Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Katarzyna Górska

Kontakt: 

pokój 104a, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
(71) 3752 361
Email:
katarzyna [dot] gorska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019 odbywają się w czwartki,
od godz.10.00 do godz.12.00, p. 104a.
W okresie sesji zimowej konsultacje odbędą się w dniach: 7 luty (czwartek) i 18 luty (poniedziałek), godz. 10.00-12.00.
Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019 będą się odbywać w poniedziałki od godziny 10.00 do godz. 12.00, przy czym UWAGA na pierwsze konsultacje w tym semestrze zapraszam jeszcze w czwartek, 21 lutego, od godz. 11.30 do 13.30.

 
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

 

Monografie:

 • Zachowanie zwykłej formy pisemnej czynności prawnych, Warszawa : Wydaw. C.H.Beck, 2007.
 • Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań : materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25-27.9.2008 r.) / pod red. E. Gniewka, K. Górskiej i P. Machnikowskiego ; Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010

 

Artykuły:

 • Status prawny stron umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Przegląd Prawa Handlowego nr 3, (2003)
 • Forma pisemna w obrocie gospodarczym  po nowelizacji kodeksu cywilnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego nr 1, (2004)
 •  
 • Ewolucja uregulowania czynności prawnych w prawie polskim, Rejent nr 2 (2008)
 • O perspektywie zniesienia formy pisemnej dla celów dowodowych w nowym kodeksie cywilnym , Rejent nr 12 (2008),
 • Uwagi o podpisie prokurenta, Monitor Prawniczy nr 2 (2008),
 • Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań : współczesne problemy prawne : sprawozdanie z III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów we Wrocławiu w dniach 25-27.9.2008 r., Monitor Prawniczy nr 24 (2008); Zmieniona i znacznie rozszerzona wersja tekstu w: "Studia Prawa Prywatnego" z. 2 (2009),
 • O formie pisemnej z poświadczoną datą w nowym kodeksie cywilnym : uwagi w kontekście obowiązującej regulacji prawnej , Rejent nr 3 (2010),
 • Skutki procesowe daty pewnej, w: Współczesne problemy prawa prywatnego : księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, Modern problems of private law : essays in honour of Professor Edward Gniewek / pod red. J. Gołaczyński, P. Machnikowski ; Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
 • Zmiany wprowadzone w konstrukcji polskiej hipoteki w perspektywie dyskusji o kształcie eurohipoteki / Katarzyna Górska, Joanna Kozińska, Wrocławskie Studia Sądowe. - 2012, nr 2
 • Początek biegu przedawnienia roszczeń rentowych "ex delicto" w: Aktualne zagadnienia prawa prywatnego / pod red. Elwiry Marszałkowskiej-Krześ ; Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2012. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 19). Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego (zasób elektroniczny publiczny otwarty): http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38443.
 • Uwagi wokół sporu o zobowiązanie z tytułu opłaty rocznej w przypadku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, W: Księga dla naszych kolegów : prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika / pod red. J. Mazurkiewicza. - Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2013. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 36); Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/41566
 • Zabezpieczenie nowacyjne roszczenia o spełnienie świadczenia zdrowotnego, Monitor Prawniczy 2013, nr 10
 • Problemy intertemporalne zasiedzenia służebności przesyłu – uwagi polemiczne, Monitor Prawniczy 2014, Nr 14
 • Regulacja formy oświadczenia woli w projekcie Kodeksu cywilnego - ewolucja czy rewolucja, w: Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego. Prace Jubileuszowe, pod red. P. Steca i M. Załuckiego, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2015

 

Rozdziały w monografii:

 • Forma umowy o imprezę turystyczną : uwagi de lege lata i de lege ferenda / K. Górska, P. Cybula,W: Transformacje prawa turystycznego / pod red. P. Cybuli. - Kraków : Wydawnictwo "Proksenia", 2009
 • Kodeks cywilny : komentarz / red. E. Gniewek ; wyd. 4,Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011 (aktualizacja objaśnień do przepisów art. 941-990).
 • Podstawy prawa cywilnego / red. Edward Gniewek, Wyd. 3. uaktualnione, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010 oraz wyd. 4.  uaktualnione, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011 (opracowanie części I – rozdz. X par. 52-55, 57, 59-60)
 • Zbiór kazusów z prawa cywilnego : prawo cywilne - część ogólna, prawo zobowiązań - część ogólna i szczegółowa, prawo rzeczowe i prawo spadkowe, pod red. Joanny Kuźmickiej-Sulikowskiej. - Wrocław : Oficyna Prawnicza, 2012; Wyd. 2 zmienione
  Wrocław : Oficyna Prawnicza, 2014.
 • Kodeks cywilny : komentarz / red. Edward Gniewek, Piotr Machnikowski ; 5. Wydanie, Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2013 (aktualizacja objaśnień do przepisów art. 195-243)
 • Zarys prawa cywilnego, pod red. E. Gniewek, P. Machnikowski ; Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014 (opracowanie rozdziału VIII w części I oraz rozdziału XVI w części II).
 • Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń, pod red. J. Kuźmickiej –Sulikowskiej, Warszawa: CH Beck, 2014; wyd. 2, 2015; opracowanie kazusów nr 78-81 oraz nr 84-87
 • Kodeks cywilny : komentarz / red. E. Gniewek, P. Machnikowski ; 6. Wydanie, Warszawa:
  C. H. Beck, 2014 – (objaśnienia do art. 222-231 oraz aktualizacja objaśnień do art. 195-221, 232-243).
 • Kodeks cywilny:komentarz/red. E. Gniewek, P. Machnikowski, 7. Wydanie, Warszawa: C.H. Beck, 2016 - (objaśnienia do art. 195-231, 234, 237-243; aktualizacja objaśnień do art. 232-233, 235-236).
 •  
 •