Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Mateusz Szymura

Kontakt: 

room 404, budynek B, ul. Kuźnicza 46/47.

Telefon:
71 375 27 29
Email:
mateusz.szymura [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Office hours

Fall semester 2022/2023

Office hours will be conducted on-site (room 404, building B):

From start of the semester to November 18th- Thursdays 4:45 pm to 6:45 pm
From November 19th to end of the semester:
Wednesdays 10:30 am to 11:30 am (on-site) / Thursdays 5 pm to 6 pm (online, via Teams)

 

Działalność naukowa: 

Studia magisterskie z wynikiem bardzo dobrym ukończył w czerwcu 2011 r.  obroną pracy magisterskiej Apelacja w rzymskim procesie kognicyjnym. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w październiku 2016 r. w wyniku obrony pracy doktorskiej Zlecenie i agencja w dziełach szkockich pisarzy instytucjonalnych.

Od października 2016 r. zatrudniony na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego początkowo jako asystent, a następnie jako adiunkt w Zakładzie Prawa Rzymskiego. Od listopada 2020 r. adiunkt w Zakładzie Powszechnej Historii Państwa i Prawa IHPiP WPAiE UWr. 

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół recepcji praw rzymskiego oraz rozwoju hybrydowych systemów prawnych (mixed jurisdiction) w ujęciu historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem szkockiego systemu prawa prywatnego. 

Członek Polskiego Towarzystwa Historii Prawa oraz  European Society for History of Law.

Działalność pozauczelniana:
Członek zarządu Fundacji Europejskiej Kultury Prawnej.
Adwokat.