Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Bogna Kaczorowska

Kontakt: 

pokój 108, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 23 97
Email:
bogna.kaczorowska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022
(w okresie zajęć dydaktycznych)
 
wtorki, godz. 9.45–11.45
 
Konsultacje w bieżącym semestrze odbywają się w trybie zdalnym za pośrednictwem wydziałowej poczty elektronicznej. Zainteresowane osoby zgłaszające się tą drogą na dyżur będą miały również możliwość – w razie powiadomienia o wyborze takiej formuły – udziału w konsultacjach z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams dostępnej w serwisie wydziałowym.
 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze

Zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa cywilnego i prawa zobowiązań, w tym zwłaszcza problematyka umów zobowiązaniowych w kontekście aktualnych tendencji rozwojowych w domenie prawa prywatnego

Projekty badawcze

Granty badawcze w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na realizację w latach 2013, 2014 i 2015 zadań badawczych z zakresu problematyki umów obligacyjnych