Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Mateusz Menzel

Kontakt: 

pokój 505, budynek B, ul. Kuźnicza 46/47

Email:
mateusz [dot] menzel [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

2018-12-09 - godz.16:00-17:00

2018-12-19 - godz.17:00-19:00 (podwójne za 27.01.2019)

2019-01-12 - godz.11:15-12:15

2019-01-13 - godz.18:30-19:30

2019-01-27 - godz.11:30-12:30

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

- historia prawa karnego w Polsce w okresie międzywojennym

- historia korupcji w Polsce

- zjawisko przestępstwa korupcji w Polsce w okresie Polski Ludowej (1944–1989)

- rozwój prawa prywatnego w Rzeczypospolitej Szlacheckiej

- dzieje miasta Grodkowa

 

Udział w konferencjach naukowych:

- "Zmiany unijnych standardów ochrony danych osobowych z perspektywy ABI" - Wrocław 2017

- XIII Colloquium Prawno-Historyczne "Miasto-idea, historia i prawo." - Muzemu Piastów Śląskich w Brzegu 2017

- "Religia a polityka i prawo" - Wrocław 2017

- "Pytania podstawowe dogmatyki prawa karnego" - Wrocław 2017

- "Czy jesteśmy gotowi na stosowanie RODO? Ocena rozwiązań przyjętych w polskim systemie prawnym" - Wrocław, 2018

- XIV Colloquium Prawno-Historyczne, "Res publica semper reformanda", Opole, 2018

- Jubileuwowe XV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego, "Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i związków wyznaniowych (1918-1945-1989)",  Wrocław, 2018

- Ogólnopolska konferencja naukowa, "Koszty usług finansowych w świetle aktualnych wyzwań rynkowych. Prawo-praktyka-problemy-potrzeby-perspektywy", Wrocław, 2018