dr Jakub Kociubiński

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2332
Email:
jakub [dot] kociubinski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Najbliższe konsultacje: Czwartek 14.09 godz 9-10

 

Zdjęcie użytkownika dr Jakub Kociubiński
Działalność naukowa: 

Jakub Kociubiński – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem konkurencji i pomocy publicznej Unii Europejskiej a zwłaszcza w regulacjach sektora transportu lotniczego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim w tym monografii Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w prawie Unii Europejskiej. Wyzwanie dla europejskiego modelu gospodarczego. Współpracuje z portalem PRTL.pl (Polski Rynek Transportu Lotniczego) i Portalem Lotniczym samoloty.pl, członek Polskiego Klubu Lotniczego i Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Publikacje: 

Inwestycje linii lotniczych z państw trzecich w przewoźników z Unii Europejskiej w świetle ograniczeń kontroli i własności  / Jakub Kociubiński // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 2/2015, s. 25-31

Polski Holding Lotniczy a pomoc publiczna dla Polskich Linii Lotniczych LOT : aspekty prawne / Jakub Kociubiński
Bibliogr. // Przegląd Komunikacyjny. - R. 59, nr 6 (2014), s. 29-32

Klauzula kontroli i własności jako narzędzie ochrony europejskiego rynku transportu lotniczego : anachronizm czy konieczność? / Jakub Kociubiński // Samoloty.pl [Dokument elektroniczny]. - 13.01.2015

Dynamics of Interdependence – Interlinked Regulatory and Operational Stimuli of Airline Alliances// Folia Iuridica Wratislaviensis. 12/2014; 3(2):155–174.

Gospodarcza i niegospodarcza działalność portów lotniczych  perspektywa prawa pomocy publicznej / Jakub Kociubiński. - Bibliogr. // Przegląd Komunikacyjny. - Rocznik LXIX, 11/2014, s. [36] - 39

Analiza wytycznych Komisji Europejskiej w kontekście Polski. Cz. 3, (Pomoc inwestycyjna - klasyfikacja kosztów i dopuszczalna intensywność wsparcia) / Jakub Kociubiński // PRTL.pl [Dokument elektroniczny]. - 2014.05.15. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://www.prtl.pl/rynek_lotniczy_artykuly/19051. - . - Link zweryfikowano 25.05.2014

Between lifeline services and transport of convenience : the model of public service obligation in air transport / Jakub Kociubiński. - Bibliogr. // European Networks Law and Regulation Quarterly. - 2014, nr 3, s. 232-243 - Zasób elektroniczny dostęp płatny : http://tinyurl.com/ngtnkte. - . - Link zweryfikowano 2014.09.29

Consolidation or fragmentation? European competition law in the EU air transport sector : a policy analysis / Jakub Kociubiński. - Bibliogr. // Polish Yearbook of International Law. - Vol. 33 (2013) [wyd. 2014], s. [189]-203

Fleet reduction in rescue and restructuring aid to airlines : a critical view / Jakub Kociubiński. - Bibliogr. // European State Aid Law Quarterly . - Vol. 13, nr 3 (2014) , s. 454-462

Kompensacyjna redukcja oferowania w pomocy ratunkowej i restrukturyzacyjnej dla linii lotniczych w prawie Unii Europejskiej - analiza skutków, perspektywy zmian / Jakub Kociubiński. - Bibliogr. // Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. - 2014, nr 1, s. 8-23 - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/15/pdf/08.pdf. - . - Link zweryfikowano 17.03.2014

Nowe unijne zasady udzielania pomocy publicznej portom lotniczym i przewoźnikom lotniczym : analiza wytycznych Komisji Europejskiej w kontekście Polski. Cz. 1, (Wprowadzenie) / Jakub Kociubiński // PRTL.pl [Dokument elektroniczny]. - 2014.04.11. - Artykuł w wersji elektronicznej. Dostęp publiczny otwarty : http://www.prtl.pl/rynek_lotniczy_artykuly/18601. - . - Link zweryfikowano 2014.04.15

