Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Artur Kowalczyk

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 209, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 23 77
Email:
artur.kowalczyk [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22:
piątki, godz. 13.15-15.15 
Do dnia 7 stycznia 2022 r. konsultacje będą odbywały się na MS Teams.
Uwaga! W dniach 3 grudnia 2021 r., 7 stycznia 2022 r. i 28 stycznia 2022 r. konsultacje odbędą się w godz. 9.30-11.30.

We wszystkich sprawach zachęcam również do kontaktu drogą e-mailową.

Działalność naukowa: 

Stypendysta w finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki projekcie badawczym Sonata BIS nr 2017/26/E/HS5/00382 „Odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności – teoria i praktyka" (kierownik projektu: dr hab. Wojciech Jasiński). Wykonawca grantu wewnętrznego WPAiE nr 0420/2778/18 „Granice konwalidacji czynności dowodowych w procesie karnym”.
Przygotowywana rozprawa doktorska dotyczy problematyki wadliwych czynności dowodowych w procesie karnym (promotor: prof. dr hab. Jerzy Skorupka).

Zainteresowania badawcze:
  • rozwiązania modelowe procesu karnego (także w kontekście prawnoporównawczym),
  • wadliwość i konwalidacja czynności dowodowych,
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne pozbawienie wolności,
  • teoria i filozofia prawa.
Działalność pozauczelniana:

Asesor sądowy w wydziale karnym. Odbył aplikację ogólną, a następnie aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. W listopadzie 2019 r. zdał egzamin sędziowski.