Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Dominika Kuźnicka

Email:
dominika [dot] kuznicka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018

Konsultacje odbywają sie w gabinecie 509A. 

26 listopada 13.00 - 14.00

2 grudnia 16.00 -17.00

9 grudnia 16.00 -17.00

7 stycznia 16.00 -17.00

21 stycznia 13.00-14.00

28 stycznia 16.00-17.00 - konsultacje USOS

 

 

Zachęcam do kontaktu mailowego!

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania naukowe:

 • dostęp do informacji publicznej
 • prawo do prywatności, w szczególności regulacje RODO i cloud computing
 • realizacja i ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności
 • realizacja praw człowieka i obywatela we współczesnym świecie, ze szczególnych uwzględnieniem społeczeństwa cyfrowego
 • wyzwania globalne w zakresie praw człowieka i obywatela

 

Stypendia i nagrody:

 • stypendium Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/2017
 • stypendium Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/2017
 • stypendium Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/2016
 • II miejsce drużynowo w ogólnopolskim konkursie IP Challange w 2014 r.

 

Działalność naukowa i uczelniana:

 • Członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2011- 2014, członek Zarządu organizacji w latach 2013-2014
 • Członek Zarządu studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego działającego na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2014-2016
 • Członek Studenckiego Koła Naukowego Blok Prawa Komputerowego w latach 2013-2015
 • wolontariusz Stowarzyszenia Watchdog Polska w latach 2013-2014
 • ukończenie Escuela de Derecho Espanol, organizowanej przez Uniwersytet Wroclawski i Universidad Autonoma de Madrid
 • ukończenie kursów: Cloud computing i negocjacje w świecie IT (2014), Current Issues in US Real Estate (2014), Intellectual Property: Challanges for the future- ELSA Summer Law School (2014), rivacy online- ELSA Summer Law School (2014)

 

Konferencje:

 • 22.04.2017 r., Uniwersytet Łódzki, Interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja społeczno-badawcza „Mieszkanie: prawem, przywilejem czy towarem”, referat: „Prawo do mieszkania jako prawo człowieka”
 • 20.04.2017 r., Uniwersytet Wrocławski, międzynarodowa konferencja naukowa „Legal Innovation”, referat: „Wykorzystanie Cloud Computingu w pracy kancelarii prawnej a ochrona tajemnicy zawodowej”
 • 31.03.2017 r., Uniwersytet Warszawski, X Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego, „Co dalej z demokratycznym państwem prawa?”, referat: „Konsultacje społeczne jako instytucja demokratycznego państwa prawa”
 • 08.12.2016 r., Dolnośląski Urząd Wojewódzki, konferencja naukowa „Prawa człowieka w kontekście antagonizowania międzykulturowego oraz respektowania praw mniejszości narodowych i etnicznych”, referat „Mniejszość etniczna a mniejszość narodowa w Polsce. Analiza prawno-porównawcza na przykładzie Łemków i Żydów”
 • 28.04.2015 r., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ogólnopolska konferencja naukowa „Prawo własności intelektualnej w biznesie- wymiar praktyczny | IP w biznesie”, referat: „Prawo autorskie w kampaniach marketingowych. Czy można skutecznie chronić swoje pomysły”
 • 24.04.2015 r., Uniwersytet Wrocławski, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nowa ustawa konsumencka a zakres ochrony konsumenta”, referat: „Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorcy w świetle nowej ustawy konsumenckiej”;
 • 22-23.04.2015 r. Uniwersytet Rzeszowski, X Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji pt. „Postęp technologiczny, gospodarczy i społeczny a prawo”, referat „Prawo do prywatności w pracy w erze nowych technologii”;
 • 16.04.2015 r., Uniwersytet Wrocławski, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dostęp do informacji publicznej- prawo a praktyka”, referat: „Wyjątki od zasady dostęp do informacji publicznej w Stanach Zjednoczonych”;
 • 20-21.03.2015 r. Uniwersytet Wrocławski, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej”; referat „Prawno- autorskie aspekty działania bibliotek cyfrowych”;
 • 19.03.2015 r. Uniwersytet Opolski, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kryminalistyczne aspekty cyberprzestępczości i teleinformatyki”; referat: „Dowód z Internetu, dowodem ulotnym? Metody pozyskiwania środków dowodowych z Internetu”;
 • 17-18.12.2014 r. Uniwersytet Łódzki, Ogólnopolska interdyscyplinarna Konferencja „Obywatel- Państwo – Kościół”; referat: „Modlitwa na rozpoczęcie roku szkolnego, czyli jak daleko sięga kościół w szkolnictwie. Obecne regulacje prawne a równouprawnienie. Sytuacja różnych kościołów i związków wyznaniowych”
 • 4.12.2014 r. Uniwersytet Wrocławski, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „e-administracja”; referat: „Konsultacje społeczne w dobie e-administracji”;
 • 12-13.11.2014 r. Uniwersytet Wrocławski, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Międzynarodowa ochrona praw człowieka – współczesne problemy na świecie”; referat: „Dostęp do wody- prawo człowieka czy towar podlegający prawom wolnego rynku? Obecne regulacje prawne i perspektywy na przyszłość”;