Nowe unijne zasady udzielania pomocy publicznej portom lotniczym i przewoźnikom lotniczym : analiza wytycznych Komisji Europejskiej w kontekście Polski. Cz. 2, (Pomoc inwestycyjna - ogólne warunki notyfikacji i dopuszczalności) / Jakub Kociubiński // PRTL.pl [Dokument elektroniczny]. - 2014.05.06. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://www.prtl.pl/rynek_lotniczy_artykuly/18900. - . - Link zweryfikowano 26.05.2014

Nowe unijne zasady udzielania pomocy publicznej portom lotniczym i przewoźnikom lotniczym : analiza wytycznych Komisji Europejskiej w kontekście Polski. Cz. 5, (Pomoc operacyjna dla portów lotniczych) / Jakub Kociubiński // PRTL.pl [Dokument elektroniczny]. - 2014.05.29. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://www.prtl.pl/rynek_lotniczy_artykuly/19250. - . - Link zweryfikowano 02.06.2014

Nowe unijne zasady udzielania pomocy publicznej portom lotniczym i przewoźnikom lotniczym : analiza wytycznych Komisji Europejskiej w kontekście Polski. Cz. 4, (Pomoc inwestycyjna - dopuszczalna intensywność wsparcia - zasady szczegółowe) / Jakub Kociubiński // PRTL.pl [Dokument elektroniczny]. - 2014.05.22. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://www.prtl.pl/rynek_lotniczy_artykuly/19161. - . - Link zweryfikowano 02.06.2014

Nowe unijne zasady udzielania pomocy publicznej portom lotniczym i przewoźnikom lotniczym : analiza wytycznych Komisji Europejskiej w kontekście Polski. Cz. 6, (Zobowiązanie do świadczenia usługi publicznej [PSO] - wprowadzenie) / Jakub Kociubiński // PRTL.pl [Dokument elektroniczny]. - 2014.06.05. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://www.prtl.pl/rynek_lotniczy_artykuly/19366. - . - Link zweryfikowano 06.06.2014

Nowe unijne zasady udzielania pomocy publicznej portom lotniczym i przewoźnikom lotniczym : analiza wytycznych Komisji Europejskiej w kontekście Polski. Cz. 8, (Zobowiązanie do świadczenia usługi publicznej [PSO] - wybór operatora) / Jakub Kociubiński // PRTL.pl [Dokument elektroniczny]. - 2014.07.01. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://www.prtl.pl/rynek_lotniczy_artykuly/19705. - . - Link zweryfikowano 03.07.2014

Nowe unijne zasady udzielania pomocy publicznej portom lotniczym i przewoźnikom lotniczym : analiza wytycznych Komisji Europejskiej w kontekście Polski. Cz. 7, (Zobowiązanie do świadczenia usługi publicznej [PSO] - wybór trasy) / Jakub Kociubiński // PRTL.pl [Dokument elektroniczny]. - 2014.06.19. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://www.prtl.pl/rynek_lotniczy_artykuly/19557. - . - Link zweryfikowano 03.07.2014

Nowe unijne zasady udzielania pomocy publicznej portom lotniczym i przewoźnikom lotniczym : analiza wytycznych Komisji Europejskiej w kontekście Polski. Cz. 9, (Zobowiązanie do świadczenia PSO - wybór operatora - wpływ kryteriów Altmark) / Jakub Kociubiński // PRTL.pl [Dokument elektroniczny]. - 2014.07.09. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://www.prtl.pl/rynek_lotniczy_artykuly/19835. - . - Link zweryfikowano 10.07.2014

Nowe unijne zasady udzielania pomocy publicznej portom lotniczym i przewoźnikom lotniczym : analiza wytycznych Komisji Europejskiej w kontekście Polski. Cz. 10, (Zobowiązanie do świadczenia PSO - rekompensata z tytułu świadczenia usługi publicznej) / Jakub Kociubiński // PRTL.pl [Dokument elektroniczny]. - 2014.07.22. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.prtl.pl/rynek_lotniczy_artykuly/20027. - . - Link zweryfikowano 03.09.2014

Obowiązek użyteczności publicznej (Public Service Obligation) : szansa dla Polski? : przyczynek do dyskusji / Jakub Kociubiński // PRTL.pl [Dokument elektroniczny]. - 2014.07.29. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.prtl.pl/rynek_lotniczy_artykuly/20124. - . - Link zweryfikowano 03.09.2014

Rabaty udzielane niskokosztowym liniom lotniczym przez regionalne porty lotnicze w świetle unijnego prawa pomocy publicznej / Jakub Kociubiński. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Europejski Przegląd Sądowy. - 2014, nr 6, s. 29-35. - Artykuł powstał w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2012/07/B/HS5/03951.

