Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Radosław Antonów

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 415, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
713752387
Email:
radoslaw [dot] antonow [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019
środa godzina 9.30-11.30

Konsultacje w tygodniu 24.09.2018r.-30.09.2018r. odbędą się w dniu 24.09.2018r. (poniedziałek) o godz. 14.00-16.00.
Konsultacje w tygodniu 17.09.2018r.-23.09.2018r. odbędą się w dniu 17.09.2018r. (poniedziałek) o godz. 12.30-14.30.

Konsultacje w tygodniu 10-16.09.2018 r. odbędą się w poniedziałek 10.09.2018r. o godz. 13.00-15.00.
UWAGA ZMIANA GODZIN KONSULTACJI W DNIU 07.09.2018R.
Szanowni Państwo, konsultacje w dniu 07.09.2018 r. odbędą się w godzinach 10.00-12.00

Konsultacje w tygodniu: 03-09.09.2018r. odbędą się w dniu 07.09.2018 (piątek) godz. 9.00-11.00. Osoby zainteresowane obroną prac licencjackich i magisterskich prosze o pilny kontakt mailowy.

Ostatnie konsultacje przed urlopem odbędą się w dniu 11.07.2018 r. (środa), o godzinie 11.00-13.00. Kolejne konsultacje zostaną wyznaczone po dniu 4 września br. Urlop do dnia 04.09.2018r.

Konsultacje w tygodniu 02-08.07.2018 odbędą się w czwartek 05.07.2018r. o godzinie 8.00-10.00
Szanowni Państwo, informuję, że od 25.06.18r. do 02.07.18 r. jestem na urlopie.
Konsultacje w miesiącu czerwcu 2018 roku odbędą się w środy o godz. 10.30-12.30. Konsultacje o godzinie 13.00-15.00 nie będą odbywały się.

Konsultacje w semestrze letnim 2017/2018

 

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych: 27.05.18 godz. 16.00-17.00; 10.06.18 godz. 16.00-17.00 i 18.30-19.30; 17.06.18 godz. 10.00-11.00
 

 

 
Działalność naukowa: 

 

Radosław Antonów – doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku: prawo. Temat pracy doktorskiej: „Anarchizm w Polsce po 1980 roku”.

Zainteresowania naukowe:

- doktryny polityczne i prawne

- doktryny i ruchy współczesnego terroryzmu

- problematyka z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

- polityka społeczna

- problematyka z zakresu handlu ludźmi i przestępczości zorganizowanej

- współczesne wojny asymetryczne

- zamówienia publiczne

Autor publikacji z zakresu doktryn anarchizmu, terroryzmu, bezpieczeństwa w tym handlu ludźmi oraz polityki społecznej i prawa. Tematyka publikacji utrzymuje się w kilku obszarach badawczych: pierwszym obejmującym badania nad doktryną i ruchami anarchistycznymi, drugim obejmującym badania nad terroryzmem i bezpieczeństwem, trzecim obejmującym badania nad prawem i polityką społeczną. Efektem prac prowadzonych w pierwszym obszarze są w szczególności monografie: Pod czarnym sztandarem. Anarchizm w Polsce po 1980 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004; Augustyn Wróblewski, Anarchista z rozpaczy. Wybór pism, Wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Radosław Antonów, Ośrodek Mysli Politycznej, Kraków 2011; Za wolnością – przeciwko państwu. Poglądy współczesnych polskich anarchistów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012. Efektem badań prowadzonych w drugim obszarze jest cykl artykułów na temat terroryzmu, wojny, bezpieczeństwa i handlu ludźmi. Efektem badań nad terroryzmem i bezpieczeństwem było w szczególności zorganizowanie przez Radosława Antonowa 06.12.2013 roku konferencji naukowej na temat: „Rzeczpospolita Polska wobec zagrożenia terroryzmem. Problemy prawne, polityczne i społeczne”. W Konferencji, poza pracownikami naukowymi Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu udział wzięli przedstawiciele: Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu i Izby Adwokackiej we Wrocławiu; przedstawiciele instytucji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w państwie oraz wojska: Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura we Wrocławiu, Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowicach, Izby Celnej we Wrocławiu, Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. Efektem badań nad problematyką handlu ludźmi jest w szczególności monografia zatytułowana: Drogi hańby. Piśmiennictwo polskie przełomu XIX i XX wieku o handlu „żywym towarem”, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Bibliotheca Erasmiana, Wrocław 2013. Efektem badań nad prawem i polityką społeczną jest w szczególności książka: Odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie zamówień publicznych, Kadra Kierownicza w Administracji, Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2011.

Działalność dydaktyczna: zajęcia dydaktyczne z problematyki doktryn politycznych i prawnych na kierunku: prawo, administracja i ekonomia. Zajęcia dydaktyczne z polityki społecznej. Prowadzący monograficzne wykłady: „Doktryny i ruchy współczesnego terroryzmu” oraz „Bezpieczeństwo narodowe”