Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Rada Wydziału

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
oraz Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse
Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2022/2023: