Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Bogna Kaczorowska

Kontakt: 

pokój 108, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 23 97
Email:
bogna.kaczorowska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Najbliższe konsultacje w semestrze letnim 2021/2022
  

19 września 2022 r., godz. 9.00–11.00
23 września 2022 r., godz. 8.00–10.00
26 września 2022 r., godz. 8.00–10.00

 

Konsultacje w okresie letniej sesji egzaminacyjnej 2021/2022
  

1 lipca 2022 r., godz. 8.00–10.00
8 lipca 2022 r., godz. 8.00–10.00
9 września 2022 r., godz. 12.00–14.00
 

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022
(w okresie zajęć dydaktycznych)
 

środy, godz. 8.00–10.00

 
W terminach zjazdów studentów odbywających zajęcia w trybie niestacjonarnym
6 marca 2022 r. (niedziela), godz. 10.30–11.30
20 marca 2022 r. (niedziela), godz. 10.30–11.30
27 marca 2022 r. (niedziela), godz. 10.30–11.30
24 kwietnia 2022 r. (niedziela), godz. 10.30–11.30
15 maja 2022 r. (niedziela), godz. 10.30–11.30

 
Konsultacje w bieżącym semestrze odbywają się w trybie zdalnym za pośrednictwem wydziałowej poczty elektronicznej. Zainteresowane osoby zgłaszające się tą drogą na dyżur będą miały również możliwość – w razie powiadomienia o wyborze takiej formuły – udziału w konsultacjach z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams dostępnej w serwisie wydziałowym.
 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze

Zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa cywilnego i prawa zobowiązań, w tym zwłaszcza problematyka umów zobowiązaniowych w kontekście aktualnych tendencji rozwojowych w domenie prawa prywatnego

Projekty badawcze

Granty badawcze w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na realizację w latach 2013, 2014 i 2015 zadań badawczych z zakresu problematyki umów obligacyjnych