dr hab. Wioletta Jedlecka

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2353
Email:
wioletta [dot] jedlecka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

środa (21.06.2017) g.13.00 - 15.00 

środa (28.06.2017) g.10.00 - 12.00 

poniedziałek (3.07.2017) g.11.00 - 13.00 

poniedziałek (10.07.2017) g.10.00 - 12.00 

poniedziałek (17.07.2017) g.11.00 - 13.00 (s.06B) 

poniedziałek (24.07.2017) g.11.00 - 13.00 (s.07B) 

czwartek (14.09.2017) g.11.00 - 13.00 (s.07B) 

poniedziałek (18.09.2017) g.10.00 - 12.00 

Zdjęcie użytkownika dr hab. Wioletta Jedlecka
Działalność naukowa: 

 

 

1992-1997 - Studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

1997-2001 - Studia doktoranckie w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

18 czerwca 2001 - uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych po publicznej obronie z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej pt. "Dyrektywy Wspólnot Europejskich a prawo wewnętrzne" (promotor: prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk, recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Jabłońska - Bonca, prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz)

23 marca 2015 - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Rozprawa habilitacyjna: Legitymizacja prawa Unii Europejskiej. Legitymizacja demokratyczna czy cywilizacyjna?, Jurysprudencja 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2014.

Od 1 października 2001 - adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa

Stażystka TSUE w Luksemburgu, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR), opiekun Koła Naukowego Praw Zwierząt

 

Udział w Grantach:

- Grant 1 H02 A 013 15 Instrumentalny i pozainstrumentalny charakter prawa (kierownik: prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk)

- Grant NN 110 194834 Prawowitość władzy państwowej (kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Masternak - Kubiak)

 

Zainteresowania badawcze:

teoria prawa Unii Europejskiej, suwerenność a integracja europejska, wykładnia i źródła prawa Unii Europejskiej, autonomia, godność i tożsamość jednostek, etyczne problemy prawa

Autorka i współautorka kilkudziesięciu prac z ww. zakresu.

 

Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych:

 • Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Filozofia prawa wobec globalizmu”, Tomaszowice pod Krakowem, 20 – 21 września 2002 r., wygłoszony referat Rola procedur UE w związku z integracją;
 •  
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z zagadnień teorii i filozofii prawa: Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa”, Karpacz wrzesień 2003 r., wygłoszony referat Suwerenność a integracja europejska;
 •  
 • Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej”,  Gniezno 26 – 29 września 2004 r., wygłoszony komunikat Pojmowanie autonomii prawa europejskiego;
 •  
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z zagadnień teorii i filozofii prawa: Kompetencja ze stanowiska teorii i filozofii prawa”, Karpacz 20 – 23 czerwca 2004 r., wygłoszony referat Suwerenność państw członkowskich a kompetencje wyłączne Unii Europejskiej;
 •  
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z zagadnień teorii i filozofii prawa: Teoria prawa europejskiego”, Karpacz czerwiec 2005 r. – wygłoszony referat Z zagadnień autonomii prawa wspólnotowego;
 •  
 • Aktywny udział w Międzynarodowej Konferencji Katedry Teorii i Filozofii Prawa i Katedry Prawa Konstytucyjnego „Praktyczne i teoretyczne aspekty prawa konstytucyjnego”, Wrocław 16 – 18 marca 2006 r.;
 •  
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Z zagadnień teorii i filozofii prawa: W poszukiwaniu podstaw prawa”, Karpacz czerwiec 2006, wygłoszony referat: Kultura polityczna jako element uzasadniania orzeczeń interpretacyjnych we wspólnotowym porządku prawnym;
 •  
 • III Konferencja Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR) „Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficznoprawnej”, Sulejów 17 – 20 maja 2007 r., wygłoszony referat Sprawiedliwość proceduralna w prawie europejskim;
 •  
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z zagadnień teorii i filozofii prawa: Ponowoczesność”, Karpacz 23 – 26 września 2007 r., wygłoszony referat Jednostka czy wspólnota? Postmodernizm w prawie europejskim;
 •  
 • Aktywny udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Władza w państwie współczesnym. Próba nowego określenie w dobie integracji i globalizacji”, Szklarska Poręba 8 – 10 maja 2008 r.; .
 •  
 • Konferencja Naukowa Radziejowice 16 – 17 luty 2009 r., wygłoszony referat Suwerenność w dobie integracji europejskiej;
 •  
 •  Konferencja Naukowa "Pozytywizm prawniczy a koncepcje prawa natury. Tradycje debaty i jej współczesne implikacje", Szklarska Poręba 2 – 4 czerwca 2009 r., wygłoszony  referat Prawo natury w prawie europejskim;
 •  
 • Aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa” Brunów 19 – 21 maja 2010 r.;
 •  
 • Aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Profesjonalna kultura prawnicza” Wrocław 11 – 12 czerwca 2010 r.;
 •  
 • Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?”, Jastrzębia Góra 19 – 22 września 2010 r., wygłoszony komunikat Kultura jako czynnik legitymizujący prawo europejskie;
 •  
 • Aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Tendencje integracyjne i dezintegracyjne we współczesnym świecie”, Kudowa Zdrój 28 – 29 października 2010 r.;
 •  
 • Aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wspólne wartości we współczesnym konstytucjonalizmie europejskim", Zieleniec 25 – 27 maja 2011 r.,
 •  
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Uniwersalne i regionalne metody rozwiązywania sporów społeczno – politycznych i międzypaństwowych”, Zieleniec 17 – 18 maja 2012 r., wygłoszony referat O konieczności redefinicji pojęcia suwerenności;
 •  
 • Seminarium „Źródła prawa w białoruskim systemie prawnym” z udziałem Nikolaja Władimirowicza Silczenko, profesora doktor nauk prawnych, dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie;
 •  
 • Aktywny udział w XX Jubileuszowym Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa”, Łódź 6 – 9 września 2012r;
 •  
 • Konferencja Naukowa „Wartość życia w prawie”,  Wrocław 7 – 8 grudnia 2012 r., wygłoszony referat Kwestie bioetyczne jako hard cases stosowania prawa;
 •  
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Międzynarodowe prawo karne – dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń,” Wrocław 18 – 19 kwietnia 2013 r. – wygłoszony referat Zasada komplementarności a suwerenność państw – stron statutu MTK;
 •  
 • Aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych”,  Zieleniec 6 – 7 czerwca 2013 r.;
 •  
 • Aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Z zagadnień teorii i filozofii prawa: Postanalityczna filozofia prawa”, Karpacz 22 – 25 września 2013 r.;
 •  
 • Aktywny udział w Konferencji „Wdrażanie polityki równościowej jako antidotum na kryzys. Działania na rzecz promocji i wdrażania Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym”,  Sejmik Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 18 grudnia 2013 r.;
 •  
 • Dolnośląski Festiwal Nauki, Wrocław 23 – 25 września 2013 r., wygłoszony wykład W poszukiwaniu tożsamości we współczesnym świecie;
 •  
 • Aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ratyfikacja Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej Wobec Zastosowań Biologii i Medycyny (Konwencji Biomedycznej) – skutki dla prawa polskiego”, Wrocław 11 października 2013 r.;
 •  
 • Aktywny udział w Dolnośląskim Kongresie Kobiet, Wrocław 16 listopada 2013 r.
 •  
 • X Konferencja Naukowa „Przemoc wobec dzieci przewlekle chorych, aspektów prawnych, problematyki wykorzystywania seksualnego dzieci”, Warszawa 13 grudnia 2013 r., wygłoszony referat:  Dysocjacja jako casus maximus w systemie prawa karnego. Prawo kontra neurobiologia.
 •  
 • Seminarium „Teoretyczne i praktyczne aspekty ochrony praw zwierząt”, Wrocław 23 marca 2014 r.;
 •  
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rządy prawa i europejska kultura prawna”, Zieleniec 29 – 30 maja 2014, wygłoszony referat: Zasada rządów prawa w Unii Europejskiej. Praworządność czy sędziokracja?

21 Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa "Demokratyczne państwo prawa", Augustów 14 - 17 września 2014, wygłoszony referat: Problemy i wyzwania demokracji w kontekście integracji europejskiej.

Konferencja międzynarodowa "The Nature of Law in the Context of Morality and Political Authority", Kudowa Zdrój 28 - 29 maja 2015, wygłoszony referat: Sprawiedliwość jako zasada ochrony praw zwierząt.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo między siłą i sprawiedliwością", Kudowa Zdrój 28 - 29 maja 2015.

 •  
 • Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych:
 •  
 • Organizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Z zagadnień teorii i filozofii prawa: Kompetencja ze stanowiska teorii i filozofii prawa”, Karpacz 20 – 23 czerwca 2004.Odpowiedzialność naukowa, redakcyjna, organizacyjno-administracyjna za przygotowanie, przebieg, rozliczenie i opracowanie materiałów do druku.
 •  
 • Organizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rządy prawa i europejska kultura prawna”, Zieleniec 29 – 30 maja 2014. Odpowiedzialność naukowa, redakcyjna, organizacyjno-administracyjna za przygotowanie, przebieg, rozliczenie i opracowanie materiałów do druku.
 •  
 • Otrzymane nagrody i wyróżnienia
 •  
 • 2008 nagroda JM Rektora  Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne
 •  
 • 2009 nagroda JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne
 •  
 • 2013 wyróżnienie studentów – przedstawicieli Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego i Europejskiego za wkład i zaangażowanie w merytoryczne przygotowanie sympozjum naukowego

2016 nagroda JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe 

2017  nagroda JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe 

 

Publikacje: 

 

Monografie, opracowania redakcyjne:

W. Jedlecka, Dyrektywy Wspólnot Europejskich a prawo wewnętrzne, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2428, Prawo CCLXXXII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, 191 stron.

W. Jedlecka, J. Helios, Suwerenność w dobie procesów integracyjnych i globalizacyjnych, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2626, Prawo CCXCI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004. Recenzja – prof. Z. Tobor, 77 stron. (współautorstwo z dr Joanną Helios – mój udział procentowy w powstanie ww. pracy wyniósł 50%).

W. Jedlecka (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Kompetencja ze stanowiska teorii i filozofii prawa, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2627, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.

W. Jedlecka, J. Helios, Podstawy wspólnotowego prawa europejskiego dla administratywistów. Zagadnienia podstawowe [=Bases of the Community European law for Administration. Essential issues], Seria wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Legnica 2005. Recenzja – prof. Z. Pulka, 131 stron.   (współautorstwo z dr Joanną Helios – mój udział procentowy w powstanie ww. pracy wyniósł 50%).

W. Jedlecka, J, Helios, Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej,  monografia, rozdziały: I, II, VI, VII, IX, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2013.

W. Jedlecka,Legitymizacja prawa Unii Europejskiej. Legitymizacja demokratyczna czy cywilizacyjna? Jurysprudencja nr 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

A. Bator, J. Helios, W. Jedlecka (red.), Rządy prawa i europejska kultura prawna, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria: e-Monografie  nr 55, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014.

W. Jedlecka, J. Helios, Podstawowe pojęcia prawa i prawozanwstwa,  Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu WrocławskiegoE-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,Wrocław 2015. 

W. Jedlecka, J. Helios, Dysocjacja jako hard case w systemie prawa, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria: e-Monografie nr 67, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,Wrocław 2015. 

W. Jedlecka, J. Helios, Wpływ feminizmu na sytuację społeczno - prawną kobiet, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria: e-Monografie nr 83, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,Wrocław 2016. 

 

Inne publikacje naukowe:

 • W. Jedlecka, Autonomia dyrektyw prawa wspólnotowego wobec prawa wewnętrznego, [w:] W. Gromski (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Autonomia prawa, Kolonia Limited, Wrocław 2001, s.77-92.
 •  
 • W. Jedlecka, Odpowiedzialność państw członkowskich Unii Europejskiej za szkodę wyrządzoną jednostce wskutek naruszenia prawa wspólnotowego, [w:] J. Jabłońska – Bonca, J. Guść (red.), Gdańskie Studia Prawnicze, Problemy bezpieczeństwa prawnego z perspektywy teorii i filozofii prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Tom IX, 2002, s.205-216.
 •  
 • W. Jedlecka, Dyrektywy Wspólnot Europejskich a prawo wewnętrzne, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2428, Prawo CCLXXXII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, 191 stron.
 •  
 • W. Jedlecka, J. Helios, Swobodny przepływ towarów, „Radca Prawny” 2003, nr 1 – 2, s.92- 95, (współautorstwo z dr Joanną Helios – mój udział procentowy w powstanie ww. pracy wyniósł 50%).
 •  
 • W. Jedlecka, J. Helios, Rola procedur UE w związku z integracją, [w:] J. Stelmach (red.), Filozofia prawa wobec globalizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s.75-82. (współautorstwo z dr Joanną Helios – mój udział procentowy w powstanie ww. pracy wyniósł 50%).
 •  
 • W. Jedlecka, Suwerenność a integracja europejska, [w:] J. Helios (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2509, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s.93-110.
 •  
 • W. Jedlecka, J. Helios, Przepływ siły roboczej w procesie integracji na przykładzie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, „Radca Prawny” 2003, nr 5, s.113-119,   (współautorstwo z dr Joanną Helios – mój udział procentowy w powstanie ww. pracy wyniósł 50%).
 •  
 • W. Jedlecka, J. Helios, Kultura i gospodarka w dobie globalizacji, „Przegląd Prawa i Administracji”, tom LVII, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2545, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s.57-65, (współautorstwo z dr Joanną Helios – mój udział procentowy w powstanie ww. pracy wyniósł 50%).
 •  
 • W. Jedlecka, J. Helios, Suwerenność w dobie procesów integracyjnych i globalizacyjnych, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2626, Prawo CCXCI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004. Recenzja – prof. Z. Tobor, 77 stron. (współautorstwo z dr Joanną Helios – mój udział procentowy w powstanie ww. pracy wyniósł 50%).
 •  
 • W. Jedlecka, J. Helios, Kilka uwag na temat wykładni prawa europejskiego, „Radca Prawny” 2004, nr 2, s.90-99. (współautorstwo z dr Joanną Helios – mój udział procentowy w powstanie ww. pracy wyniósł 50%).
 •  
 • W. Jedlecka, J. Helios, Zasada subsydiarności w procesie integracji europejskiej, „Radca Prawny” 2004, nr 3, s.26-37. (współautorstwo z dr Joanną Helios – mój udział procentowy w powstanie ww. pracy wyniósł 50%).
 •  
 • W. Jedlecka, Źródła prawa wspólnotowego, cz. I,  „Radca Prawny” 2004, nr 5, s.18-27.
 •  
 • W. Jedlecka, Źródła prawa wspólnotowego, cz. II, „Radca Prawny” 2004, nr 6, s.24-37.
 •  
 • W. Jedlecka, Eliminacja barier taryfowych w obrocie towarami na rynku wewnętrznym krajów Unii Europejskiej, „Prawo Unii Europejskiej w praktyce”, październik 2004, nr 10, s.36-39.
 •  
 • W. Jedlecka, Suwerenność państw członkowskich a kompetencje wyłączne Unii Europejskiej, [w:] W. Jedlecka (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Kompetencja ze stanowiska teorii i filozofii prawa, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2627, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s.85-104.
 •  
 • W. Jedlecka, Wstęp, [w:] W. Jedlecka (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Kompetencja ze stanowiska teorii i filozofii prawa, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2627, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s.7-12.
 •  
 • W. Jedlecka, Pojmowanie autonomii prawa europejskiego, [w:] S. Wronkowska (red.), Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, Zakamycze 2005, s.235-248.
 •  
 • W. Jedlecka, Podmiotowe ujęcie autonomii, „Przegląd Prawa i Administracji”, tom LXVI, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2748, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s.91-107.
 •  
 •  W. Jedlecka, J. Helios, Podstawy wspólnotowego prawa europejskiego dla administratywistów. Zagadnienia podstawowe, Seria wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Legnica 2005. Recenzja – prof. Z. Pulka, 131 stron.   (współautorstwo z dr Joanną Helios – mój udział procentowy w powstanie ww. pracy wyniósł 50%).
 •  
 • W. Jedlecka, J. Helios, Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego, „Prawo i Podatki Unii Europejskiej w praktyce”, nr 3/2005, s.26-29, (współautorstwo z dr Joanną Helios – mój udział procentowy w powstanie ww. pracy wyniósł 50%).
 •  
 • W. Jedlecka, Z zagadnień autonomii prawa wspólnotowego, [w:] J. Kaczor (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Teoria prawa europejskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2760, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s.113-128.
 •  
 • W. Jedlecka, Europejski Kodeks Dobrej Administracji – analiza postanowień a polski system prawny (cz. II), „Prawo i Podatki Unii Europejskiej”, nr 10/2005, s.58-61.
 •  
 • W. Jedlecka, Europejski Kodeks Dobrej Administracji – analiza postanowień a polski system prawny (cz. III), „Prawo i Podatki Unii Europejskiej”, nr 11/2005, s.59-61.
 •  
 • W. Jedlecka, Prawo skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej, „Prawo i Podatki Unii Europejskiej w praktyce”, nr  4/2006, s.20-24.
 •  
 •  W. Jedlecka, J. Helios, Kultura polityczna jako element uzasadniania orzeczeń interpretacyjnych prawa wspólnotowego, [w:] A. Sulikowski (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. W poszukiwaniu podstaw prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s.49-83,  (współautorstwo z dr Joanną Helios – mój udział procentowy w powstanie ww. pracy wyniósł 50%).
 •  
 • W. Jedlecka, Przeciwdziałanie dumpingowi w Unii Europejskiej (cz. I), „Prawo i Podatki Unii Europejskiej w praktyce”, nr 6/2006, s.2-5.
 •  
 • W. Jedlecka, J. Helios, Ochrona przed nadmiernym importem oraz eliminacja barier w eksporcie, „Prawo i Podatki Unii Europejskiej w praktyce”, nr 11/2006, s.14-19, (współautorstwo z dr Joanną Helios – mój udział procentowy w powstanie ww. pracy wyniósł 50%).
 •  
 • W. Jedlecka, Państwo narodowe a integracja europejska, [w:] Zeszyty
  Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 1, Legnica 2007; s. 63-74.
 •  
 • W. Jedlecka, J. Helios, Reprezentacja stron przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem I Instancji,  „Prawo i podatki Unii Europejskiej w praktyce”, nr 4/ 2007, str. 2-5, (współautorstwo z dr Joanną Helios – mój udział procentowy w powstanie ww. pracy wyniósł 50%).
 •  
 • W. Jedlecka, J. Helios,  Jednostka czy wspólnota? Postmodernizm w prawie europejskim, [w:] M. Błachut (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Ponowoczesność, Kolonia Limited, Wrocław 2007, s.267-288, (współautorstwo z dr Joanną Helios – mój udział procentowy w powstanie ww. pracy wyniósł 50%).
 •  
 • W. Jedlecka,  J. Helios, Skarga o stwierdzenie nieważności z art. 230 TWE, „Prawo i podatki Unii Europejskiej w praktyce”, nr 10/ 2007, s. 21-25. (współautorstwo z dr Joanną Helios – mój udział procentowy w powstanie ww. pracy wyniósł 50%).
 •  
 • W. Jedlecka, J. Helios, Sprawiedliwość proceduralna w prawie europejskim, [w:] B. Wojciechowski, M. J. Golecki (red.), Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficzno prawnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s.201-222. (współautorstwo z dr Joanną Helios – mój udział procentowy w powstanie ww. pracy wyniósł 50%).
 •  
 • W. Jedlecka, Jednostka czy wspólnota? W poszukiwaniu tożsamości, [w:] Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 3, Legnica 2008, s. 57-79.
 •  
 • W. Jedlecka, J. Helios, System strasburski, „Prawo i podatki Unii Europejskiej w praktyce”, nr 12/2008, s.2-7.  (współautorstwo z dr Joanną Helios – mój udział procentowy w powstanie ww. pracy wyniósł 50%).
 •  
 • W. Jedlecka, Zasada autonomii prawa wspólnotowego,[w:] Z. Pulka (red.), Wybrane zagadnienia teorii i praktyki prawa europejskiego, Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Legnica 2009, s.67-81.
 •  
 • W. Jedlecka, J. Helios, Interpretacja prawa wobec wyzwań multicentryzmu, [w:] P. Kaczmarek (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Lokalny a uniwersalny charakter interpretacji prawniczej, Acta Universitatis Wraislaviensis No 3164, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s.139-152, (współautorstwo z dr Joanną Helios – mój udział procentowy w powstanie ww. pracy wyniósł 50%).
 •  
 • W. Jedlecka, Wpływ jednostki na decyzje publiczne (demokracja) w Unii Europejskiej, [w:] Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 5, Legnica 2009, s.25-46.
 •  
 • W. Jedlecka, J. Helios, Legitymizacja pozytywistyczna czy prawnonaturalna prawa europejskiego?, [w:] P. Kaczmarek, Ł. Machaj (red.), Pozytywizm prawniczy i szkoła prawa natury – tradycje sporu i jego współczesne implikacje, e-monografie, Wrocław 2010, s.120-138. (współautorstwo z dr Joanną Helios – mój udział procentowy w powstanie ww. pracy wyniósł 50%).
 •  
 • W. Jedlecka, Wielokulturowość w procesie integracji europejskiej, „Przegląd Prawa i Administracji”, Tom LXXXVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s.83-98.
 •  
 • W. Jedlecka, J. Helios,  Kultura jako czynnik legitymizujący prawo europejskie, [w:] O. Nawrot, S.Sykuna, J. Zajadło (red.), Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s.189-198,  (współautorstwo z dr Joanną Helios – mój udział procentowy w powstanie ww. pracy wyniósł 50%).
 •  
 • W. Jedlecka, J. Helios,  Zasada demokracji wobec legitymizacji władzy UE, [w:] A. Preisner (red.), Władza w państwie współczesnym. Próba nowego określenia w dobie integracji i globalizacji, Zeszyty Luksemburskie 2, Lublin 2013, s.173-189. (współautorstwo z dr Joanną Helios – mój udział procentowy w powstanie ww. pracy wyniósł 50%).
 •  
 • W. Jedlecka, J. Helios, Private law as a factor in culture integration of UE Member States, “Prawo i Więź”, Kwartalnik Naukowy, nr 1 (3) wiosna 2013, s.39-49. (współautorstwo z dr Joanną Helios – mój udział procentowy w powstanie ww. pracy wyniósł 50%).
 •  
 • W. Jedlecka, J. Helios, Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej, monografia, rozdziały: I, II, VI, VII, IX, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2013.
 •  
 •  W. Jedlecka, Prawnopolityczny wymiar europejskiej tożsamości, „Przegląd Prawa i Administracji”, Tom XCV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s.45-66.
 •  
 • W. Jedlecka, Zagadnienie deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej, „Przegląd Prawa i Administracji”, Tom XCI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s.49-68.
 •  
 • W. Jedlecka, J. Helios, Procedura jako sposób rozwiązywania sporów i legitymizacji w procesach integracji europejskiej,  „Przegląd Prawa i Administracji”, AUW No3515, tom XCIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 11-30. (współautorstwo z dr Joanną Helios – mój udział procentowy w powstanie ww. pracy wyniósł 50%).
 •  
 • W. Jedlecka, Legitymizacja Unii Europejskiej – szkic problemu, [w:] U. Kalina – Prasznic (red.), Stare dogmaty – nowe wyzwania w prawie i ekonomii, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, rozdział 15, s.289-301.
 •  
 • W. Jedlecka, Godność człowieka jako podstawa aksjologiczna porządku prawa Unii Europejskiej, [w:] B. Banaszak, A. Bator, M. Jabłoński,  M. Maciejewski (red.), Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych,  E – monografie, Wrocław 2013, s.167-178.
 •  
 • W. Jedlecka, J. Helios, Dziecko dysocjujące jako casus maximus w systemie prawa. Prawo kontra neurobiologia, „Annals of Diagnostic Paediatric Pathology” 2013,  Volume 17 nr 3-4, s. (współautorstwo z dr Joanną Helios – mój udział procentowy w powstanie ww. pracy wyniósł 50%).
 •                         
 • W. Jedlecka, O konieczności redefinicji pojęcia suwerenności w kontekście integracji europejskiej, „Przegląd Prawa i Administracji”, Tom XCV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s.47-62.
 •  
 • W. Jedlecka, Argumentacja oparta na zasadzie autonomii i godności człowieka w sporze o legalizację eutanazji; [w:] M. Sadowski, A. Spychalska, K. Sadowa (red.), Prawo życia i śmierci, Wrocławskie Studia Erazmiańskie, Zeszyt VII, Wrocław 2013, s.35-55.
 •  
 • W. Jedlecka, J. Helios, Europejski kodeks cywilny – w stronę wspólnego społeczeństwa cywilnego?, artykuł recenzyjny książki Hugh Collinsa, The European Civil Code. The way forward, Cambridge Studies in European Law and Policy, Cambridge University Press, Cambridge 2008, ss.267,  „Prawo i Więź, numer 2 (8), lato 2014, s.93-99, (współautorstwo z dr Joanną Helios – mój udział procentowy w powstanie ww. pracy wyniósł 50%).
 •  
 • W. Jedlecka, J. Helios, Dysocjacja jako hard case w systemie prawa karnegoPrzegląd Prawa i Administracji”, Tom XCVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014.

W. Jedlecka, Dialog międzykulturowy jako źródło przezwyciężania słabości rozwiązań instytucjonalnych w Unii Europejskiej, [w:] A. Bator, J. Helios, W. Jedlecka (red.), Rządy prawa i europejska kultura prawna, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria: e-Monografie, Wrocław 2014.

W. Jedlecka, J. Helios, Koncepcje suwerenności a procesy integracyjne, [w:] M.Masternak - Kubiak, A. Młynarska - Sobaczewska, A. Preisner (red.), Prawowitość władzy państwowej, beta-druk, Wrocław 2014, s.531-580.

W. Jedlecka, O metodzie socjologicznej w badaniu prawa, [w:] M. Sadowski, A. Spychalska, K. Sadowa (red.), Rozprawa o metodzie prawa i polityki, Wrocławskie Studia Erazmiańskie, Zeszyt VIII, Wrocław 2014, s.181-198.

W. Jedlecka, Pojęcie "dysocjacji" - zagadnienia podstawowe, [w:] Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, Tom III, 2014, nr 2. 

W. Jedlecka, J. Helios, How can neurolaw contribute to lawyers? T. Mathias Spranger (editor), International Neurolaw. A comparative analysis, Springer - Heidelberg - Dordrecht - London - New York 2012, p. 424 (Review), [w:] Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Tom XXXI, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3591, Wrocław 2014. 

W. Jedlecka, Problemy i wyzwania demokracji w kontekście integracji europejskiej, [w:] M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak, Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, Temida 2, Białystok 2015. 

W. Jedlecka, J. Helios, A. Bator, Historia Katedry Teorii i Filozofii Prawa, [w:] M. Jabłoński (red.), Przegląd Prawa i Administracji, Tom C/2, Księga Jubileuszowa w siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3661, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015. 

W. Jedlecka, Solidarność jako propozycja przezywciężenia kryzysu w Unii Europejskiej, [w:] M. Jabłoński (red.), Przegląd Prawa i Administracji, Tom C/2, Księga Jubileuszowa w siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3661, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015.