Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura we Wrocławiu zaprasza na wykład inaugurujący otwarcie wystawy "Służby specjalne II Rzeczypospolitej 1918-1939. Blaski i cienie."

Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego Iurisprudentia pod opieką naukową doktora Rajnhrdta Kokota zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie organizacyjno – rekrutacyjne.

Konferencja z okazji Jubileuszu 70-lecia polskiego środowiska akademickiego we Wrocławiu, organizowana przez Instytut Historii Państwa i Prawa i Katedrę Doktryn Politycznych i Prawnych

16.-17.04.2015 r., Polanica Zdrój

 

Studenckie Koło Naukowe Blok Prawa Komputerowego, Centrum Badań Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej oraz Pracowania Badań Praw Orientalnych zapraszają na wykład poświęcony prawie własności intelektualnej w Chinach, który odbędzie się 21 kwietnia 2015 r.

Strony