Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Ariel Przybyłowicz

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr Ariel Przybyłowicz
Kontakt: 

pokój 123, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 23 54
Email:
ariel [dot] przybylowicz2 [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim:
1) do 15.05.2018 r:
tygodnie nieparzyste: wtorek 11.15-13.15 (od. 27.02.)
tygodnie parzyste: środa 11.15-13.15 (od 21.02.);
2) od 16.05.2018 r.: środa 11.15-13.15. 

Uwaga! W związku z koniecznością przeprowadzenia w środę 04.04.2018 r. w zastępstwie wykładu o godz. 11.30, konsultacje zaplanowane na ten dzień odbędą się wyjątkowo w godz. 9.30-11.30. Za utrudnienia przepraszam.

 

 

Działalność naukowa: 

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2010 r. z wynikiem bardzo dobrym, przygotowana przez niego praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Gołaczyńskiego pt. "Hipoteka w prawie polskim po nowelizacji" uzyskała pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w roku 2010. W roku 2010 rozpoczął studia doktoranckie nauk prawnych w Zakładzie Prawa Pracy WPAiE UWr. W swej pracy naukowej zajmuje się zarówno prawem pracy, jak i prawem zabezpieczenia społecznego. Pod kierunkiem prof. dra hab. Herberta Szurgacza przygotował rozprawę doktorską pt. "Ubezpieczenie pielęgnacyjne w  Republiki Federalnej Niemiec", na podstawie której w listopadzie 2015 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W roku 2011 ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego; jest również wykładowcą w Szkole Prawa Polskiego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (wykłady z polskiego prawa pracy oraz prawa socjalnego).

W latach 2011-2013 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W roku 2014 zdał z pozytywnym wynikiem egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu.

W okresie maj-czerwiec 2013 r. oraz w czerwcu 2015 r., w ramach przyznanego stypendium badawczego, przebywał w Instytucie Maxa Plancka ds. Prawa Socjalnego i Polityki Społecznej w Monachium, gdzie prowadził badania nad niemieckim ubezpieczeniem pielęgnacyjnym.

Jest również członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, w tym od roku 2017 członkiem Zarządu Głównego PSUS. 

Prowadzone przedmioty:

1. Prawo pracy (ćwiczenia, wykład)
2. Prawo zabezpieczenia społecznego (ćwiczenia, wykład)
3. Podstawy prawa pracy\
4. Podstawy prawa zabezpieczenia społecznego
5. Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
6. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy
7. Instrumenty prawne rynku pracy
8. Klinika prawa
9. Poradnia prawna
10. Symulacje rozpraw sądowych
11. Seminaria dyplomowe