Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Paolo Janiszewski

Kontakt: 

Pokój 519, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
paolo.janiszewski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim odbywają się w poniedziałki w godzinach 13:00-15:00 w pokoju 519A.
* * *
Zgodnie z § 2 ust. 3 i ust. 5 Zarządzenia Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. konsultacje bezpośrednie zostały zawieszone do dnia 14 kwietnia włącznie. Wszystkie pytania i problemy do czasu przywrócenia konsultacji proszę kierować na adres poczty elektroczniej.

Działalność naukowa: 

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół:

  • źródeł procesowego prawa administracyjnego i sądowoadministracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem roli aktów ponadgałęziowych,
  • multicentryczności porządku prawnego i jego wpływu na procesowe prawo administracyjne, 
  • konstytucjonalizacji i europeizacji procesowego prawa administracyjnego, 
  • sankcji administracyjnych i ich granic,
  • wykładni i stosowania prawa administracyjnego, w tym wykładni i stosowania Konstytucji RP, EKPC i prawa unijnego w ramach postępowania administracyjnego,
  • pozycji przedsiębiorcy w postępowaniu administracyjnym.