dr Radosław Antonów

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
713752387
Email:
radoslaw [dot] antonow [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w miesiącu wrześniu 2017 roku

 

Konsltacje w tygodniu 18. 09. 2017 r. - 24. 09.2017r. odbędą się w dniu 18.09.2017r. (poniedziałek) godz. 10.00-12.00

 

 

Zdjęcie użytkownika dr Radosław Antonów
Działalność naukowa: 

 

Radosław Antonów – doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku: prawo. Temat pracy doktorskiej: „Anarchizm w Polsce po 1980 roku”.

Zainteresowania naukowe:

- doktryny polityczne i prawne

- doktryny i ruchy współczesnego terroryzmu

- problematyka z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

- polityka społeczna

- problematyka z zakresu handlu ludźmi i przestępczości zorganizowanej

- współczesne wojny asymetryczne

- zamówienia publiczne

Autor publikacji z zakresu doktryn anarchizmu, terroryzmu, bezpieczeństwa w tym handlu ludźmi oraz polityki społecznej i prawa. Tematyka publikacji utrzymuje się w kilku obszarach badawczych: pierwszym obejmującym badania nad doktryną i ruchami anarchistycznymi, drugim obejmującym badania nad terroryzmem i bezpieczeństwem, trzecim obejmującym badania nad prawem i polityką społeczną. Efektem prac prowadzonych w pierwszym obszarze są w szczególności monografie: Pod czarnym sztandarem. Anarchizm w Polsce po 1980 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004; Augustyn Wróblewski, Anarchista z rozpaczy. Wybór pism, Wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Radosław Antonów, Ośrodek Mysli Politycznej, Kraków 2011; Za wolnością – przeciwko państwu. Poglądy współczesnych polskich anarchistów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012. Efektem badań prowadzonych w drugim obszarze jest cykl artykułów na temat terroryzmu, wojny, bezpieczeństwa i handlu ludźmi. Efektem badań nad terroryzmem i bezpieczeństwem było w szczególności zorganizowanie przez Radosława Antonowa 06.12.2013 roku konferencji naukowej na temat: „Rzeczpospolita Polska wobec zagrożenia terroryzmem. Problemy prawne, polityczne i społeczne”. W Konferencji, poza pracownikami naukowymi Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu udział wzięli przedstawiciele: Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu i Izby Adwokackiej we Wrocławiu; przedstawiciele instytucji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w państwie oraz wojska: Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura we Wrocławiu, Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowicach, Izby Celnej we Wrocławiu, Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. Efektem badań nad problematyką handlu ludźmi jest w szczególności monografia zatytułowana: Drogi hańby. Piśmiennictwo polskie przełomu XIX i XX wieku o handlu „żywym towarem”, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Bibliotheca Erasmiana, Wrocław 2013. Efektem badań nad prawem i polityką społeczną jest w szczególności książka: Odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie zamówień publicznych, Kadra Kierownicza w Administracji, Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2011.

Działalność dydaktyczna: zajęcia dydaktyczne z problematyki doktryn politycznych i prawnych na kierunku: prawo, administracja i ekonomia. Zajęcia dydaktyczne z polityki społecznej. Prowadzący monograficzne wykłady: „Doktryny i ruchy współczesnego terroryzmu” oraz „Bezpieczeństwo narodowe”

 

Publikacje: 

 

Publikacje z zakresu badań nad doktryną i ruchami anarchistycznymi:  

 

Anarchizm rosyjski w latach 1986-2002 / Radosław Antonów
// W: Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych / pod red. Lecha Dubela. - Lublin, 2003. - S. 365-382. - Bibliogr.

