Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Joanna Helios prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Joanna Helios prof. UWr
Kontakt: 

pokój 305, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2353
Email:
joanna.helios [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022
piątki godz. 13.15 - 15.15 konsultacje odbywają się za pośrednictwem platformy MS Teams. Konsultacje on-line za pośrednictwem Microsoft Teams są organizowane w odpowiedzi na indywidualny wniosek wysłany mailem z jednodniowym wyprzedzeniem.
Office hours in the winter semester will be held on Fridays from 13:15 PM to 15:15 PM. On-line office hours are arranged over Microsoft Teams in response to individual request sent by mail one day before.

 

Działalność naukowa: 

1992-1997 - Studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

1997-2001 - Studia doktoranckie w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

18 czerwca 2001 - uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych po publicznej obronie w wyróżnieniem rozprawy doktorskiej pt. "Pojmowanie wykładni prawa europejskiego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości" (promotor: prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk, recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Patryas, prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz)

luty 2015 - doktor habilitowany w zakresie nauk prawnych. Monografia habilitacyjna: "Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa" (2014).

Stażystka TSUE w Luksemburgu, konsultant naukowy NSLT, opiekun Koła Naukowego Praw Zwierząt

Zainteresowania badawcze:

teoria prawa Unii Europejskiej, etyczne problemy prawa, prawo prywatne Unii Europejskiej, prawa zwierząt, neuronauka, metody psychologiczne w prawie