Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Tomasz Bakalarz

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 123, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2601
Email:
tomasz [dot] bakalarz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje odbywam w pokoju 123 A
Od 18 maja konsultacje odbywają się wcześniej

piątek - godz. 13:00 - 15:00

Działalność naukowa: 

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik naukowych na Uniwersytecie Wrocławskim od 2013 r. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych uzyskał w 2014 r. broniąc pracę pt. "Regulacja prawna twórczości pracowników naukowych".

W pracy naukowej zajmuje się głównie zagadnieniami prawa pracy, problematyką podporządkowania pracowniczego, dostosowaniem polskiego prawa pracy do prawa europejskiego, zatrudnieniem w szkolnictwie wyższym, twórczości pracowniczą oraz ochroną własności intelektualnej.

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Po zdaniu egzaminu radcowskiego, od 2013 r. wpisany na listę radców prawnych.

Od stycznia 2016 r. asystent sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.

 

Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii prowadzi wykłady i ćwiczenia z następujących przedmiotów:

1. Prawo pracy

2. Prawo zabezpieczenia społecznego

3. Polityka społeczna

4. Klinika prawa / Symulacje rozpraw sądowych