Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Mateusz Szymura

Kontakt: 

pokój 205, budynek B, ul. Kuźnicza 46/47

Email:
mateusz [dot] szymura [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w trakcie letniej sesji egzaminacyjnej:

w czwartek 21 czerwca 2018 (8:00 - 10:00)

w czwartek 28 czerwca 2018 (10:00 - 12:00)

Z uwagi na urlop wypoczynkowy konsultacje w miesiącach lipcu i sierpniu nie będą się odbywać. Najbliższe konsultacje - 7 września 2018 (piątek) 12:00 - 14:00

Działalność naukowa: 

 

Jestem absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku, studiów stacjonarnych prawa (Uniwersytet Wrocławski, 2011) oraz stacjonarnych studiów doktoranckich nauk prawnych (Uniwersytet Wrocławski, 2016). W 2015 r. ukończyłem również aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Uzyskałem stopień naukowy doktora nauk prawnych (Uniwersytet Wrocławski, 2016, specjalność: historia prawa) oraz tytuł zawodowy adwokata w wyniku pozytywnego złożenia egzaminu zawodowego (Izba Adwokacka w Katowicach, 2015). 

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół szeroko rozumianej komparatystyki prawnej, w tym historii kształtowania się mieszanych systemów prawnych (mixed jurisdictions), ze szczególnym uwzględnieniem szkockiego systemu prawa prywatnego.

W 2016 r. uzyskałem grant badawczy w ramach konkursu grantów wewnętrznych dla młodych naukowców prowadzonego przez  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (nazwa zadania badawczego: Formy reprezentacji w hybrydowych systemach prawnych).

Od października 2016 r. jestem asystentem w Zakładzie Prawa Rzymskiego w Instytucie Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz opiekunem Koła Naukowego Europejskiej Kultury Prawnej działającego przy Pracownii Europejskiej Kultury Prawnej.