Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Joanna Helios prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Joanna Helios prof. UWr
Kontakt: 

pokój 305, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2353
Email:
joanna.helios [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje we wrześniu:
13 wrzesień wtorek g. 13.00 - 15.00 sala 07 B
21 wrzesień środa 11.00- 13.00 sala 07 B
26 wrzesień poniedziałek g. 11.00- 13.00 sala 07 B
Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023:
czwartek g. 9.30 - 11.30 gabinet 305 A
Office hours in winter semester
Thursday 9.30 - 11.30 room 305 A
15.10 g. 10.30 - 11.30 gabinet 305 A
27.11 g. 12.15-13.15 MSTeams
10.12 g. 12. 15 - 13.15 gabinet 305 A
8.01 g. 10.30 - 11.30 MSTeams
4.02 g. 12.15 - 13.15 gabinet 305 A

 

Działalność naukowa: 

1992-1997 - Studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

1997-2001 - Studia doktoranckie w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

18 czerwca 2001 - uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych po publicznej obronie w wyróżnieniem rozprawy doktorskiej pt. "Pojmowanie wykładni prawa europejskiego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości" (promotor: prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk, recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Patryas, prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz)

luty 2015 - doktor habilitowany w zakresie nauk prawnych. Monografia habilitacyjna: "Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa" (2014).

Stażystka TSUE w Luksemburgu, konsultant naukowy NSLT, opiekun Koła Naukowego Praw Zwierząt

Zainteresowania badawcze:

teoria prawa Unii Europejskiej, etyczne problemy prawa, prawo prywatne Unii Europejskiej, prawa zwierząt, neuronauka, metody psychologiczne w prawie