Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Kewin Rozum

Kontakt: 

pokój 108, budynek B, ul. Kuźnicza 46/47

Email:
256764 [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2017/2018:

- środy  17:15-19:15 

- Konsultacje w dniu 21.03.2018 r., odbędą się w godzinach 18:30 - 20:00 
 

- Konsultacje z 25 kwietnia zostały przeniesione na 9 maja (środa) - godz. 17:15-20:15
Proszę o wcześniejszą informację o zamiarze pojawienia się na konsultacjach.

Działalność naukowa: 

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:

 

1. Konferencja studentów i doktorantów „Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych. Podstawowe kierunki zmian” (Poznań, 3 czerwca 2016 r.),  wygłoszenie referatu pt. „Ustalenie sytuacji majątkowej dłużnika na podstawie art. 801 i 801(1) k.p.c. po nowelizacji, a postępowanie o wyjawienie majątku”,

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dowody i postępowanie dowodowe w procesie cywilnym” (Lublin, 21 lutego 2017 r.),  wygłoszenie referatu pt. „Opinia opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów jako środek dowodowy  w postępowaniu cywilnym”,

3. Ogólnopolska konferencja naukowa „Testament prawie polskim” (Toruń, 6 kwietnia 2017r.), wygłoszenie referatu pt. „Przydatność testamentów szczególnych pięćdziesiąt lat po ich wprowadzeniu – pytanie o konieczność rewizji norm”,  

4. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Hipokrates przed sądem” (Wrocław, 26 maja 2017 r.), wygłoszenie referatu pt. „Odpowiedzialność cywilna lekarza powołanego na biegłego sądowego za błędnie sporządzone lub sfałszowane opinie” .