Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Łukasz Goździaszek

Kontakt: 

Pokój 303
Budynek C
WPAiE UWr

Telefon:
71 375 20 16
Email:
lukasz.gozdziaszek [at] uwr.edu.pl
Strona WWW: 
gozdziaszek.pl
Konsultacje: 

KONSULTACJE ZDALNE
W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021:
czwartek - godz. 13:15-15:15
Weekendy:
10.10.2020 - godz. 13.00-14.00
7.11.2020 - godz. 10.30-11.30
13.12.2020 - godz. 16.45-17.45
24.1.2021 - godz. 15.30-16.30
31.1.2021 - godz. 11.30-12.30

Konsultacje będą odbywać się na TEAMS lub poprzez e-maila (wyłącznie uniwersytecka poczta elektroniczna).
Zespół w aplikacji TEAMS dostępny jest pod linkiem: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac22ac69d18154c4cba329246ecc49...
W przypadku zainteresowania wideokonsultacjami na Teams - przed terminem konsultacji należy wysłać, poprzez kliknięcie w powyższy link, zgłoszenie o dołączenie do zespołu "Konsultacje" na Teams.
W godzinach konsultacji odpowiadam na e-mailowo niezwłocznie, o ile dana sprawa nie wymaga przemyślenia przeze mnie.

Działalność naukowa: 

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikacji sądowej we Wrocławiu (doktor nauk prawnych, magister prawa, magister ekonomii, zdany egzamin sędziowski). Adwokat. W pracy naukowej i zawodowej specjalizuje się w Prawie Internetu i Technologii. Publikacje blogowe dostępne na http://prawo-internetu.pl.

Udział w projektach naukowych, naukowo-wdrożeniowych, dydaktycznych i zespołach eksperckich: 

 • Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów
 • Zespół ekspercki do spraw wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym przy Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
 • Obieg dokumentów elektronicznych między sądami a urzędami stanu cywilnego w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego
 • VERBATEAM - transkrypcja zapisu audio rozprawy sądowej,
 • ALIS (Automated Legal Intelligent System)
 • E-sąd - Informatyzacja postępowania cywilnego
 • Opracowanie modelowego rozwiązania zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach powszechnych z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych
 • Grupa Robocza ds. Elektronicznego Biura Podawczego
 • Zespół analityczno-prawny ds. realizacji systemu rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w postępowaniach cywilnych
 • Zespół Ministerstwa Sprawiedliwości ds. informatyzacji postępowań sądowych
 • Zespół problemowy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. elektronicznego postępowania upominawczego
 • Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki
 • Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni