Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Uchwały Rady Wydziału - 2022

Uchwała nr 1/I/2022 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie programu studiów dla kierunku administracja w organizacjach międzynarodowych (Administration in International Organizations) na poziomie studiów drugiego stopnia w języku angielskim

Uchwała nr 2/I/2022 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie programu studiów dla kierunku Bachelor of Business and Administration na poziomie studiów pierwszego stopnia w języku angielskim

Uchwała nr 3/I/2022 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie programu studiów dla kierunku Criminal Justice na poziomie studiów pierwszego stopnia w języku angielskim

Uchwała nr 4/I/2022 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie programu studiów dla kierunku ekonomia specjalność Master of Managerial Economics na poziomie studiów drugiego stopnia w języku angielskim

Uchwła nr 5/I/2022 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie programu studiów dla kierunku LL.M. International and European Law na poziomie studiów drugiego stopnia w języku angielskim

Uchwała nr 12/III/2022 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia przedmiotów do wyboru realizowanych w roku akademickim 2022/2023 

Uchwała nr 13/III/2022 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 marca 2022 r.

Uchwała nr 17/IV/2022 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 22/XII/2021 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w roku akademickim 2022/2023

Uchwała nr 18/V/2021 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia przedmiotów do wyboru w Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, realizowanych w roku akademickim 2022/2023

Uchwała nr 19/V/2022 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie programu studiów dla kierunku ekonomia na poziomie studiów drugiego stopnia

Uchwała nr 20/V/2022 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie programu studiów dla kierunku kryminologia na poziomie studiów pierwszego stopnia

Uchwała nr 21/V/2022 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie programu studiów dla kierunku administracja na poziomie studiów drugiego stopnia

Uchwała nr 23/IX/2022 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 września 2022 r. w sprawie powołania na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

Uchwała nr 24/IX/2022 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 września 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

Uchwała nr 27/X/2022 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 października 2022 r

Uchwała nr 33/XII/2022 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w roku akademickim 2023/2024