Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Anna Rocławska-Szydło

Kontakt: 

Budynek A, pokój 301

Email:
anna.roclawska [at] uwr.edu.pl
Działalność naukowa: 

Magister prawa (WPiA UŚ, 2014) i filozofii (WNS UŚ, 2016).

Przygotowuje rozprawę doktorską na temat argumentacji z podwójnego skutku w dyskursie prawniczym.

Zainteresowania naukowe: filozofia praktyczna, teoria społeczna.

Publikacje:
A. Rocławska. 2019. „Moralny wymiar prawa a kategoria praeter intentionem". Wymiary prawa: teoria, filozofia, aksjologia. s. 45-57.
A.  Rocławska.  2017. „Stosuj  ustawy  i  rób, co chcesz? Pojęcie  niezawisłości a deontologiczny model cnót sędziowskich”. Folia Iuridica nr 78. s. 81-95.
A. Rocławska. 2015. „Trwałość demokracji a pytanie o banalność zła sędziów o nieskazitelnych charakterach". Chorzowskie Studia Polityczne nr 9. s. 171-187.
A. Rocławska. 2015. „Czy polski ustawodawca wymaga od sędziów dzielności etycznej? Rozważania na tle ustawowego wymogu nieskazitelności charakteru”. Ogrody nauk i sztuk 2015 (5). s. 99-110.