Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Barbara Zyzda

Kontakt: 

barbara.zyzdaatgmail.com

Telefon:
+48 71 375 22 13
Email:
barbara.zyzda [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsutacje w semestrze letnim 2019/2020 zostają zawieszone do odwołania.
W razie potrzeby zapraszam do kontaktu drogą mailową.

 

 

Działalność naukowa: 
 • Komitety organizacyjne konferencji naukowych
 •  
 • - członkini komitetu organizacyjnego z funkcją Koordynatora ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Prawo w pytaniach i odpowiedziach", która odbyła się na WPAiE UWr w dniu 30 maja 2017 r.,
 • - członkini komitetu organizacyjnego z funkcją Sekretarza międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Dolnośląsko-Saksońskie Spotkanie Administratywistów - Aktualne problemy badawcze w naukach administracyjnych Polski i Niemiec", która odbyła się na WPAiE UWr w dniach 20-22 października 2016 r.,
 • - członkini komitetu organizacyjnego z funkcją Koordynatora międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Doświadczenie i Akceptacja", która odbyła się na WPAiE UWr w dniu 23 czerwca 2016 r.,
 • - członkini komitetu organizacyjnego z funkcją Koordynatora międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Mediacje w sferze wewnętrznej. Remedium na uwarunkowania i konflikty systemowe", która odbyła się na WPAiE UWr w dniach 16-17 października 2015 r.,
 • - członkini komitetu organizacyjnego z funkcją Koordynatora międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Europejska współpraca terytorialna dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski, Czech i Niemiec", która odbyła się na WPAiE UWr w dniu 29 maja 2015 r. http://euwt.prawo.uni.wroc.pl/
 • - członkini komitetu organizacyjnego konferencji naukowej pt.: „HONORABILIUS VIVERENT. Przyzwoitość - standard relacji organów władz publicznych z adresatami ich działań”, która odbyła się na WPAiE UWr w dniu 26 listopada 2014 r.,
 • - członkini komitetu organizacyjnego z funkcją Koordynatora ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: ,,Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym", która odbyła się na WPAiE UWr w dniach 12-13 września 2014 r. http://www.zagospodarowanieprzestrzenne.prawo.uni.wroc.pl/
 • - członkini komitetu organizacyjnego z funkcją Koordynatora międzynarodowej konferencji naukowej pt.: ,,Porozumienie ponad podziałami. Mediacje i komunikacja", która odbyła się na WPAiE UWr w dniu 23 maja 2014 r. http://mediacje.prawo.uni.wroc.pl/
 • - członkini komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej pt.: ,,Dziecko wobec mediacji”, która odbyła się na WPAiE UWr w dniu 10 maja 2013 r.
 •  
 • Czynny udział w konferencjach naukowych

- Czy kapitan może udzielić ślubu? Administracyjnoprawne funkcje kapitana statku morskiego, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych, międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski, 10 czerwca 2017 r.,

- Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów, poster zaprezentowany na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Prawo w pytaniach i odpowiedziach, Uniwersytet Wrocławski, 30 maja 2017 r.,

- Platforma informacyjno-płatnicza Wrocławia - nowoczesne rozwiązania z jednostkach samorządu terytorialnego, poster zaprezentowany na międzynarodowej konferencji naukowej: Legal Innovation, Uniwersytet Wrocławski, 20 kwietnia 2017 r.,

- Definicja rodziny według europejskich programów nauczania, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: XI Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Telenty 2016, Wrocław, 25-26 listopada 2016 r.,

- Aspekty finansowe współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne, Uniwersytet Zielonogórski, 24-25 listopada 2016 r.,

- Territorial Self-Government in Poland - communes, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: Aktualne problemy badawcze w naukach administracyjnych Polski i Niemiec, Uniwersytet Wrocławski, 21-22 października 2016 r.,

- Równość czy przywileje? Prawne uregulowania związków partnerskich we Włoszech, poster zaprezentowany na międzynarodowej konferencji naukowej: Doświadczenie i akceptacja, Uniwersytet Wrocławski, 23 czerwca 2016 r.,

- Ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów jako próba upowszechnienia mediacji w Polsce, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: Mediacje w sferze wewnętrznej. Remedium na uwarunkowania i konflikty systemowe, Uniwersytet Wrocławski, 16-17 października 2015
r.,

- Mowa nienawiści, mowa wrogości. Wyniki badań prowadzonych wśród studentów i młodzieży gimnazjalnej, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej: Porozumienie ponad podziałami. Mediacje i komunikacja, Uniwersytet Wrocławski, 23 maja 2014 r.

 •  
 • Projekty badawcze
 • - projekt "Foresight Wrocław 2036/2056 - badanie metodą delficką 2.0",
 • badania naukowe pt.: ,,Społeczna percepcja Jugendamtu”,
 • - badania naukowe pt.: ,,Występowanie i zasięg mowy nienawiści i mowy wrogości wśród studentów i młodzieży gimnazjalnej”,
 • - badania naukowe pt.: ,,Ewaluacja oczekiwanych rezultatów i przebiegu studiów na kierunku administracja”.
 •  

Inne

- członkini zarządu Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła Rozwoju Administracji ISKRA,

- udział w programie stażowym w ramach projektu "Wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych kluczem do sukcesu na rynku pracy",

- członkini Zespołu Redakcyjnego recenzowanego czasopisma naukowego Acta Erasmiana.