Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Sebastian Jakubowski

Telefon:
713752610
713752676
Email:
sebastian [dot] jakubowski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje - Office Hours

Poniedziałek / Monday 16.30-17.30
Środa / Wednesday 11.30-12.30

Pokój / Room
203C

 
Działalność naukowa: 

Obszary Badawcze / Research Interests

Social Insurance Law, Economic Analysis of Law, Economic Theory of the Welfare State, Social Insurance, Pensions.
.
Popularyzacja nauki / Popular Science
http://serwisemerytalny.rp.pl/author/dr-sebastian-jakubowski/
.
http://www.instytutemerytalny.pl/
.

Prowadzone zajęcia / Teaching

Prawo rynku emerytalnego
Systemy Emerytalne
Fundusze inwestycyjne i emerytalne
Polityka Ekonomiczna

Economic Policy
Macroeconomic Environment of Business
Investment and Pension Funds
Fundamentals of Investments
Financial Markets and Institutions

 

Nagrody i wyróżnienia / Prizes and awards

2nd Best Doctoral Dissertation Award in the VIII Edition of the Contest Organised by Insurance Ombudsman (Warsaw 2009)
Best Dissertation Award of Wroclaw University in the field of social security law (Wroclaw 2014)
Honourable Mention Award for Outstanding Doctoral Dissertation (Wroclaw 2008)

 

Staże naukowe / Research Scholarships

• 2009 - The United States of America - University of California in Santa Barbara, Visiting Research Scholarship at the Orfalea Center for Global and International Studies.
• 2014 - Germany - Visiting Professor at Fraunhofer Institute MOEZ Leipzig.
• 2014 - Germany - Research stay at Leipzig University.
• 2015 - Latvia - Visiting Professor at University of Latvia.
• 2015 - Lithuania - Visiting Professor at Siauliai University.
• 2016 - Lithuania - Research stay at Vilnius Gediminas Technical University.
• 2017 - Lithuania - Visiting Professor at Siauliai University.
• 2018 - Belgium - Research stay at KU Leuven University.

 

Funkcje pełnione w ramach Uniwersytetu Wrocławskiego / Positions Held

Since 2016 Editor-in-Chief at Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne

Since 2016 - 2018 Coordinator of Administration in International Organizations Programme

Since 2015 member of Editorial Board at Socialiniai Tyrimai - Social Research. Lithuania.

Since 2014 - 2018 Coordinator of Master of Managerial Economics Programme
Since 2011 - 2018 Coordinator of Bachelor Economics and Sustainable Busines Programme

Since 2011 Editor at Wroclaw Review of Law, Administration and Economics
Since 2012 Editor at Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne

2009 - 2011 Senator of the Wroclaw University Senate

2009 - 2011 Chairman of Trade Union of Researchers of Wroclaw University
Since 2008 - Assistant Professor at the Institute of Economic Scences, Faculty of Law, Administration and Economics, Wroclaw University

 

Działalność Organizacyjna / External Activities

Członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego
http://www.psus.pl/
Ekspert Instytutu Emerytalnego
http://www.instytutemerytalny.pl/

Organiser of THIRD WROCLAW SYMPOSIUM ON COMPETITIVENESS AND SUSTAINABILITY: “Perspectives on Innovation Policy, Energy Security, and Civic Society in Transition” (Wroclaw, 9 June 2018).

Organiser of Second Wroclaw Economic Policy Symposium - "Competitiveness in the Global Knowledge Economy" (Wroclaw University 2017).

Plenary lecture and co-organisation of 16th E.Galvanauskas International Scientific Conference RETHINKING REGIONAL COMPETITIVENESS (Siauliai University Lithuania 2016)
Organiser of First Wroclaw Economic Policy Symposium - "Competitiveness in the Global Knowledge Economy" (Wroclaw University 2016).
Plenary lecture and co-organisation of The 16th Young researchers’ international scientific conference Economics and Management Current Issues (Siauliai University Lithuania 2016).

Plenary lecture and co-organisation of 15th E.Galvanauskas International Scientific Conference RETHINKING REGIONAL COMPETITIVENESS (Siauliai University Lithuania 2015)

Organiser of European Symposium - "Innovation for Jobs and Growth" (Wroclaw University 2015).
Plenary lecture and co-organisation of The 15th Young researchers’ international scientific conference Economics and Management Current Issues (Siauliai University Lithuania 2015).

Plenary lecture and co-organisation of 14th E.Galvanauskas International Scientific Conference RETHINKING REGIONAL COMPETITIVENESS (Siauliai University Lithuania 2014)
Plenary lecture and organisation of 1st Conference: "Retirement Security and Pension Legislation in Poland" (I Ogólnopolska Konferencja Zabezpieczenie Emerytalne - Wrocław 2014).
Plenary lecture in Europa Haus Leipzig organised by "Procees" Foundation (2014).
Plenary lecture and co-organisation of 13th E.Galvanauskas International Scientific Conference RETHINKING REGIONAL COMPETITIVENESS (Siauliai University Lithuania 2013)

Plenary lecture and co-organisation of 12th E.Galvanauskas International Scientific Conference RETHINKING REGIONAL COMPETITIVENESS (Siauliai University Lithuania 2012)

Udział w Konferencjach / Participation in Conferences

  • Konferencja ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE, 8-9.11.2018, Wrocław - Tytuł wystąpienia: Świadczenia z PPK
  • 365 TIMING ECONOMIC CONGRESS WROCŁAW 15-16 PAŹDZIERNIKA 2018
  • Konferencja Kapitał i Instrumenty dla Rozwoju Wrocław 20 września 2018 – Tytuł wystąpienia: Gromadzenie środków w PPK
  • I Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Ekspercka PPK i PSA Wrocław 6 czerwca 2018 – Tytuł wystąpienia: Wypłaty z PPK
  • THIRD WROCLAW SYMPOSIUM ON COMPETITIVENESS AND SUSTAINABILITY: “Perspectives on Innovation Policy, Energy Security, and Civic Society in Transition” (Wroclaw, 9 June 2018)
  • Contemporary problems of intergenerational relations and pension systems : a theoretical and empirical perspective : proceedings of PenCon 2018 Pensions Conference, 19-20 April 2018, Lodz, Poland 

   

  Publikacje / Publications

  Opracowania monograficzne / Books

  Prawno-ekonomiczne aspekty gromadzenia i lokowania środków przez otwarty fundusz emerytalny - Monograph Published by Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2013. p 175 s. (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 32);

  Poland and Slovakia: Bilateral Relations in a Multilateral Context (2004-2016). Essay on Politics and Economics - Joanna Dyduch, Sebastian Jakubowski, Igor Kosír, Jaroslav Ušiak, Publisher: ibidem Press | Columbia University Press ISBN: 978-3-8382-0976-0

  Artykuły i rozdziały w opracowaniach zbiorowych \ Selected articles and chapters in books

