Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Artur Kowalczyk

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 209, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 23 77
Email:
artur.kowalczyk [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje dla studentów stacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24:
piątki, godz. 14.00-16.00

We wszystkich sprawach zachęcam do kontaktu drogą e-mailową.

Działalność naukowa: 

Stypendysta w finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki projekcie badawczym Sonata BIS nr 2017/26/E/HS5/00382 „Odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności – teoria i praktyka" (kierownik projektu: dr hab. Wojciech Jasiński, prof. UWr). 
Wykonawca grantu wewnętrznego WPAiE nr 0420/2778/18 „Granice konwalidacji czynności dowodowych w procesie karnym”.
Prowadził badania prawnoporównawcze na Uniwersytecie w Kolonii oraz w Instytucie Maxa Plancka ds. Badań nad Przestępczością, Bezpieczeństwem i Prawem we Fryburgu Bryzgowijskim.
Przygotowywana rozprawa doktorska dotyczy problematyki odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem lub niesłusznego pozbawienia wolności (promotor: prof. dr hab. Jerzy Skorupka).

Zainteresowania badawcze:
  • rozwiązania modelowe procesu karnego (także w kontekście prawnoporównawczym),
  • wadliwość i konwalidacja czynności dowodowych,
  • proces karny in absentia,
  • kompensacja niezgodnego z prawem lub niesłusznego pozbawienia wolności,
  • zastosowanie teorii i filozofii prawa w dogmatyce prawa karnego procesowego.
Działalność pozauczelniana:

Asesor sądowy w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Miliczu. Odbył aplikację ogólną, a następnie aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. W listopadzie 2019 r. zdał egzamin sędziowski.