Praca i własność w poglądach polskich anarchistów po roku 1980 / Radosław Antonów
Bibliogr.// Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - [T.] 59 (2004), s. [203]-218

Pod czarnym sztandarem. Anarchizm w Polsce po 1980 roku / Radosław Antonów
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. - 434 s. : fot. (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2628) Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

Współcześni anarchiści polscy wobec kwestii własności / Radosław Antonów
Bibliogr.// Czasopismo Prawno-Historyczne. - T. 57, z. 1 (2005), s. [307]-315

Zabezpieczenie społeczne w poglądach i działalności współczesnych anarchistów polskich / Radosław Antonów // W: Podstawy materialne państwa : zagadnienia prawno-historyczne : Konferencja Polskich Historyków Państwa i Prawa, Szczecin, 23-26 września 2004 r. / pod red. Daniela Bogacza i Marka Tkaczuka. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Prawa i Administracji, 2006. - S. [939]-953. - Bibliogr.

Polityka społeczna w ujęciu współczesnych anarchistów polskich / Radosław Antonów
// W: Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. T. 2 / pod red. Janusza Farysia, Tomasza Sikorskiego, Przemysława Słowińskiego. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, 2007. - S. 37-51. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem.

Anarhìzm v Pol'ŝì na zlamì XX ì XXI st. / R. Antonuv
Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Vìsnik L'vìvs'kogo Unìversitetu. Serìâ Ûridična. - Vip. 47 (2008), s. [19]-23

Wolność w poglądach anarchistów rosyjskich / Radosław Antonów
// W: Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym : wybrane zagadnienia / pod red. Ewy Kozerskiej, Piotra Sadowskiego i Andrzeja Szymańskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - S. 345-356. - Bibliogr.

Anarchista z rozpaczy : wybór pism / Augustyn Wróblewski ; wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Radosław Antonów Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2011. - XXXIII, 429 s. (Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej ; t. 38)
S. [VII]-XXXIII : Wstęp / Radosław Antonów - Bibliogr. s. [427]-429.

Augustyn Wróblewski : życie, działalność i anarchistyczne poglądy / Radosław Antonów
// W: Studia z dziejów polskiego anarchizmu / pod red. Eryka Krasuckiego, Michała Przyborowskiego i Radosława Skryckiego ; Szczecińskie Towarzystwo Naukowe. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. - Szczecin : Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. - S. 160-173. - Bibliogr.

Federacja Anarchistyczna / Radosław Antonów // W: Za wolnością - przeciwko państwu : poglądy współczesnych polskich anarchistów / [oprac.] Radosław Antonów. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. - S. [183]-[190] : il.

Józef Zieliński : życie, działalność społeczna i anarchistyczne poglądy / Radosław Antonów // W: Oblicza anarchizmu i libertarianizmu w filozofii i polityce / pod red. Jakuba Michalczeni i Artura Sobieli. - Olsztyn : Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2012. - (Studia z Teorii Poznania i Filozofii Języka ; 6). - S. 73-[93]. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

Nurty współczesnego anarchizmu w Polsce / Radosław Antonów // W: Lewica polska : [koncepcje, ludzie, działalność]. 1, Koncepcje i ludzie / pod red. Eryka Krasuckiego, Tomasza Sikorskiego i Adama Wątora. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012. - S. 345-357. - Bibliogr.

Ruch społeczeństwa alternatywnego / Radosław Antonów // W: Za wolnością - przeciwko państwu : poglądy współczesnych polskich anarchistów / [oprac.] Radosław Antonów. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. - S. [67]-[74] : il. - Bibliogr.

Z problemów anarchizmu i jego współczesnego polskiego oblicza / Radosław Antonów
// W: Za wolnością - przeciwko państwu : poglądy współczesnych polskich anarchistów / [oprac.] Radosław Antonów. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.- S. [7]-63 : il. - Bibliogr.

Za wolnością - przeciwko państwu : poglądy współczesnych polskich anarchistów / [oprac.] Radosław Antonów Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. - 315 s. : il. Bibliogr. s. [303]-307. - Pozycja zawiera opracowania naukowe (opisane osobno) oraz materiały źródłowe w wyborze i oprac. autora. - Streszcz. w jęz. ang.

Ruch społeczeństwa alternatywnego - anarchizm w Polsce / Radosław Antonów
// W: Konferencja naukowa "W kierunku społeczeństwa alternatywnego" : myśl społeczno-polityczna i działalność Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego 1983-1990 zorganizowana pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernarda Lammka, Gdańsk 17-18 pażdziernika 2013 / red. Dominik Bień ; Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny. - [Gdańsk] : [Uniwersytet Gdański], 2013.- S. 3-10 : fot. - Bibliogr.

Anarchiści wobec religii / Radosław Antonów // W: Oblicza tolerancji i nietolerancji religijnej : aspekty prawno-historyczne i teologiczne / red. Piotr Jaskóła [et al.]. - Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2014. - (Ekumenizm i Integracja ; nr 30). - S. [181]-191. - Bibliogr.

 

Publikacje z zakresu badań nad terroryzmem i bezpieczeństwem:

 

"Ku lepszemu życiu" : terroryści o swoich zasadach / Radosław Antonów
// W: Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego. 2 / Andrzej Zduniak (red. nauk.). - Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2010. - (Edukacja XXI wieku ; 20). - S. 367-374. - Bibliogr.

Prawo antypaństwa : zarys problemu wraz z przykładami / Radosław Antonów
// W: Pozytywizm prawniczy i szkoła prawa natury : tradycje sporu i jego współczesne implikacje / pod red. Przemysława Kaczmarka i Łukasza Machaja. - Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2010. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii) (E-Monografie ; nr 5). - S. 87-98. - Bibliogr.

Terroryzm a społeczeństwo i władza / Radosław Antonów
// W: Społeczeństwo a władza : ustrój, prawo, idee / pod red. Jacka Przygodzkiego i Mariana J. Ptaka. - Wrocław : Kolonia Limited : cop. by Authors and by Institute of the History of State and Law University of Wrocław, 2010. - S. 1043-[1052]. - Bibliogr.

Moralność terrorystów : z problematyki politycznego ekstremizmu / Radosław Antonów
// W: Moralność i władza jako kategorie myśli politycznej / red. Janusz Justyński, Andrzej Madeja. - Warszawa : LEX - a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 103-114. - Bibliogr.

Polskie kino międzywojenne walce z handlem żywym towarem / Radosław Antonów
// W: Dita Parlo i kino buntowników : anarchiści, rewolucjoniści i pacyfiści w kinie i o kinie : przykład francuski i niemiecki 1918-1945 : II Konstelacja Szczecin / pod red. Joanny A. Kościelnej i Radosława Skryckiego ; Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum Państwowe w Szczecinie. - Szczecin : IHiSM, AP Szczecin, 2012. - S. 137-148. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem.

Drogi hańby : piśmiennictwo polskie przełomu XIX i XX wieku o handlu "żywym towarem" / [wybór i oprac.] Radosław Antonów Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. - 225 s. (Bibliotheca Erasmiana ; 3)
U góry s. przy tyt. i na 4 s. okł. nazwa czasopisma : Studia Erasmiana Wratislaviensia = Wrocławskie Studia Erazmiańskie. - Bibliogr. s. 221-225. - Streszcz. w jęz. ang.

Handel ludźmi a bezpieczeństwo człowieka we współczesnym świecie / Radosław Antonów bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. - [T.] 35, nr 4 (2013), s. 61-79

Problem handlu ludźmi w Polsce na przełomie XX i XXI wieku : kierunki badań / Radosław Antonów Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Wrocławskie Studia Erazmiańskie = Studia Erasmiana Wratislaviensia. - Z. 7 (2013), s. [137-157

Problem handlu "żywym towarem" w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku / Radosław Antonów // W: Drogi hańby : piśmiennictwo polskie przełomu XIX i XX wieku o handlu "żywym towarem" / [wybór i oprac.] Radosław Antonów. - Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, 2013. - (Bibliotheca Erasmiana ; 3). - S. 11-48. - Bibliogr.

Współczesny terroryzm jako wojna asymetryczna / Radosław Antonów
// W: Wojna i pokój : wybrane zagadnienia prawno-historyczne / red. Ewa Kozerska, Piotr Sadowski, Andrzej Szymański. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2013. - S. [319]-330. - Bibliogr.

 

Publikacje z zakresu badań nad prawem i polityką społeczną

Funkcjonowanie sektora publicznego na przykładzie zamówień publicznych / Radosław Antonów // W: Wzrost gospodarczy, integracja Europy, otoczenie finansowe współczesnej firmy / pod red. Leona Olszewskiego. - Wrocław, 2004. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia ; 12). - S. 241-258. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

Polityka społeczna w poglądach Ludwika Kulczyckiego / Radosław Antonów
// W: Wybitni prawnicy na przestrzeni wieków / pod red. Macieja Marszała i Jacka Przygodzkiego. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2910). - S. 130-135. - Bibliogr.

Wykluczenie społeczne jako problem polityki społecznej Unii Europejskiej / Radosław Antonów // W: Aksjologiczne i praktyczne aspekty integracji europejskiej / pod red. Ewy Kozerskiej i Tomasza Schefflera. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2007. - S. 145-159. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

Społeczne funkcje własności / Radosław Antonów // W: Problemy własności w ujęciu historyczno-prawnym / pod red. Ewy Kozerskiej, Piotra Sadowskiego, Andrzeja Szymańskiego. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2007. - S. 89-94. - Bibliogr.

Polska polityka społeczna w dwudziestoleciu międzywojennym / Radosław Antonów
// W: Na szlakach Niepodległej : polska myśl polityczna i prawna w latach 1918-1939 / pod red. Macieja Marszała i Mirosława Sadowskiego. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3150). - S. 303-312. - Bibliogr.

Odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie zamówień publicznych / Radosław Antonów. - Stan prawny na 31 stycznia 2011 r, Wrocław : PRESSCOM, 2011. - 79 s.

Prawo opcji w zamówieniach publicznych / Radosław Antonów // Kadra Kierownicza w Administracji. - 2011, nr 5, s. 5

Zmiana w prawie zamówień publicznych / Radosław Antonów // Kadra Kierownicza w Administracji. - 2011, nr 1, s. 5

 

Pozostałe publikacje:

"Sprawiedliwa wojna" czy "wyjątkowy lek na wyjątkowe zło" ? / Radosław Antonów
Rec. pracy: Dylematy humanitarnej interwencji : historia - etyka - polityka - prawo / Jerzy Zajadło. Gdańsk, 2005 // Zbliżenia Polska Niemcy. - 2005, nr 2, s. 242-245

Chris Bishop, Zagraniczne formacje SS. Zagraniczni ochotnicy w Waffen-SS w latach 1940-1945. Warszawa, 2008: [recenzja] Rec.: Antonów Radosław // Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi. - [T.] 32 (2010), s. 440-443

Wspomnienie : Prof. zw. dr hab. dr hc Karol Jonca syn ziemi śląskiej 1930-2008 / pracownicy Katedry Doktryn Politycznych i Prawnych [Marek Maciejewski, Radosław Antonów, Łukasz Machaj, Maciej Marszał, Mirosław Sadowski, Tomasz Scheffler]
// Przegląd Uniwersytecki : pismo Uniwersytetu Wrocławskiego. - R. 14, nr 2 (2008), s. 28 : fot.

Kultura i społeczeństwo w twórczości Fiodora Dostojewskiego / Radosław Antonów
// W: Kultura i myśl polityczno-prawna : materiały z VII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych, Jurata, 28-31 maja 2008 r. / pod red. Andrzeja Sylwestrzaka [et al.]. - Sopot : Wydawnictwo Arche, cop. 2010. - S. 34-42. - Bibliogr.

Leksykon myślicieli politycznych i prawnych / pod red. Elżbiety Kundery i Marka Maciejewskiego ; [aut. leksykonu: Elżbieta Kundera, Marek Maciejewski, Maciej Marszał, Radosław Antonów, Ewa Kozerska, Łukasz Machaj, Mirosław Sadowski, Tomasz Scheffler]. - Wyd. 3. uzup. i zm Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2009. - XXII, 639 s.