Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Alex Miśko

Kontakt: 

Forma zaliczenia prowadzonych przeze mnie konwersatoriów w semestrze 2023/2024:
1) z podatków samorządowych - test jednokrotnego wyboru
2) z systemu danin publicznych - test jednokrotnego wyboru
3) Regulacje ogólnego prawa podatkowego w interpretacjach i orzecznictwie - warsztat ze stosowania prawa - praca pisemna

 

Email:
272197 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2023/24 dla studentów niestacjonarnych zaocznych odbywają się w następujących terminach:
1) 2 marca - od godziny 15.00 do 16.00 (w formie stacjonarnej)
2) 16 marca - od godziny 17.00 - 18.00 (w formie stacjonarnej)
3) 6 kwietnia - od godziny 17.00 - 18.00 (w formie stacjonarnej)
4) 13 kwietnia - od godziny 13.00 - 14,00 (w formie stacjonarnej)
5) 12 maja  - od godziny 14.00 - 15.00 (w formie stacjonarnej)
Uprzejmie proszę o uprzednie poinformowanie o chęci odbycia konsultacji oraz ich celu (np. odrobienie zajęć, pomoc dydaktyczna, dyskusja na poruszane na zajęciach tematy prawne lub naukowe)

Konsultacje stacjonarne odbywają się w sali 510A chyba, że wskażę inną salę w wiadomości mailowej.