Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Joanna Helios

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Joanna Helios
Kontakt: 

pokój 305, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2353
Email:
joanna.helios [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

w semestrze letnim 2020/2021r.:
środa g.12.00 - 14.00 Studenci chcący uczestniczyć w konsultacjach on-line w aplikacji TEAMS powinni wysłać na maila joanna.heliosatuwr.edu.pl do godz.11.00 dnia konsultacji  w środę swoje imię i nazwisko oraz nr albumu i oczekiwać na połączenie w podanych wyżej godzinach.
Konsultacje w sesji egzaminacyjnej: środa 17.02 g. 11.00 - 12.00 i 18.00 - 19.00 konsultacje USOS I NZSA MS TEAMS po uprzednim mailowym zapisie 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczą konsultacje w semestrze letnim odbywają się za pośrednictwem platformy MS Teams.

Działalność naukowa: 

1992-1997 - Studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

1997-2001 - Studia doktoranckie w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

18 czerwca 2001 - uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych po publicznej obronie w wyróżnieniem rozprawy doktorskiej pt. "Pojmowanie wykładni prawa europejskiego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości" (promotor: prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk, recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Patryas, prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz)

luty 2015 - doktor habilitowany w zakresie nauk prawnych. Monografia habilitacyjna: "Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa" (2014).

Stażystka TSUE w Luksemburgu, konsultant naukowy NSLT, opiekun Koła Naukowego Praw Zwierząt

Zainteresowania badawcze:

teoria prawa Unii Europejskiej, etyczne problemy prawa, prawo prywatne Unii Europejskiej, prawa zwierząt, neuronauka, metody psychologiczne w prawie