Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Eliza Mazurczak

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 123, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 3752 354
Email:
eliza.mazurczak [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim:

poniedziałki 10:30- 11:30 (stacjonarnie)
piątki  12:00- 13:00 (online)

Szanowni Państwo,

w związku z odbywającym się w poniedziałek w godz. 10:00 - 15:00 finałem Moot Court z Prawa pracy moje konsultacje zostają przełożone na czwartek godz. 10:30 - 11:30.

dr Eliza Mazurczak

 

Działalność naukowa: 

Dr Eliza Mazurczak - doktor nauk prawnych, zatrudniona  na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2003-2005 odbyła aplikację komorniczą prowadzoną przez Radę Izby Komorniczej we Wrocławiu.

W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu: prawa pracy, stosunków służbowych zarówno o charakterze pracowniczym jak i niepracowniczym (służby mundurowe, wojsko). Jest autorką monografii, opracowań systemowych oraz artykułów i glos dotyczących wskazanej problematyki.

Otrzymała dwie nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność naukową (2010 r. i 2011 r.).

Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii prowadzi wykłady i  ćwiczenia z prawa pracy, wykłady z prawa zabezpieczenia społecznego oraz  seminaria magisterskie.