  1. Fundusze Inwestycyjne - Rynki finansowe : organizacja, instytucje, uczestnicy / red. nauk. Urszula Banaszczak-Soroka, Warszawa 2018. Wydawnictwo C. H. Beck, p. 207 - 229.
  2. Fundusze Emerytalne - Rynki finansowe : organizacja, instytucje, uczestnicy / red. nauk. Urszula Banaszczak-Soroka, Warszawa 2018. Wydawnictwo C. H. Beck, p. 230 - 255.
  3. Sub-Account of the Insured Person as an Instrument of Income Allocation Over the Life Course - Legal Aspects [in:] Contemporary problems of intergenerational relations and pension systems: a theoretical and empirical perspective, pod red. Filipa Chybalskiego i Edyty Marcinkiewicz, Lodz University of Technology Press 2018, pp. 110 - 119.
  4. Funkcje subkonta ZUS a uwarunkowania prawne, ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE. Konsument na rynku usług finansowych - Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection, No 27 (1/2018), p. 80-94.
  5. Ewolucja lokat OFE w dłużne papiery wartościowe – zagadnienia prawne, finansowe i ekonomiczne, Krytyka Prawa Tom 9, No 2, 2017 pp. 54-69.
  6. Instytucja subkonta ZUS – uwarunkowania prawne i finansowe, ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE. Konsument na rynku usług finansowych - Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection, No 24 (2/2017), pp. 84-100.
  7. Problem własności środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym [w:] Własność w prawie i ekonomii, pod red. U. Kaliny - Prasznic, Wrocław 2017.
  8. Daniel W. Bloemers; Sebastian Jakubowski, Summary Report on First Wroclaw Economic Policy Symposium “Competitiveness in the Global Knowledge Economy: Business Innovation, Policy, Infrastructure and Societal Dialogue” (Wrocław, 4 June 2016) - Wroclaw Review of Law, Administration and Economics - Vol. 6, no 1 (2016)
  9. Reversal of Pension Reform in Poland - Socialiniai Tyrimai - Social Research. - No 1 (2016), p. 49 - 56.
  10. CZASOWY CAŁKOWITY ZAKAZ REKLAMY OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO - Ekonomia - Wroclaw Economic Review - Vol. 22/2 (2016), No. 3733, p. 43-55;
  11. Funded Pillar of Polish Pension System after Reforms of 2011 and 2014 - ACTUAL PROBLEMS OF UKRAINE’S ECONOMIC SYSTEM FUNCTIONING - Materials of 23rd International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers - 20-21 May, 2016 Lwów, Ukraine
  12. Proces wygaszania kapitałowej części ubezpieczenia emerytalnego - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Vol. 16, No. 1 (2016) pp. 73 -84.
  13. New Legal Standards for Investment Policy of Open Pension Funds - Economic and Environmental Studies. - Vol. 15, no 1 (2015) p. 75-92;
  14. Open pension funds market after the reform of 2014 - the global perspective - The Wroclaw School of Banking Research Journal. - Vol. 15, No. 4 (2015), p. 527-538;
  15. Rynek obligacji komunalnych jako obszar działalności lokacyjnej otwartych funduszy emerytalnych / Sebastian Jakubowski, Patrycja Zawadzka [w:] Współczesne problemy systemów emerytalnych : wybrane zagadnienia / pod red. Filipa Chybalskiego, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015. p. 170-182;
  16. Fundusze Inwestycyjne - Rynki finansowe : organizacja, instytucje, uczestnicy / red. nauk. Urszula Banaszczak-Soroka, Warszawa 2014. Wydawnictwo C. H. Beck, p. 197 - 248.
  17. Fundusze Emerytalne - Rynki finansowe : organizacja, instytucje, uczestnicy / red. nauk. Urszula Banaszczak-Soroka, Warszawa 2014. Wydawnictwo C. H. Beck, p. 197 - 248.
  18. Obowiązki informacyjne otwartych funduszy emerytalnych o charakterze powszechnym - Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - Vol. 99 (2014), p. 81-94;
  19. Otwarte fundusze emerytalne typu B jako mechanizm ochrony kapitału emerytalnego w ostatnich latach aktywności zawodowej członka otwartych funduszy emerytalnych - Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego. Warszawa 2014. Lex a Wolters Kluwer business, 2014. (Monografie Lex). - p. 697-708;
  20. Krajowy rynek emerytalny : nowe wyzwania - Stare dogmaty - nowe wyzwania w prawie i ekonomii / red. nauk. Urszula Kalina-Prasznic. Warszawa 2013: Oficyna a Wolters Kluwer business. p. 92-115
  21. Wypłata środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym / Sebastian Jakubowski [w]: Współczesne zabezpieczenie emerytalne : wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne / pod red. Filipa Chybalskiego, Edyty Marcinkiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 209-221. - Bibliogr.
  22. Polish and Global Pension Markets in the First Decade of the Second Millennium, Socialiniai Tyrimai - Social Research. - No 1 (2013), p. 36-43
  23. Rola rynku w powszechnym zabezpieczeniu emerytalnym - Państwo i rynek : obszary zawodności / pod red. nauk. Urszuli Kaliny-Prasznic. 2011 Wrocław : Gaskor. p. 281-316
  24. Fundusze Inwestycyjne - Rynki finansowe : organizacja, instytucje, uczestnicy / red. nauk. Urszula Banaszczak-Soroka, Warszawa 2012. Wydawnictwo C. H. Beck, p. 197 - 248.
  25. Fundusze Emerytalne - Rynki finansowe : organizacja, instytucje, uczestnicy / red. nauk. Urszula Banaszczak-Soroka, Warszawa 2012. Wydawnictwo C. H. Beck, p. 197 - 248.
  26. Problems and challenges of the pension funds market in Poland / Sebastian Jakubowski
   [in]: The Leading Edge : New Ideas, Problems and Challenges of the Economics, Management and Marketing / ed. by Marcin Winiarski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3444).- S. [11]-30
  27. Rynek Otwartych Funduszy Emerytalnych w dobie kryzysu finansowego / Urszula Banaszczak-Soroka, Sebastian Jakubowski
   [w:] Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy = Globalization, European integration and economic crisis / pod red. Jarosława Kundery ; [Instytut Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego]. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2011.
  28. Rola rynku w powszechnym zabezpieczeniu emerytalnym / Sebastian Jakubowski
   [w:] Państwo i rynek : obszary zawodności / pod red. nauk. Urszuli Kaliny-Prasznic. - Wrocław : Gaskor, 2011. - (Monografie).- S. 281-316 : il. - Bibliogr.
  29. Nadzór nad otwartymi funduszami emerytalnymi / Sebastian Jakubowski, Rozprawy Ubezpieczeniowe. - 2008, z.1, s. 127-139
  30. Giełda i jej rola w gospodarce / Sebastian Jakubowski [w:] Regulowana gospodarka rynkowa : wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej / pod red. Urszuli Kaliny-Prasznic. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków : Wolters Kluwer, 2007
  31. "Fundusz Inwestycyjny" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  32. "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  33. "Fundusz Inwestycyjny Otwarty" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  34. "Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  35. "Funduszu Inwestycyjny Zamknięty" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  36. "Zbiorczy Portfel Papierów Wartościowych" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  37. "Jednostka Uczestnictwa" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  38. "Certyfikat Inwestycyjny" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  39. "Depozytariusz" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  40. "Cel Inwestycyjny Funduszu" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  41. "Aktywa Funduszu Inwestycyjnego" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  42. "Wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  43. "Fundusz Kapitałowy" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  44. "Inwestor Instytucjonalny" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  45. "Subfundusz" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  46. "Fundusz Podstawowy" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  47. "Fundusz Powiązany" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  48. "Fundusz Rynku Pieniężnego" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  49. "Fundusz Portfelowy" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  50. "Fundusz Aktywów Niepublicznych" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  51. "Fundusz Sekurytyzacyjny" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  52. "Instrumenty Rynku Pieniężnego" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  53. "Pula Wierzytelności" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  54. "Inicjator Sekurytyzacji" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  55. "Sekurytyzowane Wierzytelności" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  56. "Intrumenty Pochodne" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  57. "Niestandaryzowane Instrumenty Pochodne" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  58. "Firma Inwestycyjna" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  59. "Otwarty Fundusz Emerytalny" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  60. "Powszechne Towarzystwo Emerytalne" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  61. "Składka na Otwarty Fundusz Emerytalny" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  62. "Jednostka Rozrachunkowa" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  63. "Minimalna Wymagana Stopa Zwrotu" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  64. "Niedobór" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  65. "Fundusz Gwarancyjny" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  66. "Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  67. "Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  68. "Pracownicze Towarzystwo Emerytalne" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  69. "Pracowniczy Fundusz Emerytalny" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  70. "Fundusz Emerytalny" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  71. "Towarzystwo Emerytalne" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  72. "Jednostka Uczestnictwa" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  73. "Certyfikat Inwestycyjny" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  74. "Tytuł Uczestnictwa" / Sebastian Jakubowski; [w:] Leksykon polityki gospodarczej, pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2005 r.
  75. „Giełda i jej rola w gospodarce” – rozdział w ramach książki pt.: „Regulowana gospodarka rynkowa – wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej” pod red. Urszuli Kaliny – Prasznic, Kraków 2003 r.
  76. „Ograniczenia swobody lokacyjnej otwartych funduszy emerytalnych” /w:/ materiały pokonferencyjne V Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów pt.: „Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki”, Warszawa 2003 r.
  77. „Otwarte fundusze emerytalne a fundusze inwestycyjne” - /w:/ Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji nr 56, Wrocław 2003 r.
  78. „Prywatyzacja opieki zdrowotnej” - /w:/ Służba Zdrowia, nr 90 – 93 / 2001 r.
  79. „Komercjalizacja i prywatyzacja opieki zdrowotnej” - /w:/ „Trzy wymiary polityki transformacyjnej” Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, nr 21, Poznań 2002 r.
  80. "Higher Education System in Poland - Does more must mean worse?" - /w:/ materiały pokonferencyjne  Central European University “Assessing Reforms in the Emerging World Order – Lessons for the 21st Century”, Budapeszt 1998 r.

  Prace Redakcyjne / Editorial Work

  Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne. Vol. 26
  Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018, 208 

  Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne. Vol. 25
  Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018, 208 
  http://sppae.sjol.eu/category/-677

  Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne. Vol. 24
  Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018, 208 
  http://sppae.sjol.eu/category/-676

  Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne. Vol. 23
  Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018, 208 
  http://sppae.sjol.eu/category/-667

  Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne. Vol. 22
  Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, 208 
  http://sppae.sjol.eu/category/-664

  Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne. Vol. 21
  Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, 208 
  http://sppae.wuwr.pl/category/-596

  Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne. Vol. 20
  Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, 208 
  http://sppae.wuwr.pl/category/-586

  Wroclaw Review of Law, Administration [and] Economics / Sebastian Jakubowski (issue editor). - Vol. 3, no 1 (2013)
  Wrocław : Faculty of Law, Administration and Economics, 2013. - 147 s.