Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Alex Miśko

Kontakt: 

Forma zaliczenia prowadzonych przeze mnie konwersatoriów w semestrze letnim 2022/2023:
1) z podatków samorządowych - test jednokrotnego wyboru
2) z finansów publicznych i prawa finansowego - test jednokrotnego wyboru
3) z prawa podatkowego - test jednokrotnego wyboru

 

Email:
272197 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2022/23 dla studentów niestacjonarnych zaocznych odbywają się w  w następujących terminach:
1) 25 marca - od godziny 14.45 do 15.45 (w formie zdalnej)
2) 15 kwietnia - od godziny 9.30 - 10.30 (w formie stacjonarnej)
3) 13 maja - od godziny 9.30 - 10.30 (w formie stacjonarnej)
4) 14 maja - od godziny 16.00 - 17.00 (w formie stacjonarnej)
5) 21 maja - od godziny 16.45 - 17.45 (w formie zdalnej)
Uprzejmie proszę o uprzednie poinformowanie o chęci odbycia konsultacji oraz ich celu (np. odrobienie zajęć, pomoc dydaktyczna, dyskusja na poruszane na zajęciach tematy prawne lub naukowe)

Konsultacje stacjonarne odbywają się w sali 510A lub chyba, że wskażę inną salę w wiadomości mailowej.