Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Rada Dyscyplin Naukowych

Harmonogram posiedzeń
Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
oraz Rady Dyscyplin Naukowych: Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse
Uniwersytetu Wrocławskiego
w roku akademickim 2021/2022

11 października 2021 r.   termin składania wniosków: do dnia 27 września 2021 r.
22 listopada 2021 r.          termin składania wniosków: do dnia 8 listopada 2021 r.
13 grudnia 2021 r.            termin składania wniosków: do dnia 29 listopada 2021 r.
10 stycznia 2022 r.           termin składania wniosków: do dnia 3 stycznia 2022 r.
14 lutego 2022 r.               termin składania wniosków: do dnia 31 stycznia 2022 r.
14 marca 2022 r.               termin składania wniosków: do dnia 28 lutego 2022 r.
11 kwietnia 2022 r.           termin składania wniosków: do dnia 28 marca 2022 r.
16 maja 2022 r.                 termin składania wniosków: do dnia 2 maja 2022 r.
13 czerwca 2022 r.            termin składania wniosków: do dnia 30 maja 2022 r.
12 września 2022 r.          termin składania wniosków: do dnia 2 września 2022 r.
 
 - w trybie pracy zdalnej (do odwołania) –
Posiedzenia Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr: godz. 9.00.
Posiedzenia Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse będą się odbywać bezpośrednio po posiedzeniach Rady Wydziału.
Miejsce posiedzeń: w zależności od sytuacji epidemiologicznej: stacjonarne: Sala im. Prof. Witolda Świdy (s. 2D), ul. Uniwersytecka 7/10 (I piętro, budynek D).
 
Wnioski na posiedzenia Rady Wydziału i Rady Dyscyplin Naukowych należy składać w Sekretariacie Dziekana, ul. Uniwersytecka 22/26 (parter, pokój nr 8).
Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą przyjmowane. 

Lista członków
Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Karol Kiczka - przewodniczący Rady
Prof. dr hab. Patrycja Zawadzka - zastępca przewodniczącego Rady
Dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. UWr – zastępca przewodniczącego Rady

Prof. dr hab. Dariusz Adamski
Prof. dr hab. Andrzej Bator
Prof. dr hab. Jolanta Blicharz
Prof. dr hab. Łukasz Błaszczak
Prof. dr hab. Paweł Borszowski
Prof. dr hab. Jacek Giezek
Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
Prof. dr hab. Leonard Górnicki
Prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
Prof. dr hab. Karol Kiczka
Prof. dr hab. Józef Koredczuk
Prof. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska
Prof. dr hab. Tomasz Kruszewski
Prof. dr hab. Piotr Machnikowski
Prof. dr hab. Maciej Marszał
Prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
Prof. dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak
Prof. dr hab. Wanda Patrzałek (WNS)
Prof. dr hab. Zbigniew Pulka
Prof. dr hab. Jarosław Rominkiewicz
Prof. dr hab. Mirosław Sadowski
Prof. dr hab. Jerzy Skorupka
Prof. dr hab. Robert Stefanicki
Prof. dr hab. Adam Sulikowski
Prof. dr hab. Maciej Szostak
Prof. dr hab. Patrycja Zawadzka
Dr hab. Renata Babińska-Górecka, prof. UWr
Dr hab. Ryszard Balicki prof. UWr
Dr hab. Michał Bernaczyk, prof. UWr
Dr hab. Aleksander Cieśliński, prof. UWr
Dr hab. Anna Ćwiąkała-Małys, prof. UWr
Dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, prof. UWr
Dr hab. Ewa Galewska, prof. UWr
Dr hab. Izabella Gil, prof. UWr
Dr hab. Joanna Helios, prof. UWr
Dr hab. Krzysztof Horubski, prof. UWr
Dr hab. Wioletta Jedlecka, prof. UWr
Dr hab. Przemysław Kaczmarek, prof. UWr
Dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr
Dr hab. Dominik Kopiński, prof. UWr
Dr hab. Katarzyna Kopyściańska, prof. UWr
Dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr
Dr hab. Artur Kozłowski, prof. UWr
Dr hab. Bartłomiej Krzan, prof. UWr
Dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska, prof. UWr
Dr hab. Adam Kwieciński, prof. UWr
Dr hab. Marek Leśniak, prof. UWr
Dr hab. Artur Ławniczak, prof. UWr
Dr hab. Łukasz Machaj, prof. UWr
Dr hab. Mateusz Machaj, prof. UWr
Dr hab. Bartosz Michalski, prof. UWr (WNS)
Dr hab. Barbara Mielnik, prof. UWr
Dr hab. Anna Muszyńska, prof. UWr
Dr hab. Jacek Przygodzki, prof. UWr
Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr
Dr hab. Janusz Sawicki, prof. UWr
Dr hab. Bogusław Sołtys, prof. UWr
Dr hab. Krzysztof Sobieralski, prof. UWr
Dr hab. Witold Srokosz, prof. UWr
Dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. UWr
Dr hab. Magdalena Tabernacka, prof. UWr
Dr hab. Artur Tomanek, prof. UWr
Dr hab. Maciej Trzciński, prof. UWr
Dr hab. Magdalena Wilejczyk, prof. UWr
Dr hab. Piotr Wiórek, prof. UWr
Dr hab. Rafał Wojciechowski, prof. UWr
Dr hab. Marek Wróblewski, prof. UWr (WNS)
Dr hab. Krzysztof  Zagrobelny, prof. UWr
Dr hab. Dobrosława Antonów
Dr hab. Radosław Antonów
Dr hab. Maciej Błażewski
Dr hab. Jacek Borowicz
Dr hab. Agnieszka Chrisidu-Budnik
Dr hab. Tomasz Dolata
Dr hab. Piotr Góralski
Dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy
Dr hab. Sylwia Jarosz-Żukowska
Dr hab. Wojciech Jasiński
Dr hab. Jakub Kociubiński
Dr hab. Marek Kopyściański
Dr hab. Daria Kostecka-Jurczyk
Dr hab. Rafał Kowalczyk
Dr hab. Karolina Kremens
Dr hab. Renata Kusiak-Winter
Dr hab. Rafał Lipniewicz
Dr hab. Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska
Dr hab. Przemysław Pest
Dr hab. Maciej Pichlak
Dr hab. Renata Raszewska-Skałecka
Dr hab. Tomasz Scheffler
Dr hab. Arkadiusz Sieroń
Dr hab. Karolina Stopka
Dr hab. Radosław Strugała
Dr hab. Adrian Szumski (WNS)
Dr hab. Wojciech Szydło
Dr hab. Anna Śledzińska-Simon
Dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Nauczyciele akademiccy zaproszeni do udziału w posiedzeniach Rady (zgodnie z § 48 Statutu UWr)
Prof. dr hab. Tadeusz Kocowski
Dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr
Dr Adam Czarnota, prof. UWr
Dr Witold Małecki
Mgr Jarosław Firlit