dr Jacek Przygodzki

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
713752220
Email:
jacek [dot] przygodzki [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje dydaktyczne we wrześniu:

Wtorek 10.00- 11.00

Czwartek 9.00 - 10.00

Dyżur prodziekana:

czwartek 10.30-11.30 pokój 118 w bud. A.

 

 

 

Zdjęcie użytkownika dr Jacek Przygodzki
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: historia państwa i prawa, historia administracji XIX i XX w., ustrój i prawo Księstwa Warszawskiego, unifikacja administracji II Rzeczpospolitej.

Członek Rady Programowej Przeglądu radcowskiego. Czasopisma Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Nota biograficzna: adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 1993 r. Dr nauk prawnych-2001. W kadencjach 2005-2008, 2008-2012 i 2012-2016 senator Uniwersytetu Wrocławskiego; w kadencjach 2002-2005 i 2008-2012 członek Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Od 2005 r. zastępca dyrektora Instytutut Historii Państwa i Prawa. W kadencji 2008-2012 i 2012-2016 pełnomocnik Rektora ds kontaktów z mediami.

.

Publikacje: 

Monografie:

 1. Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego 1813-1815. Organizacja i działalność, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2411, seria Prawo CCCLXXX, Wrocław 2002, ss. 281.
 2. Prawniczy słownik wyrazów trudnych, pod red. Jana Bocia (współautorstwo), Kolonia Limited 2004, ss.414.

Artykuły i rodziały w książkach:

 1. Rządy tymczasowe w Księstwie Warszawskim w świetle „Gazety Warszawskiej”, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1853 seria Prawo CCXLIX pod red. A. Koniecznego Studia Historycznoprawne, Wrocław 1996, s. 143-156.
 2. Próby zmiany orientacji politycznej władz Księstwa Warszawskiego po wojnie 1812 r., Acta Universitatis Wratislaviensis No 1953 seria Prawo CCLVI pod red. A. Koniecznego Studia Historycznoprawne, Wrocław 1997, s. 133-149.
 3. Powołanie organów władzy w Księstwie Warszawskim na początku 1813 r., Acta Universitatis Wratislaviensis No 2070 seria Prawo CCLXI pod red. A. Koniecznego Studia Historycznoprawne, Wrocław 1998, s. 143-159.
 4. Komitet Organizacyjny Cywilny i jego prace nad reorganizacją administracji na terenach Księstwa Warszawskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2144 seria Prawo CCLXIV pod red. A. Koniecznego Studia Historycznoprawne, Wrocław 1999, s. 151-169.
 5. Sprawy finansowe Księstwa Warszawskiego pod okupacją rosyjską w latach 1813-1815, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2213 seria Prawo CCLXX pod red. A. Koniecznego Studia Historycznoprawne, Wrocław 2000, s. 103-117.
 6. Rekwizycje w Księstwie Warszawskim w okresie rosyjskich rządów okupacyjnych, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2294 seria Prawo CCLXXIII pod red. A. Koniecznego Studia Historycznoprawne, Wrocław 2001, s. 127-142.
 7. Konfederacja Generalna Królestwa Polskiego 1812-1813, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2367 seria Prawo CCLXXVI pod red. A. Koniecznego Studia Historycznoprawne, Wrocław 2002, s. 105-133.
 8. Komitet Centralny w okupowanym Księstwie Warszawskim (1813-1815), Acta Universitatis Wratislaviensis No 2501 seria Prawo CCLXXV pod red. A. Koniecznego Studia Historycznoprawne, Wrocław 2003, s. 147-160.
 9. Problematyka reformy administracji w pracach rządowych komisji do usprawnienia administracji w II Rzeczpospolitej, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2616 seria Prawo CCLXXXVIII pod red. K. Orzechowskiego, Studia Historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Wrocław 2004, s. 281-296.
 10. Budowa organów tymczasowych Księstwa Warszawskiego na początku 1813 r., [w]: Materiały konferencji historyków prawa w Karpaczu, Wrocław 1997, s. 31-38.
 11. Sądy pod rządami Rady Najwyższej Tymczasowej w Księstwie Warszawskim w latach 1813-1815, [w]: W kręgu dziejów wymiaru sprawiedliwości. Materiały III Konferencji historyków państwa i prawa. Karłów 7-9 września 1999, Wrocław 2000, s. 69-82.
 12. Komitet Organizacyjny Wojskowy w okupowanym Księstwie Warszawskim, [w]: W kręgu dziejów sił zbrojnych i prawa wojskowego. Materiały IV Konferencji historyków państwa i prawa. Polanica 4-6 września 2000, Wrocław 2001, s. 77-85.
 13. Ankieta włościańska w pracach Komitetu Organizacyjnego Cywilnego (1814-1815), [w]: Wieś i chłopi. Problemy ustrojowo-prawne. Materiały V Konferencji historyków państwa i prawa Świeradów Zdrój 6-10 września 2001 r., Wrocław 2002, s. 103-108.
 14. Projekty reformy miast Księstwa Warszawskiego w pracach Komitetu Organizacyjnego Cywilnego (1814-1815), [w]: Miasta i prawo miejskie w rozwoju historycznym. Materiały VI Konferencji Historyków Państwa i Prawa , Lądek Zdrój 9-11 września 2002, Wrocław 2003, s. 59-66.
 15. Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego. Między Księstwem Warszawskim a Królestwem Polskim, [w]: Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie-Idee-Prawo, pod red. A. Lityńskiego i P. Fiedorczyka, Materiały ze Zjazdu Katedr Historycznoprawnych, Augustów 15-18 września 2002, Białystok 2003, s. 419-430.
 16. Organizacja sejmików ziemskich jako przejaw przewagi politycznej stanu szlacheckiego w Księstwie Warszawskim (1807-1812), [w:] Pozycja stanu szlacheckiego, Materiały VII Konferencji historyków państwa i prawa , Szklarska Poręba 11-13 lipca 2003, pod red. naukową prof. dr. hab. P. Jurka, Wrocław 2004, s. 165-171.
 17. Problematyka kształcenia kandydatów na wyższe stanowiska urzędników administracji w pracach Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej z 1928 roku, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2758 seria Prawo CCXCIV pod red. A. Koniecznego  Studia Historycznoprawne, Wrocław 2005, s. 235-249.

