Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Bogna Kaczorowska

Kontakt: 

pokój 108, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 23 97
Email:
bogna.kaczorowska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023
(w okresie zajęć dydaktycznych)
 
poniedziałki, godz. 11.30–12.30 (w formie stacjonarnej)
wtorki, godz. 8.00–9.00 (w formie zdalnej)

 
W terminach zjazdów studentów odbywających zajęcia w trybie zaocznym
22 października 2022 r., godz. 10.30–11.30 (w formie zdalnej)
6 listopada 2022 r., godz. 10.30–11.30 (w formie zdalnej)
13 listopada 2022 r., godz. 10.30–11.30 (w formie zdalnej)
27 listopada 2022 r., godz. 10.30–11.30 (w formie zdalnej)
15 stycznia 2023 r., godz. 10.30–11.30 (w formie stacjonarnej)

 

W bieżącym semestrze konsultacje w formie stacjonarnej odbywają się w gabinecie 108 w budynku A, natomiast w formie zdalnej – za pośrednictwem uniwersyteckiej poczty elektronicznej.

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze

Zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa cywilnego i prawa zobowiązań, w tym zwłaszcza problematyka umów zobowiązaniowych w kontekście aktualnych tendencji rozwojowych w domenie prawa prywatnego

Projekty badawcze

Granty badawcze w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na realizację w latach 2013, 2014 i 2015 zadań badawczych z zakresu problematyki umów obligacyjnych