Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Paolo Janiszewski

Kontakt: 

Pokój (room) 518, budynek (building) A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
paolo.janiszewski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Piątki 13:15-15:15 - w tygodnie nieparzyste.
Piątki 15:00-17:00 - w tygodnie parzyste.
* * *
Konsultacje dla studentów zaocznych:
1. 13:05-14:05 - 28.10.2023 r.
2. 13:05-14:05 - 12.11.2023 r.
3. 08:30-09:30 - 03.12.2023 r.
4. 13:05-14:05 - 07.01.2024 r.
5. 13:05-14:05 - 20.01.2024 r.

Działalność naukowa: 

Absolwent Stacjonarnych Studiów Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską pt. „Granice postępowania administracyjnego z perspektywy ingerencji organów administracji publicznej w wolności i prawa jednostki” napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Adamiak. Od 2019 r. doktorant w Kolegium Doktorskim Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zainteresowania naukowe:

  • źródła procesowego prawa administracyjnego i sądowoadministracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem roli aktów ponadgałęziowych,
  • multicentryczność porządku prawnego i jego wpływ na procesowe prawo administracyjne, 
  • konstytucjonalizacja i europeizacja procesowego prawa administracyjnego, 
  • sankcje administracyjne i granice ich nakładania i wymierzania,
  • wykładna i stosowanie prawa administracyjnego, w tym wykładnia i stosowanie Konstytucji RP, EKPC i prawa unijnego w ramach postępowania administracyjnego,
  • pozycja przedsiębiorcy w postępowaniu administracyjnym.