Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Dominik Kopiński

Email:
dominik [dot] kopinski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Semestr letni /Summer/
Środa /Wednesday/, godz. 11.15-13.15
Sala /Room/ 317, Budynek A /Buiding A/
 

 
Działalność naukowa: 

Dominik Kopiński holds PhD (2009) and Habilitation (2015) degrees in economics from Faculty of Economics, Wroclaw University of Economics and currently works as an assistant professor in the Institute of Economics at the Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wroclaw. Dominik is a cofounder and vice president of Polish Centre for African Studies. He was a Fulbright Fellow at the Elliott School of International Affairs, George Washington University (Senior Advanced Research Award, 2016), a visiting scholar at Fudan University (China), Orfalea Center for Global & International Studies, University of California, Santa Barbara (United States), Universidade de Lisboa (Portugal), University of Plymouth (United Kingdom). Dominik has published extensively on economic development of Sub-Saharan Africa, development aid, China-Africa economic relations and natural resource policies (the so-called "resource curse"). His work appeared, among others, in "African Affairs", "Journal of Contemporary African Studies", "Africa Spectrum" and "Global Governance". Dominik Kopiński conducted field research in Zambia, Botswana, Ghana, Namibia and South Africa. He is currently involved in four NCN (National Science Centre) projects (see below), in two of which serves as Principal Investigator. Outside the academic realm, he has provided consulting services for Polish business and authored several reports on investment and trade opportunities in Sub-Saharan Africa, including a series of reports published by CEED Institute (funded by Jan Kulczyk).

Scholarships and grants

National Science Center (NCN) (OPUS 15_HS4), "Legitymizacja korporacji międzynarodowej: polityczne i społeczne strategie polskich firm w Afryce Subsaharyjskiej" [ENG: Legitimization of multinational corporations: political and social strategies of Polish firms in Sub-Saharan Africa] [Investigator; Principal Investigator: dr. Aleksandra Wąsowska] (2019-2022). 

National Science Center (NCN) (HARMONIA 9_HS4), "Efekty spillover chińskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Afryce na przykładzie Angoli i Zambii" [ENG: Spillover effects of Chinese direct investments in Africa: the case of Angola and Zambia] [Principal Investigator] (2018-2021).  

National Science Center (NCN) (OPUS 13_HS5), "Strategie wyrównywania szans w państwach post-apartheidowych. Analiza porównawcza" [Strategies for equal opportunities in post-apartheid countries. Comparative analysis] [Investigator; Principal Investigator: Prof. Andrzej Polus] (2017-2020). 

National Science Center (NCN) (OPUS 11_HS5), "Koncepcja globalnych dóbr publicznych a działalność Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego" [ENG: The concept of global public goods and activity of World Bank and International Monetary Fund] [Principal Investigator] (2017-2020). 

Fulbright Scholarship, Senior Research Advanced Award, the Elliott School of International Affairs, George Washington University (2016).

Research visit at Fudan University, China; Erasmus Mundus Global Studies – A European Perspective (2014).

Young Scholars Grant, Faculty of Social Sciences, UWr., Rywalizacja czy kooperacja? Pomoc rozwojowa Banku Światowego dla Afryki w kontekście rosnącego zaangażowania Chin na kontynencie [ENG: Competition or cooperation? The World Bank’s aid programmes in the context of China’s growing involvement in Africa], research visit in Washington DC and New York (2013).

Research visit at Orfalea Center for Global & International Studies at University of California, Santa Barbara; Erasmus Mundus Global Studies – A European Perspective (2011).

Young Scholars Grant, Faculty of Social Sciences, UWr., Nowe petro-państwa w Afryce: przypadek Ghany [ENG: New petro-states in Africa. Ghana case study], field study in Ghana (2011).

Young Scholars Grant from Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni. POKL.04.01.01-00-054/10-00 [ENG: Polish FDI in the African mining sector: opportunities and potential expansion destinations] (2011).

Ministry of Higher Education and Science Grant, No. N N116 443837, Pułapka bogactw naturalnych na przykładzie Botswany i Zambii, [ENG: Natural Resources Curse (NRC) hypothesis: the case of to Zambia and Botswana] (2009-2012); field study in Zambia (2010) and Botswana (2011).

Research Networking Programme „African Borderlands Research Network (ABORNE)" (2008-).

Fatal Transactions www.fataltransactions.org (EuropeAid/122548/C/ACT/multi)(2007-2009).

Research visit, LLP-Erasmus Grant, University of Plymouth, Great Britain (2005).

Peer-reviewed journal articles
 
Kopiński, Dominik, Andrzej Polus and Wojciech Tycholiz. 2015. “Ready or Not: Namibia as a Potentially Successful Oil Producer”. Africa Spectrum, 50(2): 31–55.
 
Kopiński, Dominik and Qian Sun. 2014. “New Friends, Old Friends? The World Bank and Africa When the Chinese Are Coming”. Global Governance, 20(4): 601-623. 
 
Kopiński, Dominik, Andrzej Polus and Wojciech Tycholiz. 2013. “Resource curse or resource disease? Oil in Ghana.” African Affairs, 112(449): 583-601.
 
Czernichowski, Konrad, Dominik Kopiński and Andrzej Polus. 2012. “Polish African Studies at a Crossroad: Past, Present and Future.” Africa Spectrum, 47(2-3): 167-185.
 
Kopiński, Dominik. 2012. “Visegrad Countries' Development Aid to Africa: Beyond the Rhetoric.” Perspectives on European Politics and Society, 13(1): 33-49.     
 
Kopiński, Dominik, Andrzej Polus and Ian Taylor. 2011. “Contextualising Chinese engagement in Africa.” Journal of Contemporary African Studies, 29(2): 129-136. 
 
Kopiński, Dominik and Andrzej Polus. 2011. ”Sino-Zambian relations: ‘An all-weather friendship’ weathering the storm.” Journal of Contemporary African Studies, 29(2): 181-192. 
 
Books
 
Czernichowski, Konrad, Dominik Kopiński and Andrzej Polus. 2012. Klątwa surowcowa na przykładzie Zambii i Botswany. [ENG: Resource curse: the case of Zambia and Botswana] Warszawa: CeDeWu.
 
Kopiński, Dominik. 2011. Pomoc rozwojowa: teoria i polityka. [ENG: Foreign aid: theory and politics] Warszawa: Difin.
 
Books co-edited
 
Kopiński, Dominik, Jerzy Rymarczyk and Marek Wróblewski (ed.) 2012. Kryzys finansowy 2008: Dekonstrukcja. [ENG: Financial Crisis 2008: Deconstruction]Wrocław:  Arboretum.
 
Kopiński, Dominik, Andrzej Polus and Ian Taylor (ed.) 2011. China's Rise in Africa: Perspectives on a Developing Connection. London: Routledge.
 
Kopiński, Dominik, Andrzej Polus and Ian Taylor (ed.) 2011. China’s Rise in Africa: Beyond the Headlines.Spec. IssueofJournal of Contemporary African Studies29(2). 
 
Kopiński, Dominik and Andrzej Polus (ed.) 2010. Zabójcze transakcje. Fatal Transactions.Surowce mineralne a rozwój państw afrykańskich. [ENG: Fatal Transactions. Natural resources and development of African states]Warszawa: Difin.
 
Kopiński, Dominik and Arkadiusz Żukowski (ed.) 2009. Afryka na progu XXI wieku. Tom II: Polityka, kwestie społeczne i gospodarcze[ENG: Africa at the turn of 21th century: Vol II: Politics, social and economic issues] Warszawa: ASPRA-JR.
 
Reports
 
Kopiński, Dominik, Andrzej Polus and Wojciech Tycholiz. 2015. Unpacking the African consumer: spending patterns and investments opportunities. Warsaw: CEED Institute/Kulczyk Investments.
 
Kopiński, Dominik, Andrzej Polus and Wojciech Tycholiz. 2014. New oil frontiers: Investorsguide to the oil sector in Sub-Saharan Africa. Warsaw: CEED Institute/Kulczyk Investments.
 
Kopiński, Dominik, Andrzej Polus and Wojciech Tycholiz. 2013. Africa-Europe on the Global Chessboard: The New Opening. Warsaw: CEED Institute/Kulczyk Investments. 
 
Other scholarly artilces
 
Kopiński, Dominik. 2017. "Koncepcja globalnych dóbr publicznych we współczesnych stosunkach międzynarodowych: od teorii do praktyki" [ENG: The concept of global public goods in the contemporary international relations: from theory to practice]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu [Research Papers of Wroclaw University of Economics], nr 498: 149-158. 

Kopiński, Dominik. 2010. ”China’s encounters with the West: the case of Chinese multinationals (MNCs) in Africa.” Ed. B. Skulska. Asia-Europe. Partnership or Rivalry? Reseach Papers of Wroclaw University of Economics. Wrocław: Publishing House of Wroclaw University of Economics: 387-398.
 
Kopiński, Dominik. 2010. ”Efekty kryzysu finansowego 2008 i polityka antykryzysowa w krajach Afryki Subsaharyjskiej.” [ENG: Effects of financial crisis of 2008 and anti-crisis policies in Subsaharan Africa] Ed. B. Ndiaye, P. Letko. Afryka w stosunkach międzynarodowych: historia, stan obecny, perspektywy. Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: 203-214.
 
Kopiński, Dominik. 2010. ”Chińskie inwestycje w Afryce: fakty i mity.” [ENG: Chinese investment in Africa: myths and realities] Ed. J.Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk. Problemy regionalizmu. Prace Naukowe 150. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: 142- 151.
 
Kopiński, Dominik. 2009. “Inicjatywa „Aid for Trade” a liberalizacja handlu światowego.” [ENG: Aid for Trade initiative and trade liberalisation]. Ed. T. Sporek. Procesy globalizacji i internacjonalizacji w warunkach współczesnej gospodarki światowej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach: 33-40.
 
Kopiński, Dominik. 2008. ”Japońska pomoc rozwojowa na rozdrożu: merkantylizm versus humanitaryzm.” [ENG: Japanese development aid at the crossroad: mercantilism vs. humanitarism] Ed. B. Drelich- Skulska. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Studia Azjatyckie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: 125-136.
 
Kopiński, Dominik. 2008. ”O wpływie wieloetniczności na wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej.” [ENG: On the impact of ethnic heterogeneity on economic growth in Subsaharan Africa] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego Afryka 27: 41-59.
 
Book chapters
 
Kopiński Dominik. 2017. Chińskie i amerykańskie inwestycje w sektorze naftowym w Afryce: analiza przewag komparatywnych [ENG: Chinese and the US investments in the oil sector in Africa: the competitive advantages analysis]. Ed. Lucjan Buchalik and Jarosław Różański. Ex Africa Semper Aliquid Novi, Tom 4., Muzeum Miejskie w Żorach i Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Żory 2017, 191-209.  
 
Kopiński, Dominik. 2016. “China and the United States in the African petroleum sector: knowledge gaps, myths and poor numbers”. Ed. Hana Horáková and Kateřina Werkman. Knowledge production in and on Africa, African Studies, Vol. 56. Wien: Lit Verlag, 65-81.
 
Kopiński Dominik. 2014. „Zjawisko „nacjonalizmu surowcowego” na przykładzie Zambii” [ENG: Resource nationalism in Africa: Zambia case study]. Ed. Jacek Łapot and Marta Tobota. Ex Africa Semper Aliquid Novi, Tom 2., Muzeum Miejskie w Żorach i Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Żory 2014, 117-136.  
 
Kopiński Dominik. 2014. „Nowe instrumenty i programy antykryzysowe Unii Europejskiej” [ENG: New instruments and anti-crisis programmes of the European Union]. Ed. Jerzy Rymarczyk, Marek Wróblewski and Dominika Brzęczek-Nester, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wroclaw 2014, 171-183.  
 
Kopiński Dominik and Agnieszka Sito. 2014. „Chińskie inwestycje prywatne w Afryce: przypadek nielegalnego górnictwa złota w Ghanie” [ENG: Chinese private investment in Africa: The case of illegal gold mining in Ghana], Ed. Arkadiusz Żukowski, Forum Politologiczne, Tom 16, Konteksty bezpieczeństwa w Afryce. Problemy globalne, sektorowe, regionalne, lokalne, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2014, 185-207. 
 
Kopiński, Dominik. 2012. ”Is Botswana Creating a New Gaza Strip? An Analysis of the 'Fence Discourse'”. Ed. C. Udelsmann Rodrigues. Crossing African Borders: Migration and Mobility. Lisbon: Center of African Studies (CEA)/ISCTE-IUL), 83-96.
 
Kopiński, Dominik. 2012. “Upadek Lehman Brothers” [ENG: The Collapse of Lehman Brothers]. Ed. D. Kopiński, J. Rymarczyk, M. Wróblewski. Kryzys finansowy 2008: Dekonstrukcja. Wrocław: Arboretum: 129-146.
 
Kopiński, Dominik. 2011. “Bank Światowy”[ENG: World Bank]. Ed. E. Łaźniewska, P. Deszczyński. Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych. Warszawa: PWN, 2011.
 
Kopiński, Dominik. 2010. “Diamonds for development: Botswana success story.” Ed. D. Kopiński, A. Polus. Zgubne transakcje. Fatal Transactions, Surowce mineralne a rozwój państw afrykańskich. Warszawa: Difin: 94-104.
 
Kopiński, Dominik. 2010. “What drives US official development assistance (and why it’s not development).” Ed. A. Mania, L. Wordliczek. United States and the World: from Imitation to Challenge. Kraków: Jagiellonian University Press.
 
Kopiński, Dominik. 2010. “Bank Światowy jako katalizator rozwoju państw naftowych. Przypadek ropociągu Czad- Kamerun.” [ENG: World Bank as a catalyst of petrostates’ development. Chad-Cameroon Pipeline] Ed. D. Kopiński, A. Polus. Zgubne transakcje. Fatal Transactions: Surowce mineralne a rozwój państw afrykańskich. Warszawa: Difin: 105-124.
 
Kopiński, Dominik. 2010. “Bank Światowy w nowym millennium: bieżące wyzwania i przyszłe reformy.” [ENG: World Bank in the new millenium: current challenges and future reforms] Ed. J. Rymarczyk, W. Niemiec. Rola organizacji międzynarodowych w przezwyciężaniu problemów globalnych. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Aktualne Problemy VI. Wrocław: Arboretum: 52- 71.
 
Kopiński, Dominik. 2010. “Empowerment or Enclavement? Chinese investments in Africa.” Ed. L. Kovacovska, M. Jenickova. Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars. Prague: Vysoká škola ekonomická v Praze: 271-293.
 
Kopiński, Dominik. 2009. “Asian giants in Africa: How different is business modus operandi of the Chinese dragon and the Indian elephant and what it means to African countries?.” Ed. A. Fereš, I. Varga. Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars. Prague: Vysoká škola ekonomická v Praze: 276-297.
 
Kopiński, Dominik. 2009. “Africa and the Bretton Woods Institutions - is there still a case for conditionality of aid.” Ed. I. Benczes, W. Niemiec. The Economic Dimensions of Global and Regional Governance. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek: 171-186.
 
Kopiński, Dominik. 2009. “Ekspansja gospodarcza Chin w Afryce – szansa na rozwój czy początek neokolonizacji?” [ENG: China’s economic expansion into Africa – an opportunity or an outset of neocolonialism] Ed. D. Kopiński, A. Żukowski. Afryka na progu XXI w. Polityka, kwestie społeczne i gospodarcze. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR: 221-233.
 
Kopiński, Dominik. 2008. “Rola i funkcje pomocy zagranicznej we wzajemnych relacjach krajów rozwiniętych i rozwijających się.” [ENG: The role and functions of foreign aid in mutual relations of developed and developing countries] Ed. K. Jędrzejczyk – Kliniak, L. Kwieciński, B. Michalski, E. Stadtmüller. Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek: 196-221.
 
Kopiński, Dominik. 2008. “Implikacje zróżnicowania etnicznego dla rozwoju gospodarczego Afryki Subsaharyjskiej.” [ENG: Implications of ethnic heterogeneity for economic development in Subsaharan Africa] Ed. B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, J. Rymarczyk. Regionalizacja i globalizacja. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu: 395-404.
 
Kopiński, Dominik. 2008. “Rynek diamentów.” [ENG: Diamonds market] Ed. M. Niemiec, J. Rymarczyk. Wybrane międzynarodowe rynki towarowe. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum: 238-254.
 
Kopiński, Dominik. 2008. “Rynek kobaltu.” [ENG: Cobalt market] Ed. M. Niemiec, J. Rymarczyk. Wybrane międzynarodowe rynki towarowe. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum: 206-222.
 
Kopiński, Dominik. 2007. “Handel międzynarodowy jako czynnik rozwoju gospodarczego – teoria i praktyka.” [ENG: International trade as a factor in economic development – theory and practice] Ed. J. Rymarczyk, M. Niemiec. Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum: 126-133.
 
Kopiński, Dominik. 2007. “Rola handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym państw słabo rozwiniętych na przykładzie Afryki Subsaharyjskiej.” [ENG: The role of trade in development of the least developed countries, the case of Subsaharan Africa] Ed. , J. Rymarczyk, M. Niemiec. Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum: 134- 149.
 
Kopiński, Dominik. 2007. “Instytucja warunkowości w pożyczkach multilateralnych. Kierunki ewolucji.” [ENG: The institution of conditionality in multilateral lending: the way forward] Ed. J. Rymarczyk, B. Drelich- Skulska, W. Michalczyk. Regionalizacja i globalizacja we współczesnym świecie, Tom. 1. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej: 467-476.
 
Kopiński, Dominik. 2006. “Międzynarodowe organizacje gospodarcze.” [ENG: International economic organisations] Ed. J. Rymarczyk. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Warszawa: PWE.
 
Kopiński, Dominik. 2006. “Współpraca Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w ramach programów dostosowawczych.” [ENG: Cooperation of IMF and World Bank with regards to structural adjustment programmes] Ed. J. Rymarczyk, W. Michalczyk. Integracja a globalizacja, tom 1. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu: 537-547.
 
Kopiński, Dominik. 2006. “Unia Ekonomiczna i Monetarna Afryki Zachodniej (UEMOA).” [ENG: West African Economic and Monetary Union] Ed. J. Rymarczyk, M. Wróblewski. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - aktualne problemy. Pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum: 260-278.
 
Kopiński, Dominik. 2006. “Południowo Afrykańska Wspólnota Rozwoju (SADC).” [ENG: Southern African Development Community] Ed. J. Rymarczyk, M. Wróblewski. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - aktualne problemy. Pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum: 279-297.
 
Kopiński, Dominik. 2005. “Struktura eksportu Afryki Subsaharyjskiej jako przejaw „klątwy bogactw naturalnych.” [ENG: Subsaharan Africa’s trade structure as a symptom of the resource curse] Ed. J. Rymarczyk, W. Michalczyk. Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej, tom 1. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu: 363-373.
 
Kopiński, Dominik. 2005. “Reforma Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i jej międzynarodowy kontekst.” [ENG: Reforming the Common Agricultural Policy of the European Union] Ed. M. Dudek. Integracja Europejska w międzynarodowej perspektywie – wybrane problemy. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego: 203-224.
 
Kopiński, Dominik. 2005. “Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPs) [ENG: TRIPS Agreement in WTO] Ed. J. Rymarczyk, M. Wróblewski. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - aktualne problemy. 10 lat Światowej Organizacji Handlu. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum: 88-100.
 
Kopiński, Dominik. 2005. “Liberalizacja handlu artykułami rolnymi na forum WTO.” [ENG: Agricultural trade liberalisation in the WTO] Ed. J. Rymarczyk, M. Wróblewski. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - aktualne problemy. 10 lat Światowej Organizacji Handlu. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum: 133-165.
 
Kopiński, Dominik. 2004. “Wpływ globalizacji na międzynarodową wymianę handlową.” [ENG: Impact of globalisation on the international trade] Ed. J. Rymarczyk, W. Michalczyk. Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu: 337-346.
 
Kopiński, Dominik. 2004. “Stosunki handlowe UE z Indiami.” [ENG: India-EU trade relations] Ed. J. Rymarczyk, M. Wróblewski. Wymiana handlowa UE z wybranymi regionami świata, Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu: 196-206.
 
Book reviews
 
Kopiński, Dominik, China and the European Union in Africa. Partners of Competitors?, edited by Jing Men and Benjamin Barton, Journal of Contemporary African Studies, Vol. 32, Iss. 1, 2014, 1144-167.   
 
Kopiński, Dominik, The International Relations of Sub-Saharan Africa, by Ian Taylor, Journal of Contemporary African Studies, Vol. 33, Iss. 3, 2015, 423-426.