Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Katarzyna Grotkowska

Email:
katarzyna [dot] grotkowska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

semestr letni 2018/2019:
poniedziałki: 16:00 - 17:00 pok. 511 A
wtorki: 17:45 - 18:45 pok. 511 A

 
Działalność naukowa: 

1)      6 – 8 lipca 2017 r. Wrocław – XIII Zlot Filozoficzny, Neurokognitywne podstawy uzasadnienia paternalizmu

2)      2 czerwca 2017 r. Poznań – Poznańska teoria prawa. Recepcja i polemiki, Prawo jest (też) dla nie-prawników. Clara non sunt interpretanda

3)      27 – 28 kwietnia 2017 r. Wrocław – 9th Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists: Democracy, Academia and the Political, Legal paternalism – a part of populism or a necessary part of legislation?

4)      25 kwietnia 2017 r. Wrocław –„Przemoc wobec zwierząt”, Udział organizacji, której statutowym celem jest ochrona zwierząt w procesie – wybrane aspekty

5)      11 kwietnia 2017 r. Wrocław – „Instrumentalizacja prawa karnego”, Społeczne oczekiwania a paternalizm

6)      24 – 25 września 2016 r. Sosnowiec – „Prawo w konfrontacji z presją polityczną”, Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

7)      12 kwietnia 2016 r. Szczecin – „Wykładnia prawa. Zagadnienia teoretycznoprawne, filozoficznoprawne, dogmatycznoprawne”, Argumenty ustawodawcy uzasadniające przepisy paternalistyczne

8)      24 – 25 września 2015 r. Kroczyce – Konferencja: „Administracja publiczna – aktualne wyzwania”, Paternalizm w prawie administracyjnym

9)      6 – 9 września 2015 r. Poznań – VII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Wymiary prawa”, Architektura wyboru

10)  24 kwietnia 2015 r., Łódź - "Czy zalegalizować? Prawne i etyczne problemy legalizacji narkotyków miękkich", 'Analiza argumentu zdrowia publicznego w dyskusji nad legalizacją miękkich narkotyków' (wspólnie z Konradem Kobylińskim)

11)  27 – 28 marca 2015 r., Sofia - 7th CEE Forum for Young Legal, Political and Social Theorists, When the state acts like a doctor. Is it paternalism in healthcare policy?

12)  14 – 17 września 2014 r. Augustów, XXI Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa

 „Demokratyczne państwo prawa”, Paternalizm jako jedna z reguł ingerencji w wolność- problemy definicyjne i klasyfikacyjne

13)  4 – 6 września 2014 r. Brighton, “Critical Legal Studies: Power, Capital, Chaos”, Paternalism as an example of liberty limiting principle on the line of private law – public law distinction. Definition and classification

14)  12 – 14 września 2013 r. Białobrzegi, VI Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Refleksyjność w prawie”, Problematyka pojęcia >>linia orzecznicza<<

15)  4 – 5 kwietnia 2013 r. Warszawa, Międzynarodowa Konferencja Studencko – Doktorancka Quo vadis arbitrażu?, Dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich jako szansa na poprawę skuteczności dochodzenia roszczeń konsumenta

16)  9 kwietnia 2013 r. Stalowa Wola, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesna praworządność: wyzwania i dziania, Problem definiowalności pojęcia praworządność

 

 

 

Udział w programie Erasmus +

 

  1. 9 – 13 maja 2016 r. Universidad de Sewilla, temat zajęć: Architecture of Choice, oraz Law and Laziness. The Nudge Theory in Law and in Every-day Life
  2. 13 – 15 maja 2015 r. Universita di Bologna, temat zajęć: Legal Paternalism and The Nudge Theory