Rozmowa PRTL.pl / Jakub Kociubiński ; rozm. Anna Jakubczyk // PRTL.pl Polski Rynek Transportu Lotniczego [Dokument elektroniczny]. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.prtl.pl/rozmowy_prtl,17311,1http://www.logistyka.wnp.pl/pomoc..., 216734_1_0_0_html. - . - Link zweryfikowano 21.01.2014. - Link zweryfikowano 17.03.2014. - Zapis rozmowy dot. pomocy publicznej z Komisji Europejskiej dla polskiego przemysłu lotniczego, szczególnie PLL LOT.

Social Services of General Interest in the EU, by Ulla Neergaard, Erika Szyszczak, Johan Willem van de Gronden and Markus Krajewski (eds), (Den Haag: Asser, Springer, 2013) : [recenzja]. - Rec.: Kociubiński Jakub // European Law Review. - Vol. 39, no 3 (2014), s. 431-433

Dostęp przewoźników do portów lotniczych w Unii Europejskiej : aspekty prawne i ekonomiczne / Jakub Kociubiński. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Kwartalnik Prawa Publicznego. - 2013, nr 3, s. [35]-50

"Mediacje w społeczeństwie otwartym : prawne, społeczne i ekonomiczne aspekty prowadzenia mediacji w obszarze działania władz publicznych" : konferencja naukowa, Wrocław, 21-22 października 2011 r. / Jakub Kociubiński, Bartosz Olszewski // Samorząd Terytorialny. - R. 23, nr 3 (2013), s. 85-88

Prawo dostępu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym jako prawo podstawowe? : rozważania na tle reorientacji priorytetów europejskiego modelu gospodarczego / Jakub Kociubiński // W: Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych / red. Andrzej Bator, Mariusz Jabłoński, Marek Maciejewski, Krzysztof Wójtowicz. - Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2013. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 42). - S. [117]-131. - Bibliogr. - Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/42468. - . - Link zweryfikowany 30.01.2014. - Recenzenci: dr hab. INP PAN Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. dr hab. dres. h.c. Bogusław Banaszak.

Public service obligations in the air transport sector in the European Union / Jakub Kociubiński. - Bibliogr. // Polish Review of International and European Law. - Vol. 2, iss. 2 (2013), s. 81-[101]

Regulatory challenges of airport slot allocation in the European Union / Jakub Kociubiński. - Bibliogr. // Wroclaw Review of Law, Administration [and] Economics [Dokument elektroniczny]. - Vol. 3, no 1 (2013), s. 28-47 - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wrlae/article/view/50/87. - . - Link zweryfikowano 13.03.2014

Relacja między prawem międzynarodowym a europejskimi prawami człowieka w świetle sprawy "kadi" / Jakub Kociubiński // W: Czy istnieje uniwersalny standard praw człowieka? : kulturowe i cywilizacyjne uwarunkowania statusu jednostki / pod red. Artura Preisnera. - Lublin : Wydawnictwo Polihymnia ; Katowice : Luksemburska Fundacja Praw Człowieka, 2013. - (Zeszyty Luksemburskie ; 3). - S. 121-130. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. JUDr Jan Filip (Uniwersytet Masaryka, Brno, Republika Czeska), dr hab. Mirosław Sadowski (Uniwersytet Wrocławski)

Usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym : prawne aspekty europeizacji państwa dobrobytu / Jakub Kociubiński. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Europejski Przegląd Sądowy. - 2013, nr 6, s. 10-15

Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w prawie Unii Europejskiej / Jakub Kociubiński. - Toruń : "Dom Organizatora", 2013. - 442 s. - S. [15]-19 : Wstęp - Bibliogr.

