Pracownia Badan Praw Orientalnych zaprasza.

Szanowni Państwo,

„NON OMNIS MORIAR. Prawne zagadnienia pochówku, dóbr osobistych zmarłego, wybrane zagadnienia dziedziczenia oraz swoboda działalności funeralnej”

Strony