dr Michał Błachut

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 3752388
Email:
michal [dot] blachut [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Najbliższe konsutlacje:

21.09.2017 r. 9.30-11.30

Zdjęcie użytkownika dr Michał Błachut
Działalność naukowa: 

Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa. Zainteresowania badawcze: tworzenie prawa, stosowanie prawa, liberalna filozofia prawa i prawa człowieka.

Publikacje: 

- Technika prawodawcza, wspólnie z Gromski W., Kaczor J., C.H. BECK, Warszawa 2007, ss. 8-27, 38-39, 77-94, 115-146; 158-159, 176-182, 188-190, 195-198, 205-214,

- Postulat neutralności moralnej prawa a konstytucyjna zasada równości, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, ss. 193,

- Typy uzasadnień obowiązywania zasad techniki prawodawczej w polskim porządku prawny, Folia Iuridica Wratislaviensis, Vol. 1, No. 2; (wspólnie z J. Kaczor)

- Błędy w tytułach i podstawach prawnych aktów prawa miejscowego, Samorząd Terytorialny 2013, nr 6 (wspólnie z J. Kaczor)

- Instytucja tekstu jednolitego – oczekiwania i możliwości [w:] Tekst jednolity ustawy wobec orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2013, red. M. Laskowska i Z. Wrona

- Systemowość w myśleniu prawniczym, wspólnie z Kaczor J., Kaczmarek P., Sulikowski A., [w:] System prawny a porządek prawny pod red. O. Boguckiego i S. Czepity, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 89 – 107.

- Pojęcie prawa podmiotowego we współczesnej liberalnej filozofii prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2002, nr 1.

- Pojęcie prawa podmiotowego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Gdańskie Studia Prawnicze 2002, tom IX.