Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Julian Jezioro

Kontakt: 

Instytut Prawa Cywilnego, WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, ul. Uniwersytecka 22/26, pok. 105

Telefon:
71 3752 318
Email:
julian [dot] jezioro [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w trakcie bieżacej semestru letniego, mój dyżur odbywać się będzie
w środy w godz. 15-17.
Od 28 maja br., a więc w okresie przedsesyjnym i w trakcie sesji dyżury będa odbywać się: jednorazowo we wtorek 29 maja (godz. 10-12), a następnie w czerwcu i lipcu w czwartki - w godz. 12-14.
Od 18 lipca przebywam na urlopie wypoczynkowym.

Natomiast terminy dyżurów dla studentów studiów zaocznych są nastepujące: 24.02 (godz. 17/40-18/40); 11.03 (godz. 12/15-13/15); 24.03 (godz. 10/30-11/30); 15.04 (12/15-13/15) i 13.05 (10/30-11/30).
 

Eentualne zmiany terminu dyżurów podane zostaną z wyprzedzeniem - poprzez ogłoszenie na stronie www WPAiE.

Zachęcam każdorazowo do sprawdzenia, czy to nie nastąpiło, przed zgłoszeniem się na dyżur konsultacyjny.

Z wyrazami szacunku,

dr Julian Jezioro

Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze: 1/ instytucje części szczegółowej zobowiązań i 2/ zagadnienia ochrony własności intelektualnej. A w tym, w ostatnim okresie zwłaszcza w zakresie pierwszego zadania - nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi przy sprzedaży, gwarancja, charakter prawny umów o świadczenia edukacyjne, systematyka części szczegółowej zobowiązań, umowy dot. przeniesienia własności i in. praw, umowy dot. korzystania z rzeczy oraz umowa licencyjna, umowa ubezpieczenia, agencyjna, spółki cywilnej, ugoda i przyrzeczenie publiczne. Natomiast w zakresie drugiego zadania badawczego - ogólne ujęcie ochrony własności intelektualnej, utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego, udostępnianie archiwaliów w świetle prawa autorskiego.

2. Dorobek naukowy - poniżej w części oznaczonej jako "publikacje".

3. Granty / projekty badawcze - aktualnie brak.

4. Udział w radach naukowych i redakcjach czasipism, stoswarzyszeń - Redakcja Folia Iuridica - pismo WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego.

5. Stypendia / staże naukowe - aktualnie brak.

6. Nagrody - jedynie rektorskie na Uniwersytecie Wrocławskim i w PWSZ w Legnicy.

7. Działalność pozauczelniana - udział w realizacji projektu UE „Kapitał ludzki” NrPOKL. 04.01.01-00-22-/11 oraz opinie dot. zależności utworów (w tym plagiatu) ma zlecenie organów prokuratury i sądów.