Studia pierwszego stopnia

KRYMINOLOGIA - studia  niestacjonarne trwają 6 semestrów      NOWY KIERUNEK !!!

1. Program kształcenia na studiach niestacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

 

ADMINISTRACJA - studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 6 semestrów

 

1. Program kształcenia na studiach stacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014

    SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE; ADMINISTRACJA SEKTORA PUBLICZNEGO;

                               ADMINISTRACJA EUROPEJSKA;   SAMORZĄD TERYTORIALNY

2 .Program kształcenia na studiach niestacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014

   SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE; ADMINISTRACJA SEKTORA PUBLICZNEGO;

                               ADMINISTRACJA EUROPEJSKA;   SAMORZĄD TERYTORIALNY

 

BB.A. Bachelor of Business and Administration - studia stacjonarne w języku angielskim trwają 6 semestrów

1. Program kształcenia na studiach stacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017

  SPECJALNOŚĆ: BIZNES, FINANSE, GOVERNANCE

LL.B. International and European Law - studia stacjonarne w języku angielskim trwają 6 semestrów

1. Program kształcenia na studiach stacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014

 

EKONOMIA - studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 6 semestrów

1. Program kształcenia na studiach stacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014

     SPECJALNOŚĆ: PRAWO W BIZNESIE; EKONOMIA OGÓLNA

2. Program kształcenia na studiach stacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015

      SPECJALNOŚĆ: PRAWO W BIZNESIE; RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

3 .Program kształcenia na studiach niestacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014

     SPECJALNOŚĆ: PRAWO W BIZNESIE; EKONOMIA OGÓLNA

4. Program kształcenia na studiach niestacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015

     SPECJALNOŚĆ: PRAWO W BIZNESIE; RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI