Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Justyna Bazylińska-Nagler

Kontakt: 

pokój 221, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2325
Email:
justyna.bazylinska-nagler [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

ZIMA 2021 / 2022
Środy: 14.00 - 16.00 (on-line),
dla studentów zaocznych: po każdym seminarium 
(Proszę się zalogować do MS Teams, do swojej grupy: wykładowej, ćwiczeniowej lub seminaryjnej, następnie  zasygnalizować na czacie swoją obecność.)
https://uni.wroc.pl/zarzadzenie-rektora-w-sprawie-przeciwdzialania-rozpr...

 

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW:

Zaliczenie nieobecności, do wyboru:

- odrobić na innych, dowolnie wybranych, prowadzonych przeze mnie zajęciach, także w języku obcym
- napisać kartkówkę na konsultacjach (z materiału przerobionego na opuszczonych zajęciach)
- napisać kartkówkę w czasie doliczonym, w trakcie kolokwium

Działalność naukowa: 

Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii oraz Podyplomowego Studium Przekładu: Filologii Angielskiej i Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Praktyczne umiejętności zdobyła w czasie pracy na stanowisku: prawnik lingwista w UOKiK, w Warszawie. Prawniczka, tłumaczka z jęz. ang. i hiszp.
Doświadczony wykładowca akademicki: prawa międzynarodowego publicznego, prawa UE, prawa rynku wewnętrznego UE, języków prawniczych: angielskiego i hiszpańskiego.  
Specjalistka, aktywna na polu współpracy międzynarodowej: Visiting Fellowship Programme at the British Institute of International and Comparative Law (Nov. 2011); Lisboa University (15.05.2015 – 25. 05. 2015), workshop – Transborder Medical Healthcare; Visiting Professor, Sevilla University (12.09 – 29. 09. 2014): Programa de Doctorado en Derecho; Research stay: Charles University Prague (24.09.2018 – 07.10.2018). Założycielka i dyrektorka Szkoły Prawa Hiszpańskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Autónoma w Madrycie.
Autorka publikacji i.a.: Smart City Landscape Protection —EU Law Perspective [in:] Happy City (…), A. Brdulak, H. Brdulak, (Eds.), Springer 2017. Beneficjentka grantów badawczych i.a.: "Komplementarność usług zdrowotnych w regionach przygranicznych państw członkowskich UE" 2015; „Ochrona konkurencji w sektorze usług medycznych w prawie UE” 2014/2015; „Transgraniczne usługi zdrowotne w prawie Unii Europejskiej” 2014; „Usługi medyczne w prawie UE jako usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym” 2014; „Komisja Europejska jako amicus curiae w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym” 2013; „Wpływ prawa unijnego na międzynarodowy arbitraż handlowy” 2012; „Wpływ tradycji prawnej Wielkiej Brytanii na sposób implementacji dyrektyw unijnych” 2011; „La tutela jurisdiccional de los intereses colectivos de los consumidores” Santiago de Compostela Universidad 2011.
Obecnie – badaczka: zasad ogólnych prawa UE, ze szczególnym uwzględnieniem zasad rynku wewnętrznego i polityki ochrony środowiska