Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Dominik Kopiński

Email:
dominik [dot] kopinski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Proszę o kontakt email
Appointment by email

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze
Gospodarki afrykańskie, pomoc rozwojowa, ekonomia rozwoju, polityka surowcowa, relacje afrykańsko-chińskie  

Granty/stypendia
Grant naukowy NCN (HARMONIA 9_HS4), "Efekty spillover chińskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Afryce na przykładzie Angoli i Zambii" [Kierownik] (2018-2021).
Grant naukowy NCN (OPUS 13_HS5), "Strategie wyrównywania szans w państwach post-apartheidowych. Analiza porównawcza" [Wykonawca] (2017-2020). 
Grant naukowy NCN (OPUS 11_HS5), “Koncepcja globalnych dóbr publicznych a działalność Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego” [Kierownik] (2017-2020). 
Stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisiji Fulbrighta Senior Research Advanced Award, The Elliott School of International Affairs, George Washington University (2015).
Staż badawczy w Fudan University, Chiny; Erasmus Mundus Global Studies – A European Perspective (2014).
Grant naukowy dla młodych doktorów, WNS UWr., “Rywalizacja czy kooperacja? Pomoc rozwojowa Banku Światowego dla Afryki w kontekście rosnącego zaangażowania Chin na kontynencie”, badania w Waszyngtonie i Nowym Jorku (2013).
Staż badawczy w Orfalea Center for Global & International Studies, University of California, Santa Barbara; Erasmus Mundus Global Studies – A European Perspective (2011).
Grant naukowy dla młodych doktorów, WNS UWr., “Nowe petro-państwa w Afryce: przypadek Ghany”, badania terenowe w Ghanie (2011).
Stypendium dla młodych doktorów w programie Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni. POKL.04.01.01-00-054/10-00 (2011).
Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr rej. N N116 443837, „Pułapka bogactw naturalnych na przykładzie Botswany i Zambii” (2009-2012); badania terenowe w Zambii (2010) i Botswanie (2011).
Research Networking Programme „African Borderlands Research Network (ABORNE)" (2008-).
Fatal Transactions www.fataltransactions.org (EuropeAid/122548/C/ACT/multi)(2007-2009).
LLP-Erasmus, Staż badawczy na University of Plymouth, W. Brytania (2005).