Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Karolina Stopka

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr Karolina Stopka
Kontakt: 

pokój 123, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 3752 354
Email:
karolina [dot] stopka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje semestr zimowy : 
studenci studiów stacjonarnych: środa godz. 9.30-11.30, wyjątkowo w dniu 12 grudnia konsultacje odbędą się o godz. 10.30-11.30 i 12.45--13.45
studenci studiów niestacjonarnych: 
27.10 godz. 8.15-9.15
01.12 godz. 12.15-13.15
9.12 godz. 14.15-15.15
05.01 godz. 12.15-13.15
20.01 godz. 12.15-13.15

 

 
Działalność naukowa: 

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2008 r. doktor nauk prawnych, pracownik naukowo - dydaktyczny w Zakładzie Prawa Pracy. W latach 2003 - 2006 odbyła aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Od 2006 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, a od maja 2010 r. pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Od roku akademickiego 2013/2014 kierownik studiów podyplomowych Prawa Pracy i Prawa Socjalnego oraz szkolenia specjalizacyjnego z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej.

W 2010 r. wyróżniona w konkursie Złote Szkrzydła Dziennika Gazety Prawnej w kategorii Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za książkę: Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej.

W pracy naukowej zajmuje się teoretycznymi i dogmatycznymi zagadnieniami z zakresu prawa socjalnego, w tym przede wszystkim problematyką świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń odszkodowania socjalnego.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia z Polityki społecznej i systemu ubezpieczeń społecznych, wykłady z Instrumentów prawnych rynku pracy; ćwiczenia z Prawa zabezpieczenia społecznego oraz seminaria magisterskie i licencjackie z prawa pracy i prawa socjalnego. Uczestniczy w prowadzeniu zajęć z prawa pomocy społecznej na studiach podyplomowych Prawa Pracy i Prawa Socjalnego oraz szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej.