Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Paolo Janiszewski

Kontakt: 

Pokój 518, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
paolo.janiszewski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym odbywają się w poniedziałki w godzinach 13:00-15:00 zdalnie przez aplikację MS Teams.
* * *
Konsultacje dla studentów zaocznych odbywają się w dniach:
16.10.2021 r. - w godz. 10:00-11:00 - stacjonarnie
11.12.2021 r. - w godz. 11:00-12:00 - zdalnie
15.01.2022 r. - w godz. 10:00-11:00 - zdalnie
16.01.2022 r. - w godz. 10:00-11:00 - zdalnie 
05.02.2022 r. - w godz. 10:00-11:00 - zdalnie
* * * 
Zmiany w zakresie konsultacji pojawiają się w zakładce "Ogłoszenia"

 

Działalność naukowa: 

Absolwent Stacjonarnych Studiów Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską pt. „Granice postępowania administracyjnego z perspektywy ingerencji organów administracji publicznej w wolności i prawa jednostki” napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Adamiak. Od 2019 r. doktorant w Kolegium Doktorskim Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zainteresowania naukowe:

  • źródła procesowego prawa administracyjnego i sądowoadministracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem roli aktów ponadgałęziowych,
  • multicentryczność porządku prawnego i jego wpływ na procesowe prawo administracyjne, 
  • konstytucjonalizacja i europeizacja procesowego prawa administracyjnego, 
  • sankcje administracyjne i granice ich nakładania i wymierzania,
  • wykładna i stosowanie prawa administracyjnego, w tym wykładnia i stosowanie Konstytucji RP, EKPC i prawa unijnego w ramach postępowania administracyjnego,
  • pozycja przedsiębiorcy w postępowaniu administracyjnym.