Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Dominik Kopiński prof. UWr

Kontakt: 

317A
 

Email:
dominik.kopinski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Środa, 8.45-9.45 oraz 14.45-15.45
Wednesday 8.45-9.45 and 14.45-15.45
[Uwaga: konsultacje ze środy 14 czerwca są przeniesione na dzień 15 czerwca, godz. 12-14] 
[Please note that the office hours on the 14th of June will not be held, and are moved to the 15th of June, from 12 to 14].

 

Działalność naukowa: 

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych (2015), zatrudniony na stanowisku profesora w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest założycielem Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych. Był stypendystą Komisji Fulbrighta (Senior Research Advanced Award 2015-2016) na George Washington University (Waszyngton, Stany Zjednoczone). Odbył również staże naukowe i badawcze w Fudan University (Chiny), Orfalea Center for Global & International Studies, University of California, Santa Barbara (Stany Zjednoczone), University of Plymouth (Wielka Brytania) i Universidade de Lisboa (Portugalia). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień rozwoju gospodarczego w Afryce Subsaharyjskiej, pomocy rozwojowej, polityki surowcowej oraz stosunków chińsko-afrykańskich. Dominik Kopiński jest autorem lub redaktorem 6 książek oraz ponad 50 opracowań naukowych. Jego artykuły ukazywały się m.in. w czasopismach z listy JCR (African Affairs, Global Governance, Africa Spectrum, Third World Quarterly, Journal of Southern African Studies, Journal of Contemporary African Studies). Obecnie jest kierownikiem i wykonawcą grantów badawczych o łącznym budżecie ponad 1,5 mln zł. Realizował projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, Komisję Europejską, Komisję Fulbrighta, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych. W ramach projektów badawczych odbył wizyty terenowe w Angoli, Botswanie, Ghanie, Namibii, Chinach, Stanach Zjednoczonych, RPA, Zambii. Dominik Kopiński jest również zaangażowany w promowanie polsko-afrykańskich relacji gospodarczych. Jest m.in. autorem licznych ekspertyz, raportów i analiz opracowywanych na potrzeby polskiego biznesu, w tym serii raportów powstałych w ramach współpracy z CEED Institute, założonego przez dr Jana Kulczyka.  

Dominik Kopiński holds PhD (2009) and Habilitation (2015) degrees in economics from Faculty of Economics, Wroclaw University of Economics and works as associate professor in the Institute of Economics at the University of Wroclaw.  Dominik Kopiński is a cofounder of Polish Centre for African Studies. He was a Fulbright Fellow at the Elliott School of International Affairs, George Washington University (Senior Advanced Research Award 2015-2016), a visiting scholar at Fudan University (China), Orfalea Center for Global & International Studies, University of California, Santa Barbara (United States), Universidade de Lisboa (Portugal), University of Plymouth (United Kingdom). He published extensively on Sub-Saharan Africa, development aid, China-Africa relations and natural resource policies. His work appeared, among others, in African Affairs, Journal of Southern African Studies, Journal of Contemporary African Studies, Africa Spectrum, Third World Quarterly and Global Governance. Dominik Kopiński conducted field research in Angola, Botswana, Ghana, Namibia, South Africa and Zambia. Outside the academic realm, he has provided consulting services for Polish business and authored several reports on investment and trade opportunities in Sub-Saharan Africa, including a series of reports published by CEED Institute (funded by Jan Kulczyk).