Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Łukasz Goździaszek

Kontakt: 

Pokój 303
Budynek C
WPAiE UWr

Telefon:
71 375 20 16
Email:
lukasz [dot] gozdziaszek [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Strona WWW: 
gozdziaszek.pl
Konsultacje: 

SEMESTR ZIMOWY 2018/2019

Od 1.10.2018 do 31.12.2018
piątek - 7:00-8:00 oraz 13:00-14:00

UWAGA!!! Konsultacje w dniu 21.12.2018 nie odbędą - w zamian konsultacje odbędą się w dniu 17.12.2018 w godz. 7:00-8:00 i 9:30-10:30. Z powodu urlopu nie odbędą się również konsultacje w dniu 28.12.2018.

Od 1.1.2019 do 31.1.2019
wtorek - 13:00-15:00

Weekendy:
13.10.2018 - godz. 10:30-11:30
3.11.2018 - godz. 10:30-11:30
24.11.2018 - godz. 14:15-15:15
9.12.2018 - godz. 16:45-17:45
15.12.2018 - godz. 13:50-14:50

 
Działalność naukowa: 

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikacji sądowej we Wrocławiu (doktor nauk prawnych, magister prawa, magister ekonomii, zdany egzamin sędziowski). Adwokat. W pracy naukowej i zawodowej specjalizuje się w Prawie Internetu i Technologii. Publikacje blogowe dostępne na http://prawo-internetu.pl.

Projekty naukowe, naukowo-wdrożeniowe, zespoły eksperckie: 

 1. Wykonawca w projekcie „Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów”,
 2. Wykonawca w projekcie „Obieg dokumentów elektronicznych między sądami a urzędami stanu cywilnego w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego”,
 3. Wykonawca w projekcie VERBATEAM dotyczący transkrypcji zapisu audio rozprawy sądowej,
 4. Wykonawca w projekcie ALIS (Automated Legal Intelligent System),
 5. Wykonawca w projekcie „E-sąd - Informatyzacja postępowania cywilnego”,
 6. Wykonawca w projekcie „Opracowanie modelowego rozwiązania zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach powszechnych z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych” ,
 7. Członek Grupy Roboczej ds. Elektronicznego Biura Podawczego,
 8. Członek Zespołu analityczno-prawnego ds. realizacji systemu rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w postępowaniach cywilnych
 9. Członek Zespołu Ministerstwa Sprawiedliwości ds. informatyzacji postępowań sądowych,
 10. Członek Zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. elektronicznego postępowania upominawczego,
 11. Wykonawca-stypendysta w projekcie Uniwersytetu Wrocławskiego „Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki,
 12. Wykonawca-stypendysta w projekcie Uniwersytetu Wrocławskiego „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki.

Stypendia naukowe:

 1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów,
 2. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 3. Stypendium Samorządu Miasta Wrocławia.