mgr Anna Rocławska

Doktorant

Email:
anna [dot] roclawska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

---

 

Działalność naukowa: 

Magister prawa (WPiA UŚ, 2014) i filozofii (WNS UŚ, 2016).

Przygotowuje rozprawę doktorską na temat roli doktryny o podwójnym skutku w prawie.

Zainteresowania naukowe: filozofia prawa, filozofia działania, teorie interpretacji, etyka.

 

Publikacje: 

A.  Rocławska.  2017.  „Stosuj  ustawy  i  rób  co,  chcesz? Pojęcie  niezawisłości a deontologiczny model cnót sędziowskich”. Folia Iuridica nr 78. s. 81-95.

 A. Rocławska. 2015. „Trwałość demokracji a pytanie o banalność zła sędziów o nieskazitelnych charakterach". Chorzowskie Studia Polityczne nr 9. s. 171-187.

A. Rocławska. 2015. „Czy polski ustawodawca wymaga od sędziów dzielności etycznej? Rozważania na tle ustawowego wymogu nieskazitelności charakteru”. Ogrody nauk i sztuk 2015 (5). s. 99-110.