Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Tomasz Scheffler

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 306, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
0048-71-37-52-908
Email:
tomasz.scheffler [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym (aplikacja Teams) w czwartki w godz.: 14.30 - 16.30.
Ponadto dla studentów niestacjonarnych dodatkowo w dniach: 13.03 godz. 13.00-14.00, 27.03 godz. 8.00-9.00, 24.04 godz. 10.30-11.30 i 13.06 godz. 10.30-11.30.
W przypadku chęci skorzystania z konsultacji (a także w innych sprawach) proszę o wcześniejszą informację mailową na adres: tomasz.scheffleratuwr.edu.pl

Działalność naukowa: 

I Zainteresowania naukowe:

1. Dokryny polityczne i prawne (doktrynologia) ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji dotyczących prawa i państwa występujących w starożytności jak też zagadnień dotyczących teorii i praktyki totalitaryzmu i autorytaryzmu, katolickiej nauki społecznej, feminizmu oraz integracji europejskiej;

2. Wpływ doktryn na funkcjonowanie systemów prawnych, osobliwie zaś na prawo karne włoskie, polskie i niemieckie;

3. Samorządność zawodowa (korporacjonizm);

4. Odpowiedzialność dyscyplinarna.

II Uczestniczyłem w grancie pt. Prawo w państwie totalitarnym. Aspekty teorii i praktyki przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (konkurs nr 39, nr rej.: N N110 094239)

III Jestem członkiem redakcji Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Czasopismo to uzyskało na lata 2015-2018 na liście ministerialnej 14 punktów. Jestem też członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma Radca Prawny oraz Radca Prawny. Zeszyty Naukowe.

IV W latach 2013 - 2016 byłem Głównym Rzecznikiem Dyscyplinarnym Krajowej Izby Radcow Prawnych. Od 2016 r. jestem członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych. W 2016 r. zostałem też ponownie wicedziekanem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Od 2018 r. jestem zastępca kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.