Jesteś tutaj

Bazy Wydziału

Bazy dostępne tylko w sieci komputerowej Wydziału.

Polskie:

Lex

dostęp do opracowań Wydawnictwa LexisNexis

Dostęp tylko z sieci Wydzialu.

Zagraniczne:

Dostęp z domu

Bazy ogólnodostępne.

EUR-Lex
http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm

Katalog czasopism
http://czasopisma.prawo.uni.wroc.pl/

Virtuelle Fachbibliothek Recht (Staatsbibliothek zu Berlin)
http://www.vifa-recht.de/

Komisja Europejska (katalog ECLAS)
http://ec.europa.eu/libraries/doc/index_en.htm

Publikacje pracowników UWr.
http://www.bu.uni.wroc.pl/publikacje/

Katalog on-line
http://www.bu.uni.wroc.pl/katalog/

Katalogi zdigitalizowane Biblioteki Uniwersyteckiej
http://www.bu.uni.wroc.pl/katalogi/zdigitalizowane

Federacja Bibliotek Cyfrowych
http://fbc.pionier.net.pl/owoc

Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=53

Próbne dostępy do baz danych

http://biblioteka.prawo.uni.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=141
http://www.bu.uni.wroc.pl/aktualnosci/probne-dostepy