Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Kewin Rozum

Kontakt: 

pokój 108, budynek B, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

Email:
256764 [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019:
czwartek - godz. 10:00-12:00.

*Dzień i godziny konsultacji w danym tygodniu mogą ulec zmianie.
- 11.12 (wtorek) - godz. 9:45-11:45,
- 18.12 (wtorek) - godz. 9:45-11:45.

Proszę o wcześniejszą informację mailową (kewin [dot] rozumatuwr [dot] edu [dot] pl) o zamiarze pojawienia się na konsultacjach.

 
Działalność naukowa: 

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:

 

1. Konferencja studentów i doktorantów „Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych. Podstawowe kierunki zmian” (Poznań, 3 czerwca 2016 r.),  wygłoszenie referatu pt. „Ustalenie sytuacji majątkowej dłużnika na podstawie art. 801 i 801(1) k.p.c. po nowelizacji, a postępowanie o wyjawienie majątku”,

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dowody i postępowanie dowodowe w procesie cywilnym” (Lublin, 21 lutego 2017 r.),  wygłoszenie referatu pt. „Opinia opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów jako środek dowodowy  w postępowaniu cywilnym”,

3. Ogólnopolska konferencja naukowa „Testament prawie polskim” (Toruń, 6 kwietnia 2017r.), wygłoszenie referatu pt. „Przydatność testamentów szczególnych pięćdziesiąt lat po ich wprowadzeniu – pytanie o konieczność rewizji norm”,  

4. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Hipokrates przed sądem” (Wrocław, 26 maja 2017 r.), wygłoszenie referatu pt. „Odpowiedzialność cywilna lekarza powołanego na biegłego sądowego za błędnie sporządzone lub sfałszowane opinie” .