Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Mateusz Szymura

Kontakt: 

room 404, budynek B, ul. Kuźnicza 46/47.

Telefon:
71 375 27 29
Email:
mateusz.szymura [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Office hours
Summer semester 2020/2021

Office hours will be conducted online via Teams. All interested students are kindly asked to sent email containting their identification data (name, surname and student ID number) and subject of discussion to the noon of office hours' day at the latest and to be online during the office hours in order to receive videocall. 

Wednesdays - 8:00 am to 10 am (from 5th May 2021)

Konsultacje dla studentów zaocznych:

20 marca 2021 r. - 11:30 - 12:30
17 kwietnia 2021 r. - 11:30 - 12:30
15 maja 2021r. -  11:30 - 12:30
5 czerwca 2021 r. 11:30: 12:30
6 czerwca 2021 r. 8:00 - 9:00

 

Działalność naukowa: 

Studia magisterskie z wynikiem bardzo dobrym ukończył w czerwcu 2011 r.  obroną pracy magisterskiej Apelacja w rzymskim procesie kognicyjnym napisanej pod kierunkiem dr hab. Rafała Wojciechowskiego, prof. UWr.

Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w październiku 2016 r. w wyniku obrony pracy doktorskiej Zlecenie i agencja w dziełach szkockich pisarzy instytucjonalnych przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Rafała Wojciechowskiego, prof. UWr oraz dr Aleksandry Szymańskiej oraz uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

Od października 2016 r. zatrudniony na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego początkowo jako asystent, a następnie jako adiunkt w Zakładzie Prawa Rzymskiego. Od listopada 2020 r. adiunkt w Zakładzie Powszechnej Historii Państwa i Prawa IHPiP WPAiE UWr. 

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół recepcji praw rzymskiego oraz rozwoju hybrydowych systemów prawnych (mixed jurisdiction) w ujęciu historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem szkockiego systemu prawa prywatnego. 

Członek European Society for History of Law.

Działalność pozauczelniana:
Członek zarządu Fundacji Europejskiej Kultury Prawnej.
Adwokat.