Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Karolina Stopka

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Karolina Stopka
Kontakt: 

pokój 123, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 3752 354
Email:
karolina [dot] stopka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w przerwie wakacyjnej:  najbliższe konsultacje 20.08 - godz. 10.0
30-12.30, 28.08 godz. 9.30-11.30, 3.09 godz. 9.30-11.30.
Urlop wypoczynkowy:
14.06 - 27.06
5.08.- 14.08
09.09. - 26.09

 

 

Działalność naukowa: 

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2008 r. doktor nauk prawnych, pracownik naukowo - dydaktyczny w Zakładzie Prawa Pracy. W latach 2003 - 2006 odbyła aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Od 2006 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, a od maja 2010 r. pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Od roku akademickiego 2013/2014 kierownik studiów podyplomowych Prawa Pracy i Prawa Socjalnego oraz szkolenia specjalizacyjnego z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej.

W 2010 r. wyróżniona w konkursie Złote Szkrzydła Dziennika Gazety Prawnej w kategorii Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za książkę: Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej.

W pracy naukowej zajmuje się teoretycznymi i dogmatycznymi zagadnieniami z zakresu prawa socjalnego, w tym przede wszystkim problematyką świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń odszkodowania socjalnego.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia z Polityki społecznej i systemu ubezpieczeń społecznych, wykłady z Instrumentów prawnych rynku pracy; ćwiczenia z Prawa zabezpieczenia społecznego oraz seminaria magisterskie i licencjackie z prawa pracy i prawa socjalnego. Uczestniczy w prowadzeniu zajęć z prawa pomocy społecznej na studiach podyplomowych Prawa Pracy i Prawa Socjalnego oraz szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej.