W semestrze letnim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii zostaną zorganizowane warsztaty dla studentów I roku (programy w załączeniu) prowadzone przez pracowników Centrum Edukacji Nauczycielskiej:

Narodowy Instytut Muzealnicta i Ochrony Zbiorów oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii zapraszaja na cykl prelekcji: Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce

Strony