Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Tomasz Scheffler

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 306, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
0048-71-37-52-908
Email:
tomasz [dot] scheffler [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje odbywają się  w pokoju 306 w bud. A.
środę  godz. 14.30-16.30.
Konsultacje weekendowe w styczniu 2019 r.:
W sprawach pilnych proszę o kontakt e-mail: tomasz [dot] scheffleratuwr [dot] edu [dot] pl

 
Działalność naukowa: 

I Zainteresowania naukowe:

1. Dokryny polityczne i prawne (doktrynologia) ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji dotyczących prawa i państwa występujących w starożytności jak też zagadnień dotyczących teorii i praktyki totalitaryzmu i autorytaryzmu, katolickiej nauki społecznej, feminizmu oraz integracji europejskiej;

2. Wpływ doktryn na funkcjonowanie systemów prawnych, osobliwie zaś na prawo karne włoskie, polskie i niemieckie;

3. Samorządność zawodowa (korporacjonizm);

4. Odpowiedzialność dyscyplinarna.

II Uczestniczę w grancie pt. Prawo w państwie totalitarnym. Aspekty teorii i praktyki przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (konkurs nr 39, nr rej.: N N110 094239)

III Jestem członkiem redakcji Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Czasopismo to uzyskało na lata 2015-2016 na liście ministerialnej 14 punktów. Jestem też członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma Radca Prawny.

IV W latach 2013 - 2016 byłem Głównym Rzecznikiem Dyscyplinarnym Krajowej Izby Radcow Prawnych. Od 2016 r. jestem członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych. W 2016 r. zostałem też ponownie wicedziekanem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.