Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Alex Miśko

Kontakt: 

Forma zaliczenia prowadzonych przeze mnie konwersatoriów w semestrze 2023/2024:
1) z podatków samorządowych - test jednokrotnego wyboru
2) z systemu danin publicznych - test jednokrotnego wyboru
3) Regulacje ogólnego prawa podatkowego w interpretacjach i orzecznictwie - warsztat ze stosowania prawa - praca pisemna

 

Email:
272197 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/24 dla studentów niestacjonarnych zaocznych odbywają się w  w następujących terminach:
1) 12 listopada - od godziny 14.45 do 15.45 (w formie zdalnej)
2) 18 listopada - od godziny 14.45 - 15.45 (w formie stacjonarnej)
3) 25 listopada - od godziny 14.45 - 15.45 (w formie stacjonarnej)
4) 17 grudnia - od godziny 14.45 - 15.45 (w formie stacjonarnej)
5) 21 stycznia - od godziny 14.45- 15.45 (w formie stacjonarnej)
Uprzejmie proszę o uprzednie poinformowanie o chęci odbycia konsultacji oraz ich celu (np. odrobienie zajęć, pomoc dydaktyczna, dyskusja na poruszane na zajęciach tematy prawne lub naukowe)

Konsultacje stacjonarne odbywają się w sali 510A chyba, że wskażę inną salę w wiadomości mailowej.