 r., Łódź - Czy zalegalizować? Prawne i etyczne problemy legalizacji narkotyków miękkich, Analiza argumentu zdrowia publicznego w dyskusji nad legalizacją miękkich narkotyków (wspólnie z Konradem Kobylińskim)
 13. 24 kwietnia 2015 r., Łódź - "Czy zalegalizować? Prawne i etyczne problemy legalizacji narkotyków miękkich", 'Analiza argumentu zdrowia publicznego w dyskusji nad legalizacją miękkich narkotyków' (wspólnie z Konradem Kobylińskim)
 14. 27 – 28 marca 2015 r., Sofia - 7th CEE Forum for Young Legal, Political and Social Theorists, When the state acts like a doctor. Is it paternalism in healthcare policy?
 15. 14 – 17 września 2014 r. Augustów, XXI Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Demokratyczne państwo prawa”, Paternalizm jako jedna z reguł ingerencji w wolność- problemy definicyjne i klasyfikacyjne
 16. 4 – 6 września 2014 r. Brighton, “Critical Legal Studies: Power, Capital, Chaos”, Paternalism as an example of liberty limiting principle on the line of private law – public law distinction. Definition and classification
 17. 12 – 14 września 2013 r. Białobrzegi, VI Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Refleksyjność w prawie”, Problematyka pojęcia >>linia orzecznicza<<
 18. 4 – 5 kwietnia 2013 r. Warszawa, Międzynarodowa Konferencja Studencko – Doktorancka Quo vadis arbitrażu?, Dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich jako szansa na poprawę skuteczności dochodzenia roszczeń konsumenta
 19. 9 kwietnia 2013 r. Stalowa Wola, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesna praworządność: wyzwania i dziania, Problem definiowalności pojęcia praworządność

 

 

 

Udział w programie Erasmus +

 

 1. 9 – 13 maja 2016 r. Universidad de Sewilla, temat zajęć: Architecture of Choice, oraz Law and Laziness. The Nudge Theory in Law and in Every-day Life
 2. 13 – 15 maja 2015 r. Universita di Bologna, temat zajęć: Legal Paternalism and The Nudge Theory