Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Łukasz Goździaszek

Kontakt: 

Pokój 303
Budynek C
WPAiE UWr

Telefon:
71 375 20 16
Email:
lukasz [dot] gozdziaszek [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Strona WWW: 
gozdziaszek.pl
Konsultacje: 

SEMESTR LETNI 2018/2019: środa - godz. 14:45-16:45
Weekendy: 24.2.2019 - godz. 8:00-9:00, 3.3.2019 - godz. 8:00-9:00, 23.3.2019 - godz. 8:00-9:00, 30.3.2019 - godz. 8:00-9:00, 6.4.2019 - godz. 8:00-9:00
O ile to możliwe proszę o wcześniejszy kontakt mailowy z informacją o sprawie, w szczególności jeśli wiąże się to z koniecznością przygotowania przeze mnie dokumentów (np. pytań egzaminacyjnych) lub uprzedniego sprawdzenia pracy studenckiej. Nadto do czasu rozpoczęcia nowego roku akademickiego w niektórych okresach przebywam na urlopie, stąd konieczność wcześniejszego mailowego upewnienia się co do terminu konsultacji.

Działalność naukowa: 

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikacji sądowej we Wrocławiu (doktor nauk prawnych, magister prawa, magister ekonomii, zdany egzamin sędziowski). Adwokat. W pracy naukowej i zawodowej specjalizuje się w Prawie Internetu i Technologii. Publikacje blogowe dostępne na http://prawo-internetu.pl.

Udział w projektach naukowych, naukowo-wdrożeniowych, dydaktycznych i zespołach eksperckich: 

 • Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów
 • Obieg dokumentów elektronicznych między sądami a urzędami stanu cywilnego w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego
 • VERBATEAM - transkrypcja zapisu audio rozprawy sądowej,
 • ALIS (Automated Legal Intelligent System)
 • E-sąd - Informatyzacja postępowania cywilnego
 • Opracowanie modelowego rozwiązania zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach powszechnych z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych
 • Grupa Robocza ds. Elektronicznego Biura Podawczego
 • Zespół analityczno-prawny ds. realizacji systemu rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w postępowaniach cywilnych
 • Zespół Ministerstwa Sprawiedliwości ds. informatyzacji postępowań sądowych
 • Zespół problemowy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. elektronicznego postępowania upominawczego
 • Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki
 • Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni