dr Karolina Stopka

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
71 3752 354
Email:
karolina [dot] stopka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

-----------------------------------------------------

Zdjęcie użytkownika dr Karolina Stopka
Działalność naukowa: 

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2008 r. doktor nauk prawnych, pracownik naukowo - dydaktyczny w Zakładzie Prawa Pracy. W latach 2003 - 2006 odbyła aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Od 2006 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, a od maja 2010 r. pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Od roku akademickiego 2013/2014 kierownik studiów podyplomowych Prawa Pracy i Prawa Socjalnego oraz szkolenia specjalizacyjnego z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej.

W 2010 r. wyróżniona w konkursie Złote Szkrzydła Dziennika Gazety Prawnej w kategorii Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za książkę: Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej.

W pracy naukowej zajmuje się teoretycznymi i dogmatycznymi zagadnieniami z zakresu prawa socjalnego, w tym przede wszystkim problematyką świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń odszkodowania socjalnego.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia z Polityki społecznej i systemu ubezpieczeń społecznych, wykłady z Instrumentów prawnych rynku pracy; ćwiczenia z Prawa zabezpieczenia społecznego oraz seminaria magisterskie i licencjackie z prawa pracy i prawa socjalnego. Uczestniczy w prowadzeniu zajęć z prawa pomocy społecznej na studiach podyplomowych Prawa Pracy i Prawa Socjalnego oraz szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej.

Publikacje: 
 1. Zbiór kazusów z prawa socjalnego / red. nauk. Renata Babińska-Górecka, Karolina Stopka ; [aut. Renata Babińska-Górecka, Jacek Borowicz, Agnieszka Górnicz-Mulcahy, Andrzej Jabłoński, Monika Lewandowicz-Machnikowska, Karolina Stopka]
  [Warszawa] : "Difin", 2014. - 225 s
 2. Uwagi na temat charakteru prawnego państwowej kompensaty dla ofiar przestępstw, "Państwo i Prawo" 2014 r., Nr 7
 3. Pomoc społeczna dla powodzian, "Samorząd Terytorialny" 2014 r., Nr 5
 4. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - wybrane aspekty orzecznicze, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2014, Nr 4
 5. Uber die soziale Entschadigung i n Polen, Zeitschrift fur auslandisches und internationales Arbeits - und Sozialrecht 2014, Nr 1
 6. Stare dogmaty - nowe wyzwania w prawie ubezpieczeńspołecznych [w:] Stare dogmaty - nowe wyzwania w prawie i ekonomii, (współautorstwo R. Babińska - Górecka, K. Stopka), red. U. Kalina - Prasznic, Wolters Kluwer Warszawa 2013 r.
 7. O charakterze i funkcjach zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonego ojca dziecka, [w:] Księga dla naszych kolegów: prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika, (współautorstwo E. Mazurczak - Jasińska, K. Stopka), red. J. Mazurkiewicz, Wrocław 2013 r.
 8. Familienleistungen bei grenzüberschreitenden Sachverhalten (w:) Die Realisierung der Arbeitnehmerfreizügigkeit im Verhältnis zwischen Deutschland und Polen aus arbeits- und sozialrechtlicher Sicht, (współautorstwo, Renata Babińska-Górecka, Karolina Stopka), Studien aus dem Max- Planc-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik, Band 56, Hrsg. U. Becker, B. B. von Maydell, H. Szurgacz, München 2012
 9. Polskie świadczenia rodzinne z punktu widzenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, (współautorstwo, Renata Babińska-Górecka, Karolina Stopka), Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2012 r., Nr 4
 10.  Charakter prawny zaopatrzenia z tytułu wypadków w szczególnych okolicznościach, Państwo i Prawo" 2011, Nr 9
 11. Problematyka państwowego systemu pomocy ofiarom przestępstw w piśmiennictwie polskim, [w:] Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego : księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza / pod red. Zdzisława Kubota, Tadeusza Kuczyńskiego, Warszawa 2011
 12. Prawo do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego - wybrane zagadnienia, (współautorstwo E. Mazurczak - Jasińska, K. Stopka), Monitor Prawa Pracy 2010 r., Nr 7
 13. Charakter obowiązku gminy (powiatu) udzielenia pomocy osobie potrzebującej (art. 16 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej), [w:] Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego, (red.) H. Szurgacz, Wrocław 2009
 14. Uwagi na temat zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, Casus 2009, Nr 51
 15. Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej, Difin 2009
 16. Zasada subsydiarności a prawo do świadczeń z pomocy społecznej, Samorząd Terytorialny 2008, Nr 11
 17. Glosa do uchwały SN Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 6 lipca 2011 r, II UZP5/11, Orzecznictwo Sądów Polskich 2013, Nr 1,
 18. Glosa do wyroku SN Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 24 sierpnia 2010 r, I UK 41/10, Orzecznictwo Sądów Polskich 2012, Nr 1,
 19. Glosa do wyroku SN Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 17 września 2007 r, III UK 51/07, Orzecznictwo Sądów Polskich 2009, Nr 10,