Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Joanna Helios

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 305, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2353
Email:
joanna [dot] helios [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

konsultacje w semestrze zimowym 2018 /2019:
środa g. 13.15 - 15.15

13.10.2018 g.10.30 - 11.30 
21.10.2018 g.8.45 - 9.45
27.10. 2018 g. 11.30 - 12.30
18.11.2018 g. 14.15 - 15.15
13.01. 2019 g.9.30 - 10.30

 
Działalność naukowa: 

1992-1997 - Studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

1997-2001 - Studia doktoranckie w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

18 czerwca 2001 - uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych po publicznej obronie w wyróżnieniem rozprawy doktorskiej pt. "Pojmowanie wykładni prawa europejskiego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości" (promotor: prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk, recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Patryas, prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz)

luty 2015 - doktor habilitowany w zakresie nauk prawnych. Monografia habilitacyjna: "Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa" (2014)

Od 1 października 2001 - adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa

Stażystka TSUE w Luksemburgu, konsultant naukowy NSLT, opiekun Koła Naukowego Praw Zwierząt

Udział w Grantach:

- Grant 1 H02 A 013 15 Instrumentalny i pozainstrumentalny charakter prawa (kierownik: prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk)

- Grant NN 110 194834 Prawowitość władzy państwowej(kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Masternak - Kubiak)

Zainteresowania badawcze:

teoria prawa Unii Europejskiej, etyczne problemy prawa, prawo prywatne Unii Europejskiej, prawa zwierząt, neuronauka, metody psychologiczne w prawie

Autorka i współautorka kilkudziesięciu prac z ww. zakresu.