Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Łukasz Goździaszek

Kontakt: 

Pokój 303
Budynek C
WPAiE UWr

Telefon:
71 375 20 16
Email:
lukasz.gozdziaszek [at] uwr.edu.pl
Strona WWW: 
gozdziaszek.pl
Konsultacje: 

KONSULTACJE, W TYM KONSULTACJE ZDALNE, W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020:
środa - godz. 13:15-15:15
Weekendy:
1.3.2020 - godz. 10.30-11.30
14.3.2020 - godz. 10.30-11.30
4.4.2020 - godz. 10.30 – 11.30
9.5.2020 - godz. 10.30 – 11.30
14.06.2020 - godz. 10.30-11.30

UWAGA!!!
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 29/2020 (dot. COVID-19) informuję, że tradycyjne konsultacje zostały zawieszone.
W razie potrzeby proszę o kontakt poprzez uniwersytecką pocztę elektroniczną (w godzinach konsultacji odpowiadam e-mailowo niezwłocznie, o ile dana sprawa nie wymaga przemyślenia przeze mnie).
Nadto w godzinach konsultacji istnieje możliwość połączenia się ze mną "na żywo" (online) w trybie wideokonferencji poprzez program TEAMS (dostępny w uczelnianym Office 365 ) - w tym celu należy wcześniej napisać do mnie e-maila, następnie zwrotnie otrzyma się e-mailem link do zespołu "Konsultacje" na TEAMS i w chwili rozpoczęcia najbliższych konsultacji będzie można dołączyć do wideokonferencyjnego spotkania online.

Działalność naukowa: 

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikacji sądowej we Wrocławiu (doktor nauk prawnych, magister prawa, magister ekonomii, zdany egzamin sędziowski). Adwokat. W pracy naukowej i zawodowej specjalizuje się w Prawie Internetu i Technologii. Publikacje blogowe dostępne na http://prawo-internetu.pl.

Udział w projektach naukowych, naukowo-wdrożeniowych, dydaktycznych i zespołach eksperckich: 

 • Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów
 • Zespół ekspercki do spraw wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym przy Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
 • Obieg dokumentów elektronicznych między sądami a urzędami stanu cywilnego w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego
 • VERBATEAM - transkrypcja zapisu audio rozprawy sądowej,
 • ALIS (Automated Legal Intelligent System)
 • E-sąd - Informatyzacja postępowania cywilnego
 • Opracowanie modelowego rozwiązania zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach powszechnych z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych
 • Grupa Robocza ds. Elektronicznego Biura Podawczego
 • Zespół analityczno-prawny ds. realizacji systemu rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w postępowaniach cywilnych
 • Zespół Ministerstwa Sprawiedliwości ds. informatyzacji postępowań sądowych
 • Zespół problemowy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. elektronicznego postępowania upominawczego
 • Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki
 • Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni