Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Łukasz Goździaszek

Kontakt: 

Pokój 303
Budynek C
WPAiE UWr

Telefon:
71 375 20 16
Email:
lukasz [dot] gozdziaszek [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Strona WWW: 
gozdziaszek.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w czasie sesji:
6.2.2018 - godz. 12:00-14:00
13.2.2018 - godz. 12:00-14:00
25.2.2018 - godz. 10:30-11:30

Terminy konsultacji w semestrze letnim 2017/2018 zostaną zamieszczone w dniu 26.2.2017.

Działalność naukowa: 

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikacji sądowej we Wrocławiu (doktor nauk prawnych, magister prawa, magister ekonomii, zdany egzamin sędziowski). Adwokat. W pracy naukowej i zawodowej specjalizuje się w Prawie Internetu i Technologii. Publikacje blogowe dostępne na http://prawo-internetu.pl.

Projekty naukowe, naukowo-wdrożeniowe, zespoły eksperckie: 

 1. Wykonawca w projekcie „Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów”,
 2. Wykonawca w projekcie „Obieg dokumentów elektronicznych między sądami a urzędami stanu cywilnego w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego”,
 3. Wykonawca w projekcie VERBATEAM dotyczący transkrypcji zapisu audio rozprawy sądowej,
 4. Wykonawca w projekcie ALIS (Automated Legal Intelligent System),
 5. Wykonawca w projekcie „E-sąd - Informatyzacja postępowania cywilnego”,
 6. Wykonawca w projekcie „Opracowanie modelowego rozwiązania zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach powszechnych z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych” ,
 7. Członek Grupy Roboczej ds. Elektronicznego Biura Podawczego,
 8. Członek Zespołu analityczno-prawnego ds. realizacji systemu rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w postępowaniach cywilnych
 9. Członek Zespołu Ministerstwa Sprawiedliwości ds. informatyzacji postępowań sądowych,
 10. Członek Zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. elektronicznego postępowania upominawczego,
 11. Wykonawca-stypendysta w projekcie Uniwersytetu Wrocławskiego „Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki,
 12. Wykonawca-stypendysta w projekcie Uniwersytetu Wrocławskiego „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki.

Stypendia naukowe:

 1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów,
 2. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 3. Stypendium Samorządu Miasta Wrocławia.