Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Alex Miśko

Kontakt: 

Zajęcia w semestrze zimowym 2021/22 odbywają się w formie stacjonarnej w odpowiednim reżimie sanitarnym (w sposób zgodny z prawem powszechnie obowiązującym i wewnętrznymi regulacjami Uniwersytetu)

Forma zaliczenia warsztatów ze źródeł prawa i wykładni prawa podatkowego - praca pisemna na zajęciach

Forma zaliczenia konwersatoriów z finansów publicznych i prawa finansowego - test jednokrotnego wyboru

 

Email:
272197 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/22 odbywają się w formie zdalnej (MSTeams) w piątek w godzinach 9.00 - 11.00 (po uprzednim umówieniu się w formie mailowej)

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych - zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Państwem na pierwszych zajęciach.