Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Rada Wydziału

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
oraz Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse
Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2023/2024:

16 września 2024 r.          termin składania wniosków: do dnia 5 września 2024 r.

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
oraz Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse
Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2024/2025:

21 października 2024 r.  termin składania wniosków: do dnia 7 października 2024 r.
18 listopada 2024 r.         termin składania wniosków: do dnia 4 listopada 2024 r.
16 grudnia 2024 r.          termin składania wniosków: do dnia 2 grudnia 2024 r.
20 stycznia 2025 r.          termin składania wniosków: do dnia 7 stycznia 2025 r.
17 lutego 2025 r.             termin składania wniosków: do dnia 3 lutego 2025 r.
17 marca 2025 r.             termin składania wniosków: do dnia 3 marca 2025 r.
14 kwietnia 2025 r.         termin składania wniosków: do dnia 31 marca 2025 r.
19 maja 2025 r.               termin składania wniosków: do dnia 5 maja 2025 r.
16 czerwca 2025 r.          termin składania wniosków: do dnia 2 czerwca 2025 r.
15 września 2025 r.         termin składania wniosków: do dnia 1 września 2025 r.

 - w trybie pracy zdalnej (do odwołania) –

Posiedzenia Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr: godz. 9.00.
Posiedzenia Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse będą się odbywać bezpośrednio po posiedzeniach Rady Wydziału.

Wnioski na posiedzenia Rady Wydziału i Rady Dyscyplin Naukowych należy składać w Sekretariacie Dziekana, ul. Uniwersytecka 22/26 (parter, pokój nr 8).
Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Lista członków
Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego

I. Profesorowie i doktorzy habilitowani
Prof. dr hab. Dariusz Adamski
Prof. dr hab. Andrzej Bator
Prof. dr hab. Jolanta Blicharz
Prof. dr hab. Łukasz Błaszczak
Prof. dr hab. Paweł Borszowski
Prof. dr hab. Jacek Giezek
Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
Prof. dr hab. Leonard Górnicki
Prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
Prof. dr hab. Przemysław Kaczmarek
Prof. dr hab. Karol Kiczka
Prof. dr hab. Józef Koredczuk
Prof. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska
Prof. dr hab. Tomasz Kruszewski
Prof. dr hab. Piotr Machnikowski
Prof. dr hab. Maciej Marszał
Prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
Prof. dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak
Prof. dr hab. Zbigniew Pulka
Prof. dr hab. Jarosław Rominkiewicz
Prof. dr hab. Mirosław Sadowski
Prof. dr hab. Jerzy Skorupka
Prof. dr hab. Robert Stefanicki
Prof. dr hab. Adam Sulikowski
Prof. dr hab. Maciej Szostak
Prof. dr hab. Marek Szydło
Prof. dr hab. Maciej Trzciński
Prof. dr hab. Patrycja Zawadzka
Dr hab. Dobrosława Antonów, prof. UWr
Dr hab. Renata Babińska-Górecka, prof. UWr
Dr hab. Ryszard Balicki prof. UWr
Dr hab. Michał Bernaczyk, prof. UWr
Dr hab. Aleksander Cieśliński prof. UWr
Dr hab. Anna Ćwiąkała-Małys, prof. UWr
Dr hab. Tomasz Dolata, prof. UWr
Dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, prof. UWr
Dr hab. Ewa Galewska, prof. UWr
Dr hab. Izabella Gil, prof. UWr
Dr hab. Piotr Góralski, prof. UWr
Dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy, prof . UWr 
Dr hab. Joanna Helios, prof. UWr
Dr hab. Krzysztof Horubski prof. UWr
Dr hab. Sylwia Jarosz-Żukowska, prof. UWr
Dr hab. Wojciech Jasiński, prof. UWr
Dr hab. Wioletta Jedlecka, prof. UWr
Dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr
Dr hab. Elżbieta Klat-Górska, prof. UWr
Dr hab. Jakub Kociubiński, prof. UWr
Dr hab. Dominik Kopiński prof. UWr
Dr hab. Katarzyna Kopyściańska, prof. UWr
Dr hab. Marek Kopyściański, prof. UWr
Dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr
Dr hab. Daria Kostecka-Jurczyk, prof. UWr
Dr hab. Rafał Kowalczyk, prof. UWr
Dr hab. Artur Kozłowski, prof. UWr
Dr hab. Bartłomiej Krzan, prof. UWr
Dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska, prof. UWr
Dr hab. Adam Kwieciński, prof. UWr
Dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr
Dr hab. Marek Leśniak prof. UWr
Dr hab. Artur Ławniczak, prof. UWr
Dr hab. Łukasz Machaj, prof. UWr
Dr hab. Mateusz Machaj prof. UWr
Dr hab. Barbara Mielnik, prof. UWr
Dr hab. Anna Muszyńska, prof. UWr
Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr
Dr hab. Przemysław Pest, prof. UWr
Dr hab. Maciej Pichlak, prof. UWr 
Dr hab. Jacek Przygodzki, prof. UWr
Dr hab. Janusz Sawicki, prof. UWr
Dr hab. Krzysztof Sobieralski, prof. UWr
Dr hab. Bogusław Sołtys prof. UWr
Dr hab. Witold Srokosz, prof. UWr
Dr hab. Karolina Stopka, prof. UWr
Dr hab. Radosław Strugała, prof. UWr
Dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. UWr
Dr hab. Magdalena Tabernacka, prof. UWr
Dr hab. Artur Tomanek, prof. UWr
Dr hab. Magdalena Wilejczyk, prof. UWr
Dr hab. Piotr Wiórek, prof. UWr
Dr hab. Rafał Wojciechowski, prof. UWr
Dr hab. Radosław Antonów
Dr hab. Maciej Błażewski
Dr hab. Jacek Borowicz
Dr hab. Joanna Brzezińska
Dr hab. Dominika Cendrowicz
Dr hab. Agnieszka Chrisidu-Budnik
Dr hab. Jan Gola
Dr hab. Jacek Kaczor
Dr hab. Adriana Kalicka-Mikołajczyk
Dr hab. Barbara Kowalczyk
Dr hab. Karolina Kremens
Dr hab. Renata Kusiak-Winter
Dr hab. Rafał Lipniewicz
Dr hab. Witold Małecki
Dr hab. Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska
Dr hab. Renata Raszewska-Skałecka
Dr hab. Tomasz Scheffler
Dr hab. Arkadiusz Sieroń
Dr hab. Wojciech Szydło
Dr hab. Anna Śledzińska-Simon
Dr hab. Monika Tenenbaum-Kulig
Dr hab. Małgorzata Wachowska
Dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska
Dr hab. Ewa Wójtowicz
II. Pozostali nauczyciele akademiccy wchodzący w skład Rady Wydziału
Dr Rafał Cieśla
Dr Magdalena Homa
Dr Julian Jezioro
Dr Marta Kłopocka-Jasińska
Dr Rajnhardt Kokot
Dr Kazimierz Leżak
Dr Agnieszka Malicka
Dr Monika Mościbrodzka
Dr Dobromiła Nowicka
Dr Andrzej Pasek
Dr Marek Podkowski
Dr Łukasz Prus
Dr Małgorzata Wachowska
III. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wchodzący w skład Rady Wydziału
Mgr Beata Blicharz
Mgr Joanna Mroczko-Sidorowicz
Mgr Anna Nalepka
Mgr Sylwia Parcheniak
Mgr Anna Przygocka
Mgr Albina Wróblewska
IV. Doktoranci i studenci wchodzący w skład Rady Wydziału
mgr Ewelina Tomczyk
Łukasz Bartoszewicz
Aleksandra Bodzioch
Małgorzata Damek
Zuzanna Daniłowicz
Łukasz Gąsior
Jędrzej Grysiak
Jakub Leś
Iwona Łazarów
Kaja Niewęgłowska
Hubert Nowak
Julia Nowrocka
Barbara Pauli
Dominik Pieniądz
Witold Podraza
Wojciech Rak
Radosław Rejmoniak
Kamil Rems
Mateusz Roskosz
Paulina Sitarska
Jakub Skoczke
Arkadiusz Smugowski
Kamil Sobański
Jan Suchecki
Jakub Szczygieł
Paweł Szokalski
Aleksandra Śmietana
Kacper Werla
Wiktoria Wierzbicka
Jakub Wnętrzak
Martyna Zawłocka
V. Przedstawiciel związków zawodowych
Dr Sebastian Jakubowski – Związek Zawodowy Nauczycieli Akademickich UWr