Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Olaf Hamberger

Kontakt: 

pokój 108, budynek B, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

Email:
311797 [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

14 października 2018 roku 
godz. 13:30-14:30
pokój 108, budynek B,
ul. Kuźnicza 46/47

28 października 2018 roku 
godz. 18:30-19:30
pokój 108, budynek B,
ul. Kuźnicza 46/47

4 listopada 2018 roku 
godz. 15:00-16:00
pokój 108, budynek B,
ul. Kuźnicza 46/47

19 stycznia 2019 roku 
godz. 13:00-14:00
pokój 108, budynek B,
ul. Kuźnicza 46/47

27 stycznia 2019 roku 
godz. 17:30-18:30
pokój 108, budynek B,
ul. Kuźnicza 46/47

 

 
Działalność naukowa: 

Olaf Hamberger ukończył studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu. Pod kierownictwem dr Moniki Filipowskiej – Tuthill napisał pracę magisterską pod tytułem „Zmiany w przepisach regulujących postępowanie egzekucyjne, w zakresie odpowiedzialności komorników za uchybienia proceduralne w kontekście ujawnionych nieprawidłowości w trakcie wykonywania zawodu komornika sądowego”. Celem pracy była: analiza środków kontroli nad wykonywaniem zawodu komornika sądowego, w szczególności określenia rodzajów nadzorów kompetencyjnych nad działaniem kancelarii komorniczej oraz prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym przez komornika, w tym określenia organów legitymizowanych do inicjowania postępowań kontrolnych oraz dyscyplinarnych prowadzonych w postępowaniu egzekucyjnym. 

Zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań i ich wykonalności, oraz na problematyce postępowania cywilnego w szczególności postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego. Zainteresowania naukowe doktoranta przejawia również w tematyce postępowania upadłościowego, w szczególności procesowych i materialnoprawnych skutków ogłoszenia upadłości. 
Zainteresowania doktoranta Olafa Hambergera wsparte są doświadczeniem zawodowym, które zostało nabyte podczas świadczenia usług prawnych na rzecz kancelarii adwokackich, komorniczych oraz współpracy z doradcami restrukturyzacyjnymi i syndykami w zakresie: bieżącego działania ich kancelarii, rozwiązywania zagadnień prawnych, sporządzanie opinii, przygotowanie pism procesowych oraz środków zaskarżenia. 

Czynny udział w konferencjach:
 

  • Krajowa Konferencja Naukowa pt. „Postępowanie cywilne u progu zmian”. Organizatorem Konferencji był Wydział Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, która odbyła się w dniu 10 grudnia 2018 roku, gdzie wygłosił referat pt. „Skutki naruszenia zakazu zbywania i obciążania nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wbrew udzielonemu zabezpieczeniu”.
  • XII Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych pt. „Ewolucja systemu prawnego w świetle zmian społecznych, gospodarczych i ustrojowych”. Organizatorem Zjazdu było Koło Nauk Penalnych ,,Liberum’’ działające przy Katedrze Prawa WSP, który odbył się w dniach 26-28 kwietnia 2017 roku, gdzie wygłosił referat pod tytułem: „Jak wpływały zmiany społeczne, gospodarcze i ustrojowe po 89 roku na zmiany w postępowaniu egzekucyjnym. 
  • II ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Hipokrates przed sądem”, która odbyła się 26 maja 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie wygłosił referat pod tytułem: „Jak wpływa ustalenie odpowiedzialności dyscyplinarnej lekarza w jednej dziedzinie prawa na inne postępowania.P

Przeprowadzone szkolenia zawodowe: 
 

  • 18 maja 2018 roku przeprowadził wykład na szkoleniu zorganizowanym przez Komisję Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej. Tematem wykładu była „Egzekucja komornicza w nowym stanie prawnym po nowelizacji przepisów”.