Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Julian Jezioro

Kontakt: 

Instytut Prawa Cywilnego, WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, ul. Uniwersytecka 22/26, pok. 105

Telefon:
71 3752 318
Email:
julian.jezioro [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w związku z udzeleniem mi od dn. 21 grudnia 2023 r. rocznego tzw. "urlopu dla poratowania zdrowia" (na podstawie art. 131 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) muszę zawiesić dyżury konsultacyjne do końca bieżącego roku akademickiego. Stąd poniższa informacja dotyczy dyżurów jakie prowadziłem do tego dnia.

Zasadniczo konsultacje dla studentów kierunków stacjonarnych i wieczorowych przeprowadzane będą stacjonarnie, natomiast dla studentów pozostałych kierunków zaocznych częściowo stacjonarnie, a częściowo zdalnie - drogą elektroniczną - za pomocą e-mail na podany tu adres służbowy oraz w czasie rzeczywistym za pmoca aplkacji TEAMS.
Ważne: aby uczestniczyć w dyżurze w ten ostatni sposób należy przed dyżurem zgłosić akces do mojego zespołu dyżurowego TEAMS przy pomocy podanego poniżej linku dostępu i i po mojej akceptacji można kontaktować się ze mną w ten sposób przez cały bieżący semestr. Tak więc udział w dyżurze on line wymaga uprzedniego zgłoszenia pocztą elektroniczną na mój adres służbowy na co najmniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem oraz akceptacji wysłanego na mój adres zgłoszenia. Link dostępu do zespołu dyżuru konsultacyjnego utworzonego przy pomocy MS TEAMS:  https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a705c4f161dc0418c8bf130b9204df....
Dyżury dla studentów studiów stacjonarnych i wieczorowych:
- środy w godz. 14/15-15/15 stacjonarnie do 28.11.12023 r. oraz po tej dacie on line;
- piątki w godz. 9-10 on line.
Dyżury dla studentów zaocznych: 1/ 8.10.23 (godz. 14/15-15/15 stacjonarnie), 2/ 28.10.23 (godz. 14/15-15/15 on line), 3/ 12.11.23 (godz. 14/15-15/15 on line), 4/ 3.12.23 (godz. 14/15-15/15 on line) i 5/ 7.01.23 (godz. 16-17 stacjonarnie).

Eentualne zmiany terminu dyżurów podane zostaną z wyprzedzeniem - poprzez ogłoszenie na stronie www WPAiE. Zachęcam każdorazowo do sprawdzenia, czy to nie nastąpiło, przed zgłoszeniem się na dyżur konsultacyjny. 

Z wyrazami szacunku,

dr Julian Jezioro

Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze: 1/ instytucje części szczegółowej zobowiązań i 2/ zagadnienia ochrony własności intelektualnej. A w tym, w ostatnim okresie zwłaszcza w zakresie pierwszego zadania - nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi przy sprzedaży, gwarancja, charakter prawny umów o świadczenia edukacyjne, systematyka części szczegółowej zobowiązań, umowy dot. przeniesienia własności i in. praw, umowy dot. korzystania z rzeczy oraz umowa licencyjna, umowa ubezpieczenia, agencyjna, spółki cywilnej, ugoda i przyrzeczenie publiczne. Natomiast w zakresie drugiego zadania badawczego - ogólne ujęcie ochrony własności intelektualnej, utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego, udostępnianie archiwaliów w świetle prawa autorskiego.

2. Dorobek naukowy - poniżej w części oznaczonej jako "publikacje".

3. Granty / projekty badawcze - aktualnie brak.

4. Udział w radach naukowych i redakcjach czasipism, stoswarzyszeń - Redakcja Folia Iuridica - pismo WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego.

5. Stypendia / staże naukowe - aktualnie brak.

6. Nagrody - jedynie rektorskie na Uniwersytecie Wrocławskim i w PWSZ w Legnicy.

7. Działalność pozauczelniana - udział w realizacji projektu UE „Kapitał ludzki” NrPOKL. 04.01.01-00-22-/11 oraz opinie dot. zależności utworów (w tym plagiatu) ma zlecenie organów prokuratury i sądów.