Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Mateusz Szymura

Kontakt: 

room 205, budynek B, ul. Kuźnicza 46/47

Email:
mateusz.szymura [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Fall semester 2019/2020

Thursdays: 1 p.m. to 3 p.m.

Additional office hours for extramural students:

12.10.2019: 4 p.m. to 5 p.m

20.10.2019: 10:30 a.m. to 11:30 a.m.

1.12.2019: 11:15 a.m. to 12:15 p.m.

11.01.2019: 8:45 a.m. to 9:45 a.m.

11.01.2019: 1 p.m. to 2 p.m.

Działalność naukowa: 

Studia magisterskie z wynikiem bardzo dobrym ukończył w czerwcu 2011 r.  obroną pracy magisterskiej Apelacja w rzymskim procesie kognicyjnym napisanej pod kierunkiem dr hab. Rafała Wojciechowskiego, prof. UWr.

Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w październiku 2016 r. w wyniku obrony pracy doktorskiej Zlecenie i agencja w dziełach szkockich pisarzy instytucjonalnych przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Rafała Wojciechowskiego, prof. UWr oraz dr Aleksandry Szymańskiej oraz uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

Od października 2016 r. zatrudniony na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego początkowo jako asystent, a następnie jako adiunkt. Opiekun Koła Naukowego Europejskiej Kultury Prawnej. 

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół recepcji praw rzymskiego oraz rozwoju hybrydowych systemów prawnych (mixed jurisdiction) w ujęciu historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem szkockiego systemu prawa prywatnego. 

Działalność pozauczelniana:
Członek zarządu Fundacji Europejskiej Kultury Prawnej. Adwokat od 2015 r. (od 2020 r. w Izbie Wrocławskiej).