Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Paolo Janiszewski

Kontakt: 

Pokój 519, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
paolo.janiszewski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Zgodnie § 2 ust. 13 Zarządzenia Nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 września 2020 r. konsultacje w semestrze zimowym odbywają się zdalnie.
***
Wszystkie pytania i problemy proszę kierować na adres poczty elektroczniej bądź kontaktować się w ramach usługi MS Teams.

Działalność naukowa: 

Absolwent Stacjonarnych Studiów Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską pt. „Granice postępowania administracyjnego z perspektywy ingerencji organów administracji publicznej w wolności i prawa jednostki” napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Adamiak. Od 2019 r. doktorant w Kolegium Doktorskim Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zainteresowania naukowe:

  • źródła procesowego prawa administracyjnego i sądowoadministracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem roli aktów ponadgałęziowych,
  • multicentryczność porządku prawnego i jego wpływ na procesowe prawo administracyjne, 
  • konstytucjonalizacja i europeizacja procesowego prawa administracyjnego, 
  • sankcje administracyjne i granice ich nakładania i wymierzania,
  • wykładna i stosowanie prawa administracyjnego, w tym wykładnia i stosowanie Konstytucji RP, EKPC i prawa unijnego w ramach postępowania administracyjnego,
  • pozycja przedsiębiorcy w postępowaniu administracyjnym.