mgr Łukasz Baszak

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Email:
lukasz [dot] baszak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

czwartek 12.15-14.15

oraz:

- 13.05.17 godz. 16.00-17.00,

- 21.05.17 godz. 10.30-11.30,

- 03.06.17 godz. 10.30-11.30,

- 10.06.17 godz. 14.00-15.00,

- 11.06.17 godz. 13.00-14.00.

 

Zdjęcie użytkownika mgr Łukasz Baszak
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

1) historia państwa i prawa, 2) historia idei prawnych i politycznych, 3) prawo zobowiązań, 4) prawo wyznaniowe, a zwłaszcza sytuacja prawna związków wyznaniowych mniejszości religijnych.

 

Stypendia/staże naukowe:

2016/2017 - udział w programie Erasmus+ na L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

 

 

 

Publikacje: 

Artykuły:

 

Prace legislacyjne nad ustawą o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, pod red. Leonarda Górnickiego, Vol. 4, No. 1, Wrocław 2015, s. 127 - 144.

 

Regulacje prawne umowy o pracę pracowników umysłowych w latach 1928-1939, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, pod red. Leonarda Górnickiego, Vol. 5, No. 1, Wrocław 2016, s. 9 - 23.