Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Joanna Helios

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 305, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2353
Email:
joanna [dot] helios [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

w sesji zimowej 2018:
5.02.2018 (poniedziałek) g.10.00 - 12.00 
13.02.2018 (wtorek) g.8.30 - 10.30 
19.02.2018 (poniedziałek) g.12.00 - 14.00 

Konsultacje USOS  I rok NZSA Egzamin Wdp z 11 lutego 2018: 14.02 środa g. 14.45 - 15. 45 gabinet 305 A oraz 17.02 sobota g. 9.30 - 10.00 gabinet 305 A.
Konsultacje USOS I rok NZSA Egzamin Wdp z 18 lutego 2018: 20.02 wtorek g. 10.30 - 11.30;  niedziela 25 luty g. 10.30 - 11.00 p.305 A
Konsultacje w semestrze letnim 2018:
środa 11.00 - 13.00
3 marzec g. 9.00 - 10.00
10 marzec g. 9.00 - 10.00
22 kwiecień g. 13.00 - 15.00
18 kwietnia 2018r. konsultacje są odwołane z powodu wyjazdu służbowego. 

Działalność naukowa: 

1992-1997 - Studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

1997-2001 - Studia doktoranckie w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

18 czerwca 2001 - uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych po publicznej obronie w wyróżnieniem rozprawy doktorskiej pt. "Pojmowanie wykładni prawa europejskiego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości" (promotor: prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk, recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Patryas, prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz)

luty 2015 - doktor habilitowany w zakresie nauk prawnych. Monografia habilitacyjna: "Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa" (2014)

Od 1 października 2001 - adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa

Stażystka TSUE w Luksemburgu, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR), opiekun Koła Naukowego Praw Zwierząt

Udział w Grantach:

- Grant 1 H02 A 013 15 Instrumentalny i pozainstrumentalny charakter prawa (kierownik: prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk)

- Grant NN 110 194834 Prawowitość władzy państwowej(kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Masternak - Kubiak)

Zainteresowania badawcze:

teoria prawa Unii Europejskiej, etyczne problemy prawa, prawo prywatne Unii Europejskiej, prawa zwierząt, neuronauka, metody psychologiczne w prawie

Autorka i współautorka kilkudziesięciu prac z ww. zakresu.