Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Wioletta Jedlecka prof. UWr

Kontakt: 

pokój 305, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2353
Email:
wioletta.jedlecka [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

w semestrze zimowym 2021/2022: 
piątki godz. 13.15 - 15.15  
Konsultacje odbywają się za pośrednictwem platformy MS Teams (do 7.01.2022 r.). Konsultacje on-line za pośrednictwem Microsoft Teams są organizowane w odpowiedzi na indywidualny wniosek wysłany mailem z jednodniowym wyprzedzeniem.
Office hours in the winter semester will be held on Fridays from 13:15 PM to 15:15 PM. On-line office hours are arranged over Microsoft Teams in response to individual request sent by mail one day before.

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych zaocznych odbywają się po każdym wykładzie na platformie MS Teams. 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: teoria prawa Unii Europejskiej, suwerenność a integracja europejska, wykładnia i źródła prawa Unii Europejskiej, autonomia, godność i tożsamość jednostek, etyczne problemy prawa, ochrona prawna zwierząt. Autorka i współautorka kilkudziesięciu prac z ww. zakresu.
Stażystka TSUE w Luksemburgu, członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, opiekun Koła Naukowego Praw Zwierząt (studenckiego i doktoranckiego).