Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Artur Kowalczyk

Kontakt: 

pokój 516, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 20 82
Email:
artur [dot] kowalczyk [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

W semestrze zimowym 2019/20 konsultacje nie odbywają się.

We wszelkich sprawach zachęcam do kontaktu drogą e-mailową.

 

Działalność naukowa: 

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Stypendysta w projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki Sonata BIS nr 2017/26/E/HS5/00382 „Odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności – teoria i praktyka" (kierownik projektu: dr Wojciech Jasiński).
Wykonawca grantu wewnętrznego WPAiE nr 0420/2778/18 „Granice konwalidacji czynności dowodowych w procesie karnym”.
Przygotowywana rozprawa doktorska dotyczy problematyki wadliwych czynności dowodowych w procesie karnym (promotor: prof. dr hab. Jerzy Skorupka).

Zainteresowania badawcze:
  • rozwiązania modelowe procesu karnego (także w kontekście prawnoporównawczym),
  • naczelne zasady procesowe,
  • wadliwość czynności procesowych i dopuszczalność ich konwalidacji,
  • zagadnienia dowodowe,
  • teoria i filozofia prawa.
Działalność pozauczelniana:

aplikant sędziowski (Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury)