Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Artur Kowalczyk

Kontakt: 

pokój 516, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 20 82
Email:
artur [dot] kowalczyk [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

w semestrze zimowym 2017/18

 

dla studentów wieczorowych:

piątki, godz. 15.00-17.00

 

dla studentów zaocznych:

29 października, godz. 11.15-12.15

4 listopada, godz. 14.45-15.45

26 listopada, godz. 9.30-10.30

10 grudnia, godz. 17.45-18.45

16 grudnia, godz. 14.00-15.00

 

W każdej sprawie można kontaktować się także drogą e-mailową.

 

Działalność naukowa: 

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (praca magisterska pt. „Obowiązek naprawienia szkody jako wyraz idei sprawiedliwości naprawczej” napisana pod kierownictwem dr. Rajnhardta Kokota). Aplikant sędziowski w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W okresie studiów jako członek Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przez dwa lata zajmował się udzielaniem porad prawnych osadzonym w Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu. 

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień modelowych procesu karnego (także w kontekście prawnoporównawczym), naczelnych zasad procesowych, postępowania przygotowawczego, związków prawa karnego materialnego z procesowym, a poza obszarem postępowania karnego dotyczą m.in. teorii i filozofii prawa.