Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Joanna Helios prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Joanna Helios prof. UWr
Kontakt: 

pokój 305, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2353
Email:
joanna.helios [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w ostatnim tygodniu sesji:
czwartek 15.02. 2024 g. 10.00 - 12.00 p. 305 A
sobota 17.02. 2024 g. 12.15 - 13.15 p. 305 A

Consultations in the last week of the session:
Thursday 15/02. 2024 10.00 - 12.00 p. 305 A
Saturday 17/02. 2024 12.15 - 13.15 p. 305 A

W sobotę 17.02 2024 r. konsultacje USOS I NZSA g. 12.15 - 13.15 p. 305 A
Konsultacje w semestrze letnim:
poniedziałek g. 9.30 - 11.30 pokój 305 A
9.03.2024 g. 16.00-17.00
16.03 2024 g. 16.00-17.00
7.04.2024 g. 16.00-17.00
14.04. 2024 g. 16.00-17.00
28.04. 2024 g. 16.00-17.00
Consultations summer semester
Monday 9.30-11.30 room 305 A

Działalność naukowa: 

1992-1997 - Studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

1997-2001 - Studia doktoranckie w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

18 czerwca 2001 - uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych po publicznej obronie w wyróżnieniem rozprawy doktorskiej pt. "Pojmowanie wykładni prawa europejskiego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości" (promotor: prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk, recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Patryas, prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz)

luty 2015 - doktor habilitowany w zakresie nauk prawnych. Monografia habilitacyjna: "Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa" (2014).

Stażystka TSUE w Luksemburgu, konsultant naukowy NSLT, opiekun Koła Naukowego Praw Zwierząt

Zainteresowania badawcze:

teoria prawa Unii Europejskiej, etyczne problemy prawa, prawo prywatne Unii Europejskiej, prawa zwierząt, neuronauka, metody psychologiczne w prawie