Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Konferencje

Instrukcja przygotowania i realizacji imprez naukowych (konferencji, seminariów, warsztatów, wykładów gościnnych, itp.) na WPAE UWr w roku 2023

mgr Bartłomiej Jaworski - 29 Styczeń, 2021 - 14:23
  1. Organizator konferencji naukowej zamierzający ubiegać się o jej dofinansowanie ze środków Dziekana WPAE obowiązany jest dokonać pisemnego zgłoszenia do planu imprez naukowych do 15 stycznia na odpowiednim formularzu i w przewidziany sposób.