Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Rada Dyscyplin Naukowych

21 września 2020 r. posiedzenie z wykorzystaniem technologii informatycznych

Harmonogram posiedzeń
Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
oraz Rady Dyscyplin Naukowych: Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse
Uniwersytetu Wrocławskiego
w roku akademickim 2020/2021

 
godz. 9.00

19 października 2020 r.
23 listopada 2020 r.
14 grudnia 2020 r.
18 stycznia 2021 r.
22 lutego 2021 r.
22 marca 2021 r.
19 kwietnia 2021 r.
24 maja 2021 r.
21 czerwca 2021 r.
20 września 2021 r.

Posiedzenia Rady Dyscyplin Naukowych będą się rozpoczynać bezpośrednio po zakończeniu Rady Wydziału.
Miejsce posiedzeń: w zależności od sytuacji epidemiologicznej:
stacjonarne: Sala im. Prof. Witolda Świdy (s. 2D),
ul. Uniwersytecka 7/10 (I piętro, budynek D).
Lista członków
Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse
Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Karol Kiczka - przewodniczący Rady
Prof. dr hab. Dariusz Adamski - zastępca przewodniczącego Rady
Dr hab. Anna Ćwiąkała-Małys, prof. UWr – zastępca przewodniczącego Rady

Prof. dr hab. Dariusz Adamski
Prof. dr hab. Andrzej Bator
Prof. dr hab. Jolanta Blicharz
Prof. dr hab. Łukasz Błaszczak
Prof. dr hab. Paweł Borszowski
Prof. dr hab. Jacek Giezek
Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
Prof. dr hab. Leonard Górnicki
Prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
Prof. dr hab. Karol Kiczka
Prof. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska
Prof. dr hab. Tomasz Kruszewski
Prof. dr hab. Piotr Machnikowski
Prof. dr hab. Maciej Marszał
Prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
Prof. dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak
Prof. dr hab. Zbigniew Pulka
Prof. dr hab. Jarosław Rominkiewicz
Prof. dr hab. Mirosław Sadowski
Prof. dr hab. Jerzy Skorupka
Prof. dr hab. Robert Stefanicki
Prof. dr hab. Adam Sulikowski
Prof. dr hab. Maciej Szostak
Prof. dr hab. Patrycja Zawadzka
Dr hab. Renata Babińska-Górecka, prof. UWr
Dr hab. Michał Bernaczyk, prof. UWr
Dr hab. Anna Ćwiąkała-Małys, prof. UWr
Dr hab. Izabella Gil, prof. UWr
Dr hab. Wioletta Jedlecka, prof. UWr
Dr hab. Przemysław Kaczmarek, prof. UWr
Dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr
Dr hab. Katarzyna Kopyściańska, prof. UWr
Dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr
Dr hab. Józef  Koredczuk, prof. UWr
Dr hab. Artur Kozłowski, prof. UWr
Dr hab. Bartłomiej Krzan, prof. UWr
Dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska, prof. UWr
Dr hab. Artur Ławniczak, prof. UWr
Dr hab. Łukasz Machaj, prof. UWr
Dr hab. Bartosz Michalski, prof. UWr WNS
Dr hab. Barbara Mielnik, prof. UWr
Dr hab. Anna Muszyńska, prof. UWr
Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr
Dr hab. Janusz Sawicki, prof. UWr
Dr hab. Witold Srokosz, prof. UWr
Dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. UWr
Dr hab. Magdalena Tabernacka, prof. UWr
Dr hab. Artur Tomanek, prof. UWr
Dr hab. Maciej Trzciński, prof. UWr
Dr hab. Magdalena Wilejczyk, prof. UWr
Dr hab. Piotr Wiórek, prof. UWr
Dr hab. Rafał Wojciechowski, prof. UWr
Dr hab. Marek Wróblewski, prof. UWr WNS
Dr hab. Krzysztof  Zagrobelny, prof. UWr
Dr hab. Dobrosława Antonów
Dr hab. Radosław Antonów
Dr hab. Ryszard Balicki
Dr hab. Aleksander Cieśliński
Dr hab. Tomasz Dolata
Dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska
Dr hab. Ewa Galewska
Dr hab. Piotr Góralski
Dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy
Dr hab. Joanna Helios
Dr hab. Krzysztof Horubski
Dr hab. Sylwia Jarosz-Żukowska
Dr hab. Wojciech Jasiński
Dr hab. Jakub Kociubiński
Dr hab. Dominik Kopiński
Dr hab. Marek Kopyściański
Dr hab. Daria Kostecka-Jurczyk
Dr hab. Rafał Kowalczyk
Dr hab. Renata Kusiak-Winter
Dr hab. Adam Kwieciński
Dr hab. Marek Leśniak
Dr hab. Mateusz Machaj
Dr hab. Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska
Dr hab. Przemysław Pest
Dr hab. Jacek Przygodzki
 Dr hab. Tomasz Scheffler
Dr hab. Krzysztof Sobieralski
Dr hab. Bogusław Sołtys
Dr hab. Karolina Stopka
Dr hab. Adrian Szumski WNS
Dr hab. Wojciech Szydło
Dr hab. Anna Śledzińska-Simon
Dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Nauczyciele akademiccy zaproszeni do udziału w posiedzeniach Rady
(zgodnie z § 48 Statutu UWr)

Prof. dr hab. Tadeusz Kocowski
Dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr