Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Radosław Antonów

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 415, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
713752387
Email:
radoslaw.antonow [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Szanowni Państwo,
w związku z Zarządzeniem Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r.w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego konsultacje w dniu dzisiejszym (11.03.2020, godz. 16.45-18.45) nie odbędą się. Konsultacje do odwołania będą odbywały się drogą mailową.

Konsultacje w semestrze letnim 2020r. będą odbywały się w środy o godz. 16.45-18.45
Konsultacje (pierwsze) dla studentów studiów niestacjonarnych odbędą się w dniu 08.03.2020 r. o godz. 13.00-14.00

Konsultacje USOS odbędą się w poniedziałek 24.02.2020 r. o godzinie 15.00-17.00 

Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020
Zmiana godzin konsultacji: konsultacje odbędą się w piatek o godzinie 13.00-15.00
konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:
23.11.2019r. 13.30-14.30
30.11.2019r. 9.45-10.45
7.12.2019r. 13.30-14.30
8.12.2019r. 16.00-17.00
Konsultacje w tygodniu 23.09.2019r. - 29.09.2019r. odbędą się w poniedziałek 23.09.2019r. o godzinie 10.00-12.00
Konsultacje w tygodniu 16.09.2019 r. - 22.09.2019 r. odbędą się w poniedziałek 16.09.2019 r. o godzinie 9.00-11.00 Konsultacje USOS dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbędą się w dniu 16.09.2019 r. w godzinach 9.00-10.00
Konsultacje w tygodniu 09.09.19- 15.09.19 odbędą się w poniedziałek o godzinie 10.00-12.00

Pierwsze konsultacje po urlopie odbędą się w dniu  06.09.2019 r. (piątek) o godzinie 8.00-10.00

Konsultacje w tygodniu 08-14.07.2019r. odbędą się w czwartek 11.07.2019r. o godzinie 8.00-10.00. Będą to ostatnie konsultacje przed urlopem. Kolejne konsultacje zostaną wyznaczone w miesiącu wrześniu.

Konsultacje w tygodniu 01-07.07.2019r. odbędą się w piątek 05.07.2019r. o godzinie 8.00-10.00.
Konsultacje USOS dla studentów studiów niestacjonarnych odbędą się w dniu 30.06.2019 r. (niedziela) o godzinie 11.00-12.00.

Konsultacje w tygodniu 24.06.19r. - 30.06.19r. odbędą się w poniedziałek 24.06.19r. o godzinie 9.00-11.00 Konsultacje USOS odbędą się dla wszystkich studentów w dniu 24.06.19r. o godzinie 9.00-11.00

Konsultacje w tygodniu 10.06 -16.06.2019 r. odbędą się w poniedziałek 10.06.2019r. o godzinie 08.30-10.30
Konsultacje w tygodniu 03.06 - 09.06.19 odbędą się we wtorek 04.06.19 o godzinie 8.30-10.30. Konsultacje w środę 05.06.19 nie odbędą się.

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych odbędą się w sobotę 01.06.2019r. o godzinie 14.45-16.45
Konsultacje w tygodniu 20.05.19r. - 26.05.19r. odbędą się w środę 22.05.2019r. o godzinie 08.30-10.30
Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych odbędą się w sobotę 25.05.2019r. o godzinie 13.00-15.00

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych odbędą się w dniu 31.03.2019r. o godz. 16.00-17.00

Konsultacje w semestrze letnim 2019r.
środa godz.: 11.15-13.15

Konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019
środa godzina 9.30-11.30

Konsultacje w tygodniu 24.09.2018r.-30.09.2018r. odbędą się w dniu 24.09.2018r. (poniedziałek) o godz. 14.00-16.00.
Konsultacje w tygodniu 17.09.2018r.-23.09.2018r. odbędą się w dniu 17.09.2018r. (poniedziałek) o godz. 12.30-14.30.

