Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Bartłomiej Przyniczka

Kontakt: 

pok. 114 bud. A, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław 

Email:
302910 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2021-2022:

pok. 114 bud. A:
31.10.2021 - 12.00-13.00
21.11.2021 - 17.00-18.00
04.12.2021 - 16.30-17.30
18.12.2021 - 15.00-16.00
09.01.2022 - 17.00-18.00
15.01.2022 - 15.30-16.30
29.01.2022 - 14.30-15.30

Konsultacje zdalne za pomocą aplikacji MS Teams w piątki godz. 18.00-19.00 (z wyjątkiem  24.12.2021 i 31.12.2021). Wymagany wcześniejszy kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Działalność naukowa: 

2021

Przyniczka Bartłomiej
Hipoteka: Hipoteka w ogólności: Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym  [art. 101(1)-101(11)]
Hipoteka: Hipoteka na wierzytelności hipotecznej [art. 108(1) -108(5)]
Hipoteka: Hipoteka przymusowa [art. 109 - 112 (uchylony)]
w: Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz / red. Magdalena Habdas, Mariusz Fras
Warszawa: Wolters Kluwer 2021, s. 853-958
(Komentarze)
ISBN 978-83-8223-838-9