Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Dominika Kuźnicka

Email:
dominika [dot] kuznicka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2017/2018

Konsultacje odbywają sie w gabinecie 509A. 

24 luty 12:00-13:00, 17:00-18:00
7 kwietnia 12:00-13:00
12 maja 14:00-15:00
27 maja 15:45-16:45
10 czerwca 19:00-20:00 - konsultacje USOS

 

 

Zachęcam do kontaktu mailowego!

 

Działalność naukowa: 

Specjalizacja:
European and International Business Law & Policy

Zainteresowania naukowe:

 • dostęp do informacji publicznej
 • prawo do prywatności, w szczególności regulacje RODO i cloud computing
 • realizacja i ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności
 • realizacja praw człowieka i obywatela we współczesnym świecie, ze szczególnych uwzględnieniem społeczeństwa cyfrowego
 • wyzwania globalne w zakresie praw człowieka i obywatela

 

Stypendia i nagrody:

 • stypendium Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/2017
 • stypendium Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/2017
 • stypendium Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/2016
 • II miejsce drużynowo w ogólnopolskim konkursie IP Challange w 2014 r.

 

Działalność naukowa i uczelniana:

 • Członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2011- 2014, członek Zarządu organizacji w latach 2013-2014
 • Członek Zarządu studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego działającego na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2014-2016
 • Członek Studenckiego Koła Naukowego Blok Prawa Komputerowego w latach 2013-2015
 • wolontariusz Stowarzyszenia Watchdog Polska w latach 2013-2014
 • ukończenie Escuela de Derecho Espanol, organizowanej przez Uniwersytet Wroclawski i Universidad Autonoma de Madrid
 • ukończenie kursów: Cloud computing i negocjacje w świecie IT (2014), Current Issues in US Real Estate (2014), Intellectual Property: Challanges for the future- ELSA Summer Law School (2014), rivacy online- ELSA Summer Law School (2014)

 

Konferencje:

 • 25.05.2018 r., Chemnitz University of Technology, German-Polish PhD seminar
  "Research on Europe – multidisciplinary views", referat: „The EU competence to regulate the law on the protection of personal data“
 • 24.05.2018 r., Uniwersytet Śląski, Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa "Prawo i technologie", referat: "Jak cloud computing zmienia administrację publiczną?"
 • 22.05.2018 r., Uniwersytet Wrocławski, XIV International Student Conference "Politics & Society in Central Europe" Trust in Political Institutions, referat: "Access to public information as a Mainstay of Open Goverment: How does it change the Level of Trust in Society"
 • 14-15.05.2018 r., Uniwersytet Wrocławski, IV edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Kraje latynoamerykańskie w ujęciu prawnym, społecznym i filozoficznym", referat: "Living disappeared in Argentina- lesson learnt or pernament problem of protecting chlid's identity"
 • 13-14.04.2018 r., Uniwersytet Wrocławski, IV Międzynarodowa Konferencja "Prawo-Religia-Polityka", referat: "Pozycja Kościoła w szkolnictwie, czy kościół jest uprzywilejowanym podmiotem w szkołach, jednostkach dydaktycznych? Obecne regulacje a równouprawnienie. Sytuacja kościołów i związków wyznaniowych"
 • 9.04.2018 r., Uniwersytet Wrocławski, Ogólnopolska Konferencja Naukowa 3. młode Forum Prawa Mediów Elektronicznych, referat: "Cloud computing w świetle RODO- wyzwania i zagrożenia"
 • 22.04.2017 r., Uniwersytet Łódzki, Interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja społeczno-badawcza „Mieszkanie: prawem, przywilejem czy towarem”, referat: „Prawo do mieszkania jako prawo człowieka”
 • 20.04.2017 r., Uniwersytet Wrocławski, międzynarodowa konferencja naukowa „Legal Innovation”, referat: „Wykorzystanie Cloud Computingu w pracy kancelarii prawnej a ochrona tajemnicy zawodowej”
 • 31.03.2017 r., Uniwersytet Warszawski, X Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego, „Co dalej z demokratycznym państwem prawa?”, referat: „Konsultacje społeczne jako instytucja demokratycznego państwa prawa”
 • 08.12.2016 r., Dolnośląski Urząd Wojewódzki, konferencja naukowa „Prawa człowieka w kontekście antagonizowania międzykulturowego oraz respektowania praw mniejszości narodowych i etnicznych”, referat „Mniejszość etniczna a mniejszość narodowa w Polsce. Analiza prawno-porównawcza na przykładzie Łemków i Żydów”
 • 28.04.2015 r., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ogólnopolska konferencja naukowa „Prawo własności intelektualnej w biznesie- wymiar praktyczny | IP w biznesie”, referat: „Prawo autorskie w kampaniach marketingowych. Czy można skutecznie chronić swoje pomysły”
 • 24.04.2015 r., Uniwersytet Wrocławski, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nowa ustawa konsumencka a zakres ochrony konsumenta”, referat: „Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorcy w świetle nowej ustawy konsumenckiej”;
 • 22-23.04.2015 r. Uniwersytet Rzeszowski, X Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji pt. „Postęp technologiczny, gospodarczy i społeczny a prawo”, referat „Prawo do prywatności w pracy w erze nowych technologii”;
 • 16.04.2015 r., Uniwersytet Wrocławski, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dostęp do informacji publicznej- prawo a praktyka”, referat: „Wyjątki od zasady dostęp do informacji publicznej w Stanach Zjednoczonych”;
 • 20-21.03.2015 r. Uniwersytet Wrocławski, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej”; referat „Prawno- autorskie aspekty działania bibliotek cyfrowych”;
 • 19.03.2015 r. Uniwersytet Opolski, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kryminalistyczne aspekty cyberprzestępczości i teleinformatyki”; referat: „Dowód z Internetu, dowodem ulotnym? Metody pozyskiwania środków dowodowych z Internetu”;
 • 17-18.12.2014 r. Uniwersytet Łódzki, Ogólnopolska interdyscyplinarna Konferencja „Obywatel- Państwo – Kościół”; referat: „Modlitwa na rozpoczęcie roku szkolnego, czyli jak daleko sięga kościół w szkolnictwie. Obecne regulacje prawne a równouprawnienie. Sytuacja różnych kościołów i związków wyznaniowych”
 • 4.12.2014 r. Uniwersytet Wrocławski, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „e-administracja”; referat: „Konsultacje społeczne w dobie e-administracji”;
 • 12-13.11.2014 r. Uniwersytet Wrocławski, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Międzynarodowa ochrona praw człowieka – współczesne problemy na świecie”; referat: „Dostęp do wody- prawo człowieka czy towar podlegający prawom wolnego rynku? Obecne regulacje prawne i perspektywy na przyszłość”;