Konsultacje w tygodniu 10-16.09.2018 r. odbędą się w poniedziałek 10.09.2018r. o godz. 13.00-15.00.
UWAGA ZMIANA GODZIN KONSULTACJI W DNIU 07.09.2018R.
Szanowni Państwo, konsultacje w dniu 07.09.2018 r. odbędą się w godzinach 10.00-12.00

Konsultacje w tygodniu: 03-09.09.2018r. odbędą się w dniu 07.09.2018 (piątek) godz. 9.00-11.00. Osoby zainteresowane obroną prac licencjackich i magisterskich prosze o pilny kontakt mailowy.

Ostatnie konsultacje przed urlopem odbędą się w dniu 11.07.2018 r. (środa), o godzinie 11.00-13.00. Kolejne konsultacje zostaną wyznaczone po dniu 4 września br. Urlop do dnia 04.09.2018r.

Konsultacje w tygodniu 02-08.07.2018 odbędą się w czwartek 05.07.2018r. o godzinie 8.00-10.00
Szanowni Państwo, informuję, że od 25.06.18r. do 02.07.18 r. jestem na urlopie.
Konsultacje w miesiącu czerwcu 2018 roku odbędą się w środy o godz. 10.30-12.30. Konsultacje o godzinie 13.00-15.00 nie będą odbywały się.

Konsultacje w semestrze letnim 2017/2018

 

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych: 27.05.18 godz. 16.00-17.00; 10.06.18 godz. 16.00-17.00 i 18.30-19.30; 17.06.18 godz. 10.00-11.00
 

 

Działalność naukowa: 

 

Radosław Antonów – doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku: prawo. Temat pracy doktorskiej: „Anarchizm w Polsce po 1980 roku”.

Zainteresowania naukowe:

- doktryny polityczne i prawne

- doktryny i ruchy współczesnego terroryzmu

- problematyka z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

- polityka społeczna

- problematyka z zakresu handlu ludźmi i przestępczości zorganizowanej

- współczesne wojny asymetryczne

- zamówienia publiczne

Autor publikacji z zakresu doktryn anarchizmu, terroryzmu, bezpieczeństwa w tym handlu ludźmi oraz polityki społecznej i prawa. Tematyka publikacji utrzymuje się w kilku obszarach badawczych: pierwszym obejmującym badania nad doktryną i ruchami anarchistycznymi, drugim obejmującym badania nad terroryzmem i bezpieczeństwem, trzecim obejmującym badania nad prawem i polityką społeczną. Efektem prac prowadzonych w pierwszym obszarze są w szczególności monografie: Pod czarnym sztandarem. Anarchizm w Polsce po 1980 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004; Augustyn Wróblewski, Anarchista z rozpaczy. Wybór pism, Wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Radosław Antonów, Ośrodek Mysli Politycznej, Kraków 2011; Za wolnością – przeciwko państwu. Poglądy współczesnych polskich anarchistów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012. Efektem badań prowadzonych w drugim obszarze jest cykl artykułów na temat terroryzmu, wojny, bezpieczeństwa i handlu ludźmi. Efektem badań nad terroryzmem i bezpieczeństwem było w szczególności zorganizowanie przez Radosława Antonowa 06.12.2013 roku konferencji naukowej na temat: „Rzeczpospolita Polska wobec zagrożenia terroryzmem. Problemy prawne, polityczne i społeczne”. W Konferencji, poza pracownikami naukowymi Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu udział wzięli przedstawiciele: Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu i Izby Adwokackiej we Wrocławiu; przedstawiciele instytucji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w państwie oraz wojska: Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura we Wrocławiu, Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowicach, Izby Celnej we Wrocławiu, Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. Efektem badań nad problematyką handlu ludźmi jest w szczególności monografia zatytułowana: Drogi hańby. Piśmiennictwo polskie przełomu XIX i XX wieku o handlu „żywym towarem”, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Bibliotheca Erasmiana, Wrocław 2013. Efektem badań nad prawem i polityką społeczną jest w szczególności książka: Odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie zamówień publicznych, Kadra Kierownicza w Administracji, Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2011.

Działalność dydaktyczna: zajęcia dydaktyczne z problematyki doktryn politycznych i prawnych na kierunku: prawo, administracja i ekonomia. Zajęcia dydaktyczne z polityki społecznej. Prowadzący monograficzne wykłady: „Doktryny i ruchy współczesnego terroryzmu” oraz „Bezpieczeństwo narodowe”