Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Krzysztof Horubski

Kontakt: 

Pokój 506, bud. A.

 

 

 

 

Telefon:
+48 71 3752308
Email:
krzysztof.horubski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Szanowni Państwo,
- egzamin przedterminowy z prawa zamówień publicnzych na kierunku SSA3 odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. (środa) od godz. 13:15, w sali 3D.

- egzamin przedterminowy z prawa zamówień publicznych na kierunku SNA3 odbędzie się w dniu 1 lutego 2020 r. (sobota), od godz. 14:30, w sali 201 C.

Konsultacje

- środa (22.01.2019) - 11:00 - 13:00

Dla studentów studiów niestacjonarnych

- 19.10.2019 (sobota) - 16:45 - 17:45
- 23.11.2019 (sobota) - 13:30 - 14:30
- 07.12.2019 (sobota) - 13:30 - 14:30
- 12.01.2020 (niedziela) - 17:00 - 18:00
- 19.01.2020 (niedziela) - 13:30 - 14:30
- 02.02.2020 (niedziela) - 14:45 - 15:45

Seminaria - przedmioty: prawo gospodarcze publiczne, prawo gospodarcze, prawo zamówień publicznych // zamówienia publiczne oraz ze specjalizacji "Gospodarka mieniem publicznym"

Wśród obszarów tematycznych prac licencjackich oraz magisterskich możliwych do opracowania w ramach zajęć seminaryjnych na wszystkich kierunkach studiów chciałbym przykładowo wskazać na zagadnienia:

- działalności gospodarczej osób fizycznych, spółek handlowych oraz innych przedsiębiorców,

- inwestycji zagranicznych w Polsce, w tym specjalnych stref ekonomicznych,

- ochrony konkurencji i konsumentów,

- swobód rynku wewnętrznego i reguł konkurencji w prawie Unii Europejskiej,

- zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego,

- organizacji i funkcjonowania spółek Skarbu Państwa, spółek samorządowych oraz innych przedsiębiorców publicznych,

- wolności gospodarczej i jej publicznoprawnych ograniczeń,

- wspierania gospodarki oraz pomocy publicznej,

- przekształceń własnościowych w gospodarce, w tym procesów prywatyzacyjnych,

- funkcjonowania i nadzoru nad rynkiem kapitałowym,

- działalności gospodarczej w sektorze energetycznym, telekomunikacyjnym, farmaceutycznym, pocztowym, transportowym.