mgr Mateusz Kępa

Doktorant

Kontakt: 
Email:
mateusz [dot] kepa [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Studia stacjonarne:

w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 kosnultacje odbywać się będą we wtorki w godzniach: 15:00-17:00

Studia niestacjonarne:

w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 kosnultacje  odbywać się będą w następujących terminach:

05.11.2017: 17:45 - 18:45

11.25.2017: 11:15 - 12:15

10.12.2017: 11:15 - 12:15

21.01.2018: 09:30 - 10:30

 

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy !

 

Działalność naukowa: 

Absolwent administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr., od 2014r. doktorant w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych na Uniwersytecie Wrocławskim.

Zainteresowania naukowe: Katolicka nauka społeczna, system prawne wielkich religii świata, doktryny polityczne i prawne, polityka i kultura krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 

Od lutego 2014 r. Wiceprezes, a obecnie koordynator Studenckiego Koła Naukowego Prawa i Polityki Krajów Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Giedroycia.

Współorganizator wykładów i wyjazdów naukowych:

7 listopad 2013 r. zorganizowanie studenckiej konferencji w Srebrnej  Górze pt. Śladami Napoleona na Śląsku.

3 grudnia 2014 r. zorganizowanie wykładu z dr Rafałem Czachorem pt. "Perspetkywy przetrwania parapaństw kaukaskich: Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach"