Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Wioletta Jedlecka prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Wioletta Jedlecka prof. UWr
Kontakt: 

pokój 305, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2353
Email:
wioletta.jedlecka [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

w semestrze zimowym 2020/2021r.:
środy godz. 14.15 - 15.15 - on-line. Studenci chcący uczestniczyć w konsultacjach on-line w aplikacji TEAMS powinni wysłać na maila wioletta.jedleckaatuwr.edu.pl do godz.13.00 dnia konsultacji swoje imię i nazwisko oraz nr albumu i oczekiwać na połączenie w podanych wyżej godzinach.
środy godz. 18.30 - 19.30 - on-line. Studenci chcący uczestniczyć w konsultacjach on-line w aplikacji TEAMS powinni wysłać na maila wioletta.jedleckaatuwr.edu.pl do godz.17.30 dnia konsultacji swoje imię i nazwisko oraz nr albumu i oczekiwać na połączenie w podanych wyżej godzinach.

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych on-line. Studenci chcący uczestniczyć w konsultacjach on-line w aplikacji TEAMS powinni wysłać na maila wioletta.jedleckaatuwr.edu.pl maksymalnie na godzinę przed rozpczęciem konsultacji swoje imię i nazwisko oraz nr albumu i oczekiwać na połączenie w podanych poniżej  godzinach.
7.11.2020r. g. 14.15 - 15.15; 21.11.2020r. g. 14.15 - 15.15; 5.12.2020r. g. 11.15 - 12.15; 20.12.2020r. g. 13.00 - 14.00 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: teoria prawa Unii Europejskiej, suwerenność a integracja europejska, wykładnia i źródła prawa Unii Europejskiej, autonomia, godność i tożsamość jednostek, etyczne problemy prawa, ochrona prawna zwierząt. Autorka i współautorka kilkudziesięciu prac z ww. zakresu.
Stażystka TSUE w Luksemburgu, członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, opiekun Koła Naukowego Praw Zwierząt (studenckiego i doktoranckiego).