Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Krzysztof Gołębiowski

Kontakt: 

pokój 109, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

 

 

Telefon:
71 3752 327
Email:
krzysztof [dot] golebiowski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje semestrze zimowym w roku akademickiego 2018/2019:

piątki 9.15-11.15.

 

Szanowni Państwo,
 
Zapisy na prowadzone przeze mnie seminarium magisterskie na IV roku Niestacjonarnych (Zaocznych) Studiów Prawa odbędą się 27 października 2018 r. o godz. 12.30 w pokoju 109 w budynku A. Limit miejsc to 7 osób.
Informuję, że w ramach prowadzonego przeze mnie seminarium można przygotowywać prace o szeroko rozumianej tematyce cywilnoprawnej, w szczególności z zakresu części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego i prawa rodzinnego. Nie ma jednak przeszkód, aby praca dotyczyła jednocześnie zagadnień z innej części systemu prawnego np. prawa administracyjnego.
W razie zgłoszenia się liczby chętnych większej niż limit miejsc, o zakwalifikowaniu na seminarium decydować będzie rozmowa z kandydatami dotycząca zainteresowań badawczych i ewentualnego proponowanego tematu pracy. Ponadto uwzględniać będę oceny uzyskane dotychczas z przedmiotów cywilistycznych, w tym z prawa rodzinnego – proszę zatem o przygotowanie wykazu tych ocen.  
 
z poważaniem
dr Krzysztof Gołębiowski