Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Tomasz Scheffler

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Telefon:
0048-71-37-52-908
Email:
tomasz.scheffler [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2023/24 odbywać się będą w pok. 306 (bud. A - stacjonarnie) w poniedziałki godz. 14.15-15.15 oraz we wtorki w godz. 12.00-13.00.
oraz
10.03.2024 (niedziela) - godz. 10.15-10.45 i 13.00-13.30;
06.04.2024 (sobota) - godz. 10.15-10.45 i 13.00-13.30;
12.05.2024 (niedziela) - godz. 10.00-11.00 (UWAGA! konsultacje on-line);
26.05.2024 (niedziela) - godz. 17.30 - 18.30.
Można się też ze mną skontaktować w innych terminach proszę jednak o wcześniejszą informację mailową na adres: tomasz.scheffleratuwr.edu.pl
W sprawach nagłych lub niewymagających osobistej rozmowy mozliwy jest też kontkat za pośrednictwem platformy Teams.

Działalność naukowa: 

I Zainteresowania naukowe:

1. Dokryny polityczne i prawne (doktrynologia) ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji dotyczących prawa i państwa występujących w starożytności jak też zagadnień dotyczących teorii i praktyki totalitaryzmu i autorytaryzmu, katolickiej nauki społecznej, feminizmu oraz integracji europejskiej;

2. Wpływ doktryn na funkcjonowanie systemów prawnych, osobliwie zaś na prawo karne włoskie, polskie i niemieckie;

3. Samorządność zawodowa (korporacjonizm);

4. Odpowiedzialność dyscyplinarna.

II Uczestniczyłem w grancie pt. Prawo w państwie totalitarnym. Aspekty teorii i praktyki przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (konkurs nr 39, nr rej.: N N110 094239)

III Jestem członkiem redakcji Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Czasopismo to uzyskało na lata 2015-2018 na liście ministerialnej 14 punktów. Jestem też członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma Radca Prawny oraz Radca Prawny. Zeszyty Naukowe.

IV W latach 2013 - 2016 byłem Głównym Rzecznikiem Dyscyplinarnym Krajowej Izby Radcow Prawnych. Od 2016 r. jestem członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych. W 2016 r. zostałem też ponownie wicedziekanem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Od 2018 r. jestem zastępca kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.