dr Tomasz Scheffler

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
0048-71-37-52-908
Email:
tomasz [dot] scheffler [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje odbywają się  w pokoju 306 w bud. A.
W okresie urlopu (do połowy września) konsultacje zostają zawieszone.

W sprawach pilnych proszę o kontakt e-mail.

Zdjęcie użytkownika dr Tomasz Scheffler
Działalność naukowa: 

I Zainteresowania naukowe:

1. Dokryny polityczne i prawne (doktrynologia) ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji dotyczących prawa i państwa występujących w starożytności jak też zagadnień dotyczących teorii i praktyki totalitaryzmu i autorytaryzmu, katolickiej nauki społecznej, feminizmu oraz integracji europejskiej;

2. Wpływ doktryn na funkcjonowanie systemów prawnych, osobliwie zaś na prawo karne włoskie, polskie i niemieckie;

3. Samorządność zawodowa (korporacjonizm);

4. Odpowiedzialność dyscyplinarna.

II Uczestniczę w grancie pt. Prawo w państwie totalitarnym. Aspekty teorii i praktyki przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (konkurs nr 39, nr rej.: N N110 094239)

III Jestem członkiem redakcji Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Czasopismo to uzyskało na lata 2015-2016 na liście ministerialnej 14 punktów. Jestem też członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma Radca Prawny.

IV W latach 2013 - 2016 byłem Głównym Rzecznikiem Dyscyplinarnym Krajowej Izby Radcow Prawnych. Od 2016 r. jestem członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych. W 2016 r. zostałem też ponownie wicedziekanem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Publikacje: 

Wybrane publikacje:

Monografie:

T. Scheffler, Europa po Hitlerze. Ład międzynarodowy w koncepcjach konserwatywnej opozycji w Trzeciej Rzeszy, Wrocław 2006.

Kodeks Etyki Radcy Prawnego. Komentarz, red. T. Scheffler, wyd. 2. Warszawa 2017.

Artykuły (i inne teksty):

T. Scheffler, Integracja Europejska w poglądach Bonhoeffer-Kreis, w: Aksjologiczne i praktyczne aspekty integracji europejskiej, red. E. Kozerska, T. Scheffler, Wrocław 2007, s. 41-52;

E. Kozerska, T. Scheffler, Kryzys cywilizacji i rasizm w nauczaniu Piusa XI oraz w projekcie encykliki „Humani generis unitas” z 1939 r., w: Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, t. XXXI, Wrocław 2009, s. 77-98;

E. Kozerska, T. Schefflerem, Edwarda Muszalskiego koncepcja narodowego prawa cywilnego, w: Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nr 11.4, 2011, s. 237- 254;

E. Kozerska, T. Schefflerem, Pius XI wobec państw totalitarnych, w: Totalitaryzmy XX wieku. Idee –instytucje -interpretacje, red. W. Kozub -Ciembroniewicz, H. Kowalska -Stus, B. Szlachta, M. Kiwior -Filio, Kraków 2010, s. 85-119;

E. Kozerska, T. Schefflerem, Projekty integracji europejskiej do 1952 r., w: Prawo i gospodarka Polski po Traktacie Lizbońskim, pod red. E. Kozerskiej, P. Malinowskiego, T. Schefflera, Opole 2011, s. 21-49;

E. Kozerska, T. Schefflerem, Prawa człowieka w nauczaniu Benedykta XVI, w: Wykorzystywanie człowieka w XX i XXI wieku, pod red.  B. Sitka, G. Dommacco, D. Barańskiej, K. Naumowicz, K. Zaworskiej, Olsztyn 2012, s. 25-44;

T. Scheffler, Przestępstwo publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa (art. 256 k.k.). Analiza doktrynologiczna wybranych wypowiedzi piśmiennictwa i judykatury. Część ogólna, w: Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem (dawniej Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi), t. XXXIV, z. 3, s. 97-117;

T. Scheffler, Z badań nad pojęciem suwerenności w średniowieczu, w: Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, z. 3 t. X, Opole 2012, s. 77-84;

T. Scheffler, O ius puniendi uwag kilka, w: Varia doctrinalia, pod red. Ł. Machaj, Wrocław 2012, s. 37-48;

E. Kozerska, T. Scheffler, O wojnie i pokoju, w: Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawno-historyczne, Opole 2013, s. 7-17;

T. Scheffler, Wielka Wojna i przyczyny jej wybuchu w ocenie Benedykta XV (1914), w: Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawno-historyczne, Opole 2013, s. 185-207.

E. Kozerska, T. Scheffler, Wokół Traktatu i poza Traktat z Lizbony, w: Wokół Traktatu Lizbońskiego. Propozycje i postulaty dotyczące prawa i ekonomii Unii Europejskiej, pod red. E. Kozerskiej i T. Schefflera, Kraków 2013, s. 7-18