Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Kewin Rozum

Kontakt: 

pokój 108, budynek B, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

Email:
256764 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020:

piątek - godz. 9:30 -11:30 - 17, 24 i 31 stycznia 2020 r.

 

Działalność naukowa: 

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:

 

1. Konferencja studentów i doktorantów „Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych. Podstawowe kierunki zmian” (Poznań, 3 czerwca 2016 r.),  wygłoszenie referatu pt. „Ustalenie sytuacji majątkowej dłużnika na podstawie art. 801 i 801(1) k.p.c. po nowelizacji, a postępowanie o wyjawienie majątku”,

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dowody i postępowanie dowodowe w procesie cywilnym” (Lublin, 21 lutego 2017 r.),  wygłoszenie referatu pt. „Opinia opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów jako środek dowodowy  w postępowaniu cywilnym”,

3. Ogólnopolska konferencja naukowa „Testament prawie polskim” (Toruń, 6 kwietnia 2017r.), wygłoszenie referatu pt. „Przydatność testamentów szczególnych pięćdziesiąt lat po ich wprowadzeniu – pytanie o konieczność rewizji norm”,  

4. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Hipokrates przed sądem” (Wrocław, 26 maja 2017 r.), wygłoszenie referatu pt. „Odpowiedzialność cywilna lekarza powołanego na biegłego sądowego za błędnie sporządzone lub sfałszowane opinie”,

5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ochrona praw konsumenta - wyzwania i rozwiązania” (Olsztyn, 15 lutego 2019 r.), wygłoszenie referatu pt. „Przewłaszczenie na zabezpieczenie - wybrane aspekty w kontekście ochrony praw konsumenta”,

6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym" (Lublin, 1 marca 2019 r.), wygłoszenie referatu pt. „Środki zaskarżenia przybicia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym a konsekwencje wynikające z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - wybrane aspekty",

7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Pełnomocnik w postępowaniu cywilnym” (Warszawa, 22 marca 2019 r.), wygłoszenie referatu pt. "Dopuszczalność składania i przyjmowania oświadczeń materialnoprawnych
przez pełnomocnika procesowego",

8. Ogólnopolska Konferencja Naukowa - I Forum Młodych Badaczy Prawa Handlowego (Białystok, 16 grudnia 2019 r.), wygłoszenie referatu pt. "Obrót prawem użytkowania wieczystego po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, a idea istnienia tej instytucji".