Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Krzysztof Horubski prof. UWr

Kontakt: 

Pokój 213, bud. A.

 

 

 

 

Telefon:
+48 71 3752378
Email:
krzysztof.horubski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje - środy, godz. 13:30-15:30

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

9.03 (sobota) - 14:45 - 15:45
16.03 (sobota) - 13:15 - 14:15
06.04 (sobota) - 11:15 - 12:15
27.04 (sobota) - 14:00 - 15:00
12.05 (niedziela) - 12:30 - 13:30

Seminaria - przedmioty: prawo gospodarcze publiczne, prawo gospodarcze, prawo zamówień publicznych, zarząd mieniem publicznym, gospodarka komunalna oraz ze specjalizacji "Gospodarka mieniem publicznym"

Wśród obszarów tematycznych prac licencjackich oraz magisterskich możliwych do opracowania w ramach zajęć seminaryjnych na wszystkich kierunkach studiów chciałbym przykładowo wskazać na zagadnienia:

- działalności gospodarczej osób fizycznych, spółek handlowych oraz innych przedsiębiorców,

- inwestycji zagranicznych w Polsce, w tym specjalnych stref ekonomicznych,

- ochrony konkurencji i konsumentów,

- swobód rynku wewnętrznego i reguł konkurencji w prawie Unii Europejskiej,

- zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego,

- organizacji i funkcjonowania spółek Skarbu Państwa, spółek samorządowych oraz innych przedsiębiorców publicznych,

- wolności gospodarczej i jej publicznoprawnych ograniczeń,

- wspierania gospodarki oraz pomocy publicznej,

- przekształceń własnościowych w gospodarce, w tym procesów prywatyzacyjnych,

- funkcjonowania i nadzoru nad rynkiem kapitałowym,

- działalności gospodarczej w sektorze energetycznym, telekomunikacyjnym, farmaceutycznym, pocztowym, transportowym.