Kryterium korzyści w kontroli pomocy publicznej w prawie UE / Jakub Kociubiński. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Europejski Przegląd Sądowy. - 2012, nr 12, s. 17-23

Ograniczenia inwestycji Otwartych Funduszy Emerytalnych a zasada swobody przepływu kapitału w świetle orzeczenia TSUE w sprawie (C-271/09) : komisja przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej / Jakub Kociubiński. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 12, nr 2 (2012), s. [79]-95

Selectivity criterion in state aid control / Jakub Kociubiński. - Bibliogr. // Wroclaw Review of Law, Administration [and] Economics [Dokument elektroniczny]. - Vol. 2, no 1 (2012), s. 1-15 - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wrlae/article/view/25/29. - . - Link zweryfikowany 28.11.2012

Warunki udzielania pomocy publicznej liniom lotniczym w trudnej sytuacji finansowej w świetle najnowszych decyzji Komisji Europejskiej / Jakub Kociubiński. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Folia Iuridica Wratislaviensis. - Vol. 1, nr 2 (2012), s. 163-176 - Publikacja dostępna w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego : http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/39903. - . - Link zweryfikowano 01.03.2013

Zakres swobody władz publicznych w wyborze operatora usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Jakub Kociubiński. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Wrocławskie Studia Sądowe. - 2012, nr 4, s. 24-44

Zasada "nullum crimen, nulla poena sine lege" i jej ograniczenia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka / Jakub Kociubiński. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. - T. 28 (2012), s. [269]-283 - Zasób elektroniczny: http://nkp.wuwr.pl/category/29-2013-287. - . - Link zweryfikowany 26.08.2014

Arbitraż w europejskim prawie konkurencji : zarys problemu / Jakub Kociubiński. - Bibliogr. // ADR. Arbitraż i Mediacja. - 2012, nr 2, s. 159-167 - Dostęp także online z intranetu Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego: http://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogeztkmbvga3tomq. - . - Pokłosie ogólnopolskiej konferencji "Mediacje w społeczeństwie otwartym. Prawne, społeczne i ekonomiczne aspekty prowadzenia mediacji w obszarze działania władz publicznych", Wrocław 21-22.10.2011 r.

Komunikacja w public relations instytucji Unii Europejskiej / [Magdalena Tabernacka, Jakub Kociubiński, Aleksandra Nowicka] // W: Public relations w sferze publicznej : wizerunek i komunikacja / red. nauk. Magdalena Tabernacka, Aleksandra Szadok- Bratuń. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Monografie Lex). - S. 537-[582]. - Bibliogr. - Recenzent : Prof. zw. dr hab. Jerzy Jastrzębski. - Zawiera : S. 537-538 : Relacje publiczne szerokiego zasięgu / Magdalena Tabernacka ; S. 539-563 : Publiczna recepcja Unii Europejskiej i integracji europejskiej a skuteczność polityki informacyjnej realizowanej przez instytucje unijne / Jakub Kociubiński ; S. 563-[582] : Komunikacja jako forma zewnętrznego public relations w agencjach Unii Europejskiej / Aleksandra Nowicka.

Problemy rozstrzygania sporów na globalnym rynku producentów samolotów cywilnych : Boeing versus Airbus : studium przypadku / Jakub Kociubiński, Bartosz Olszewski // W: Mediacje w społeczeństwie otwartym / pod red. nauk. Magdaleny Tabernackiej, Renaty Raszewskiej-Skałeckiej ; [aut. Magdalena Abramowicz et al.]. - Wrocław : Gaskor, 2012.- S. 298-331 : il. - Bibliogr. - Recenzja naukowa: dr hab. Lidia Klat-Wertelecka

Prywatyzacja zadań władzy publicznej w świetle unijnego prawa konkurencji / Jakub Kociubiński. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 65, nr 9 (2012), s. 16-23

Stosowanie "Pakietu Altmark" (I i II) wobec pomocy udzielanej przedsiębiorstwom świadczącym usługi w ogólnym interesie gospodarczym / Jakub Kociubiński. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Folia Iuridica Wratislaviensis. - Vol. 1, nr 1 (2012), s. 179-[201] - Publikacja dostępna w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38631. - - Link zweryfikowany 26.09.2012

Szczególne kategorie przedsiębiorstw w europejskim prawie konkurencji / Jakub Kociubiński. - Bibliogr. // Palestra. - R. 57, nr 5-6 (2012), s. 183-192

[Zasady : postanowienia ogólne] : art. 14 / Jakub Kociubiński // W: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. T. 1, (Art. 1-89) / red. nauk. Andrzej Wróbel ; pod red. Dawida Miąsika, Niny Półtorak ; aut.: Marek Górski [et al.]. - [Wyd. 2], stan prawny na 1 stycznia 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - (Komentarz Lex). - S. 265-280. - Bibliogr.

