Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Mateusz Niedźwiecki

Kontakt: 

pokój 108, budynek B, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław,
mail: mateusz [dot] niedzwieckiatuwr [dot] edu [dot] pl

Email:
256883 [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020:
- najbliższe konsultacje - 15.10 (wtorek) - godz. 14:45-16:45

Uprzejmie proszę o sprawdzanie zakładki "ogłoszenia dla studentów", w której mogą pojawić się informacje o ewentualnej zmianie terminu konsultacji. Wszelkie zmiany będę ogłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem.

 
Działalność naukowa: 

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:

 

1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dowody i postępowanie dowodowe w procesie cywilnym” (Lublin, 21 lutego 2017 r.),  wygłoszenie referatu pt. „Wykaz inwentarza jako dowód z dokumentu i nowa instytucja prawa spadkowego”,

2. Ogólnopolska konferencja naukowa „Testament prawie polskim” (Toruń, 6 kwietnia 2017r.), wygłoszenie referatu pt. „Podpis spadkodawcy jako element obligatoryjny testamentu holograficznego – jego istota, rola i konsekwencje wadliwości”,  

3. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Hipokrates przed sądem” (Wrocław, 26 maja 2017 r.), wygłoszenie referatu pt. „Odpowiedzialność cywilna lekarza powołanego na biegłego sądowego za błędnie sporządzone lub sfałszowane opinie” .

4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Ochrona praw konsumenta - wyzwania i rozwiązania" (Olsztyn, 15 lutego 2019 r.), wygłoszenie referatu pt. "Przewłaszczenie na zabezpieczenie-wybrane aspekty w kontekście ochrony praw konsumenta".

5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Środki zaskarżenie w postępowaniu cywilnym" (Lublin, 1 marca 2019 r.), wygłoszenie referatu pt. "Zaskarżenie odmowy dokonania czynności notarialnej - istota, charakter oraz przebieg postępowania".

6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Pozakodeksowe regulacje umownych stosunków zobowiązaniowych" (Warszawa, 15 marca 2019 r.), wygłoszenie referatu pt. "Małoletni jako nabywca w świetle tzw. ustawy deweloperskiej – wybrane aspekty".

7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Pełnomocnik w postępowaniu cywilnym” (Warszawa, 22 marca 2019 r.), wygłoszenie referatu pt. "Dopuszczalność potwierdzenia przez stronę czynności w postępowaniu dokonanych przez osobę działającą jako pełnomocnik strony, która nie może być jednak pełnomocnikiem".