w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w Uniwersytecie Wrocławskim.

Treść w załączniku.

Zapraszam na spotkanie z Igorem Medwidem, doktorantem Instytutu Ukrainoznawstwa im. Iwana Krypjakewycza Państwowej Akademii Nauk we Lwowie, najlepszym absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lwowskiego oraz zwycięzcą wielu konkursów, m.in.

Strony