Derogacja zasad konkurencji wobec przedsiębiorstw zobowiązanych do świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym a zasada proporcjonalności / Jakub Kociubiński. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Studia Prawnicze. - 2011, z. 2, s. [159]-176

Dostęp do niezawisłego i bezstronnego sądu jako element prawa do rzetelnego procesu karnego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka / Jakub Kociubiński // W: Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 27 / pod red. Leszka Boguni. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3325). - S. [127]- 149. - Bibliogr.

Finansowanie usług w ogólnym interesie gospodarczym w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usługi publicznej / Jakub Kociubiński. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Kwartalnik Opolski. - R. 57, nr 2/3 (2011), s. [143]-156

Pojęcie "przedsiębiorstwo" w acquis communautaire / Jakub Kociubiński. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Studia z Nauk Społecznych. - Nr 4 (2011), s. 9-24

Pojęcie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w prawie konkurencji UE / Jakub Kociubiński. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Europejski Przegląd Sądowy. - 2011, nr 8, s. 4-[10]

Prawo oskarżonego do milczenia : możliwe konsekwencje i granice / Jakub Kociubiński // W: XX-lecie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu : praca zbiorowa. - Wrocław : Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, 2011. - S. 79-[90]. - Referat na konferencję naukową zorganizowaną przez Prezesa Sądu Apelacyjnego i Katedrę Postępowania Karnego UWr. na temat osobowych źródeł dowodowych w procesie karnym w dn. 19 listopada 2010 r.

Relevant market in commercial aviation of the European Union / Jakub Kociubiński. - Bibliogr. // Wroclaw Review of Law, Administration [and] Economics [Dokument elektroniczny]. - Vol. 1, No. 1 (2011), s. 12-21 - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wrlae/article/view/5. - . - Link zweryfikowany 16.01.2012

Services of general economic interest : towards a European concept of public services / Jakub Kociubiński. - Bibliogr. // Wroclaw Review of Law, Administration [and] Economics [Dokument elektroniczny]. - Vol. 1, No. 2 (2011), s. 49-64 - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wrlae/article/view/16. - . - Link zweryfikowany 15.05.2012

Wpływ sojuszy linii lotniczych na ogólną konkurencyjność rynku lotniczego transportu pasażerskiego : zarys problemu / Jakub Kociubiński. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Kwartalnik Opolski. - R. 57, nr 4 (2011), s. 115-126

Zakaz dyskryminacji ze względu na wyznanie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka / Jakub Kociubiński // W: Prace z zakresu integracji europejskiej oraz nauk penalnych / red. Mirosław Sadowski, Piotr Szymaniec. - Wrocław : Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. - (Acta Erasmiana : [t.1]). - S. [114]-130. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Konieczny, Prof. UWr dr hab. Maciej Marszał. - Materiał z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego "Tendencje integracyjne i dezintegracyjne we współczesnym świecie" zorg. Kudowie Zdroju w dn. 28-29 października 2010 r.

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości : powstanie, ewolucja, perspektywy : wybrane zagadnienia reformy wprowadzonej Traktatem lizbońskim / Jakub Kociubiński // W: Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 26 / pod red. Leszka Boguni. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3231). - S. 77-94. - Bibliogr.

Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w ramach Współpracy Policyjnej i Sądowej w Sprawach Karnych UE / Jakub Kociubiński // W: Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 25 / pod red. Leszka Boguni. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3165). - S. 147-159. - Bibliogr.

Realizacja ochrony własności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na podstawie orzeczenia "Lithgow i inni" / Łukasz Duda, Jakub Kociubiński. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Wrocławskie Studia Erazmiańskie = Studia Erasmiana Wratislaviensia. - Z. 3 (2009), s. 234-252. - Tom posiada własny tyt.: Własność : idea, instytucje, ochrona.