Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Julian Jezioro

Kontakt: 

Instytut Prawa Cywilnego, WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, ul. Uniwersytecka 22/26, pok. 105

Telefon:
71 3752 318
Email:
julian.jezioro [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w trakcie obowiązywania ograniczeń związanych z epidemią, konsultacje przeprowadzane będą drogą elektroniczną - za pomocą e-mail na podany tu adres służbowy oraz w czasie rzeczywistym za pmoca aplkacji TEAMS. Ważne: aby uczestniczyć w dyżurze w ten ostatni sposób należy przed dyżurem zgłosić akces do mojego zespołu dyżurowego TEAMS przy pomocy podanego poniżej linku dostępu i i po mojej akceptacji można kontaktować się ze mną w ten sposób przez cały bieżący semestr.
Tak więc dyżuruję w  godzinach konsultacji i odpowiadam sukcesywnie na korespondencję zasadniczo w:
1/ środy w godz.:
- do 28.04. i od 26.05: 8/00-9/00,
- od 5.05. do 19.05.: 14/15-15/15;
2/ czwartki w godz.: 
- do 15.04.2021 r.: 11/15-12/15,
- w dn. 22.04.2021 r.: 10/30-11/30,
- od 29.04.2021 r.: 9/30-10/30;
3/ dla studentów studiów zaocznych: [1] 28.02. w godz. 14/15-15/15, [2] 13.03. w godz. 10/30-11/30, [3] 28.03. w godz. 12/30-13/30, [4] 10.04. w godz. 10/30-11/30 i [5] 13.06. w godz. 10/30-11/30.
W czasie dyżuru można kontaktowac się ze mną w czasie rzeczywistym za pośrednictwem funkcji "czat" - link dostępu:  https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a705c4f161dc0418c8bf130b9204df....

Eentualne zmiany terminu dyżurów podane zostaną z wyprzedzeniem - poprzez ogłoszenie na stronie www WPAiE. Zachęcam każdorazowo do sprawdzenia, czy to nie nastąpiło, przed zgłoszeniem się na dyżur konsultacyjny. 
Z wyrazami szacunku,

dr Julian Jezioro

Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze: 1/ instytucje części szczegółowej zobowiązań i 2/ zagadnienia ochrony własności intelektualnej. A w tym, w ostatnim okresie zwłaszcza w zakresie pierwszego zadania - nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi przy sprzedaży, gwarancja, charakter prawny umów o świadczenia edukacyjne, systematyka części szczegółowej zobowiązań, umowy dot. przeniesienia własności i in. praw, umowy dot. korzystania z rzeczy oraz umowa licencyjna, umowa ubezpieczenia, agencyjna, spółki cywilnej, ugoda i przyrzeczenie publiczne. Natomiast w zakresie drugiego zadania badawczego - ogólne ujęcie ochrony własności intelektualnej, utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego, udostępnianie archiwaliów w świetle prawa autorskiego.

2. Dorobek naukowy - poniżej w części oznaczonej jako "publikacje".

3. Granty / projekty badawcze - aktualnie brak.

4. Udział w radach naukowych i redakcjach czasipism, stoswarzyszeń - Redakcja Folia Iuridica - pismo WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego.

5. Stypendia / staże naukowe - aktualnie brak.

6. Nagrody - jedynie rektorskie na Uniwersytecie Wrocławskim i w PWSZ w Legnicy.

7. Działalność pozauczelniana - udział w realizacji projektu UE „Kapitał ludzki” NrPOKL. 04.01.01-00-22-/11 oraz opinie dot. zależności utworów (w tym plagiatu) ma zlecenie organów prokuratury i sądów.