Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Krzysztof Horubski

Kontakt: 

Pokój 506, bud. A.

 

 

 

 

Telefon:
+48 71 3752308
Email:
krzysztof [dot] horubski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje 

- poniedziałek (24.06.2019) - 12:00- 14:00
- środa (03.07.2019) - 9:30 - 11:30
- wtorek (09.07.2019) - 17:00-18:00

Najbliższe konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

16.03 (sobota) - 14:15 - 15:15
31.03 (niedziela) - 11:15 - 12:15
27.04 (sobota) - 14:45 - 15:45
11.05 (sobota) - 11:45 - 12:45
25.05 (sobota) - 14:00 - 15:00
01.06 (sobota) - 17:30 - 18:30

Seminaria - przedmioty: prawo gospodarcze publiczne, prawo gospodarcze, prawo zamówień publicznych // zamówienia publiczne oraz ze specjalizacji "Gospodarka mieniem publicznym"

Wśród obszarów tematycznych prac licencjackich oraz magisterskich możliwych do opracowania w ramach zajęć seminaryjnych na wszystkich kierunkach studiów chciałbym przykładowo wskazać na zagadnienia:

- działalności gospodarczej osób fizycznych, spółek handlowych oraz innych przedsiębiorców,

- inwestycji zagranicznych w Polsce, w tym specjalnych stref ekonomicznych,

- ochrony konkurencji i konsumentów,

- swobód rynku wewnętrznego i reguł konkurencji w prawie Unii Europejskiej,

- zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego,

- organizacji i funkcjonowania spółek Skarbu Państwa, spółek samorządowych oraz innych przedsiębiorców publicznych,

- wolności gospodarczej i jej publicznoprawnych ograniczeń,

- wspierania gospodarki oraz pomocy publicznej,

- przekształceń własnościowych w gospodarce, w tym procesów prywatyzacyjnych,

- funkcjonowania i nadzoru nad rynkiem kapitałowym,

- działalności gospodarczej w sektorze energetycznym, telekomunikacyjnym, farmaceutycznym, pocztowym, transportowym.