Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Maciej Pewiński

Doktorant

Kontakt: 

We wszelkich sprawach zapraszam do kontaktu mailowego na adres: maciej.pewinskiatuwr.edu.pl

Email:
311799 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim stadnardowo odbywają się we wtrorki (proszę jednak o sprawdzenie poniżej, czy nie zaszły jakieś zmiany) w godzinach od 11.15 do 13.15 pokój nr 311A.
Obecnie ze względu na wyjątkową sytuację związaną z koronawirusem, konsultacje bezpośrednie zostają zawieszone. Dotyczy to również konsultacji weekendowych. Proszę o kontakt mailowy we wszystkich sprawach.

Zmiany godzin i dni konsultacji będą aktualizowane na bieżąco.

Najbliższe konsultacje: ________

Daty pozostałych konsultacji weekendowych: 

 

Działalność naukowa: 

Moja działalność naukowa skoncentrowana jest głównie wokół tematyki prawa finansowego, bankowego oraz prawa konsumneckiego. Interesują mnie zwłaszcza zagadnienia związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi crowdfundingu, działalnoscią fintechów oraz technologią blockchain. 

Wybrane projekty naukowe: 
 

1. Projekt naukowo-badawczy, realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, czasookres realizacji projektu: maj 2017r.-lipiec 2017r., tytuł projektu: „Badanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w okresie od lipca 2015 r. do grudnia 2016 r”, zakres obowiązków: badanie i analizowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. 

Wybrane konfernecje naukowe: 

  1. 6 grudnia 2016 r., Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych Finansów i Prawa Finansowego „Bank i pieniądz w Polsce i na świecie (aspekty prawne)?”, konferencja ogólnopolska, Koło Naukowe Prawa Finansowego „Fiskus”, wygłoszony referat: „Nadzór finansowy wewnątrz Unii Europejskiej w kontekście zwiększania stabilności finansowej systemu. Studium działalności Europejskiego Banku Centralnego”;
  2. 6 kwietnia 2017 r., Toruń,  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Testament w prawie polskim””, konferencja ogólnopolska, Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Rodzinnego UMK w Toruniu, wygłoszony referat: „Notarialny Rejestr Testamentów”;
  3. 21 kwietnia 2017 r., Warszawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, „Historia myśli ekonomicznej i prawnej”, konferencja ogólnopolska, Interdyscyplinarne Koło Myśli Prawnej Sapere Aude, wygłoszony refertat „Pozytywizm prawniczy”,;
  4. 16-17 maja 2017 r., Poznań, Wydział Prawa i Administracji UAM, VI Kongres Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Społeczeństwo obywatelskie”, konferencja ogólnopolska, Kongres Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wygłoszony referat: „Wolontariat jako przejaw społeczeństwa obywatelskiego. Studium historyczno-prawne”;
  5. 16 września 2017 r. Lwów, Ivan Franko National University of Lviv, „Wspólnota międzynarodowa wobec wyzwań współczesności: integracja, tożsamość, wartości”, konferencja zagraniczna, Ivan Franko National University of Lviv,  wygłoszony refertat: „Frontex. European Boarder and Coast Guard. Legal Status and current challenges”;