mgr Dominika Kuźnicka

Doktorant

Email:
dominika [dot] kuznicka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2016/2017

Konsultacje odbywają sie w gabinecie 509A. 

4 marca 9.30-10.30

18 marca 14.00-15.00

6 maja 17.30-18.30

14 maja 14.00-15.00

10 czerwca 9.30-10.30

 

Zachęcam do kontaktu mailowego!

 

Publikacje: 

Wyjątki od zasady dostępu do informacji publicznej w Stanach Zjednoczonych na przykładzie sprawy Millner v. Department of the Navy [w:] Identyfikacja granic wolności i praw jednostki – prawnoporównawcza analiza tożsamego przypadku pod kątem praktyki stosowania prawa amerykańskiego i polskiego, red. M. Jabłoński

Dostęp do wody- prawo człowieka czy towar podlegającyprawom wolnego rynku? Obecne regulacje prawne i perspektywy na przyszłosć [w:]Międzynarodowa ochrona praw człowieka- współczesne problemy na świecie, red. M. Jabłoński

Cybersquatting, typosquatting, framing i inne, czyli czynny nieuczciwej konkurencji w internecie [w:] Wybrane aspekty prawa nowych technologii cz. 3

Dozwolony użytek bibliotek cyfrowych, Zeszyt Naukowy Koła Cywilistów

Status konstytucyjny jednostki w Japonii, Młody Jurysta czerwiec 2015