Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Wioletta Jedlecka prof. UWr

Kontakt: 

pokój 305, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2353
Email:
wioletta.jedlecka [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje prodziekańskie we wrześniu:
7 (czwartek) godz. 9.00 - 10.00 
15 (piątek) godz. 8.30 - 9.30 
18 (poniedziałek) godz. 10.00 - 11.00 
29 (piątek) godz. 9.00 - 10.00 
Konsultacje prodziekańskie odbywają się on-line za pośrednictwem platformy MS Teams - są organizowane w odpowiedzi na indywidualny wniosek wysłany mailem z jednodniowym wyprzedzeniem (do godz. 15.00 dnia poprzedzającego dzień konsultacji) na adres: dorota.kantczakatuwr.edu.pl 

 

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: teoria prawa Unii Europejskiej, suwerenność a integracja europejska, wykładnia i źródła prawa Unii Europejskiej, autonomia, godność i tożsamość jednostek, etyka zawodów prawniczych, etyczne problemy prawa, przemoc wobec dzieci, kobiet i zwierząt, ochrona prawna zwierząt. Autorka i współautorka kilkudziesięciu prac z ww. zakresu.

Stopnie naukowe: Magister prawa – 1997; Doktor nauk prawnych – 2001; Doktor habilitowany nauk prawnych – 2015; Profesor Uczelni – 2019

Działalność organizacyjna w Uniwersytecie Wrocławskim: Pełnomocnik Rektora ds. Szkoły Doktorskiej – 2022; Senator Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020 – 2024; Członek Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w 2015, w kadencjach 2016 – 2020, 2020-2024; Członek senackiej Komisji Rozwoju w kadencji 2020 – 2024; Członek senackiej Komisji Nauczania w kadencji 2020 – 2024; Członek Rady Szkoły Doktorskiej – od 2020; Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej w kadencji 2016 – 2020; Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktycznej w kadencji 2020 – 2024; Sekretarz i koordynator Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w latach 2002 – 2015; Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w latach 2017 – 2020; Członek komisji stypendialnej dla doktorantów w latach 2016 – 2019; Przewodnicząca komisji stypendialnej dla doktorantów w latach 2020 – 2021; Członek Wydziałowej Komisji „Dobra kadra” – od 2017; Tutor studentki w ramach programu MISH; Opiekun Studenckiego oraz Doktoranckiego Koła Naukowego Praw Zwierząt.

Działalność poza Uniwersytetem Wrocławskim: Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy w latach 2001 – 2011; Wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w latach 2007 – 2011; Radca prawny (OIRP we Wrocławiu); stażystka TSUE w Luksemburgu, członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.