Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Bogna Kaczorowska

Kontakt: 

pokój 108, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 23 97
Email:
bogna.kaczorowska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w okresie zimowej sesji egzaminacyjnej 2020/2021
  
sobota 6 lutego 2021 r., godz. 10.00–11.00
środa 10 lutego 2021 r., godz. 9.00–11.00
piątek 19 lutego 2021 r., godz. 9.00–11.00
 

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021
(w okresie zajęć dydaktycznych)
 
wtorki, godz. 9.45–11.45
 
W terminach zjazdów studentów odbywających zajęcia w trybie niestacjonarnym
24 października 2020 r. (sobota), godz. 14.00–15.00
21 listopada 2020 r. (sobota), godz. 15.45–16.45
13 grudnia 2020 r. (niedziela), godz. 15.45–16.45
30 stycznia 2021 r. (sobota), godz. 12.00–13.00
 
Konsultacje w bieżącym semestrze odbywają się w trybie zdalnym za pośrednictwem wydziałowej poczty elektronicznej. Zainteresowane osoby zgłaszające się tą drogą na dyżur będą miały również możliwość – w razie powiadomienia o wyborze takiej formuły – udziału w konsultacjach z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams dostępnej w serwisie wydziałowym.
 

Działalność naukowa: 

 Zainteresowania badawcze

Zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa cywilnego i prawa zobowiązań, w tym zwłaszcza problematyka umów zobowiązaniowych w kontekście aktualnych tendencji rozwojowych w domenie prawa prywatnego

 Projekty badawcze

Granty badawcze w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na realizację w latach 2013, 2014 i 2015 zadań badawczych z zakresu problematyki umów obligacyjnych