Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 123, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 3752 354
Email:
eliza [dot] mazurczak-jasinska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Uwaga! Konsultacje zaplanowane na dzień  17.04.2019 r. nie odbędą się. Przepraszam za spowodowane niedogodności. W sprawach pilnych proszę o kontakt mejlowy.

 

Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019 
środa godz. 9.45  -11.45

oraz dla studentów studiów niestacjonarnych:

24.02. godz. 14.45 -16.45
13.04. godz. 11.15 -13.15
25.05. godz. 12.15 - 13.15
 

Działalność naukowa: 

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska - doktor nauk prawnych, zatrudniona  na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2003-2005 odbyła aplikację komorniczą prowadzoną przez Radę Izby Komorniczej we Wrocławiu.

W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu: prawa pracy, stosunków służbowych zarówno o charakterze pracowniczym jak i niepracowniczym (służby mundurowe, wojsko). Jest autorką monografii, opracowań systemowych oraz artykułów i glos dotyczących wskazanej problematyki.

Otrzymała dwie nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność naukową (2010 r. i 2011 r.).

Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii prowadzi wykłady i  ćwiczenia z prawa pracy, wykłady z prawa zabezpieczenia społecznego oraz  seminaria magisterskie.