 18. Problem Ankiety w sprawie podziału administracyjnego państwa w pracach Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej z 1928 rok, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2887 seria Prawo CCXCVIII pod red. A. Koniecznego  Studia Historycznoprawne, Wrocław 2006, s. 275-293.

 19. Roczniki Naukowe VIII. Administracja Publiczna z. 2, pod red. J. Przygodzkiego, Wałbrzych 2005, ss. 94

 20. Wstęp, Roczniki Naukowe VIII. Administracja Publiczna z. 2, pod red. J. Przygodzkiego, s. 5-6

 21. Rosyjscy urzędnicy w Księstwie Warszawskim pod rządami Rady Najwyższej Tymczasowej1813-1815, RRoczniki Naukowe VIII. Administracja Publiczna z. 2, pod red. J. Przygodzkiego s. 7-16.

 22. Pozycja prawna Żydów w Księstwie Warszawskim w latach 1807-1812,  [w:] Mniejszości narodowe. Problemy ustrojowo-prawne, Materiały VIII Konferencji historyków państwa i prawa, Łagów 8-11 lipca 2004, pod red. naukową prof. dr. hab. P. Jurka, Wrocław 2005,  s. 55-62.

 23.  Projekt powołania Prokuratorii Generalnej w pracach Komitetu Organizacyjnego Cywilnego (1814-1815), [w:] Podstawy materialne państwa. Zagadnienia Historyczno-prawne, pod red. D. Bogacza i M. Tkaczuka, Szczecin 2006, s. 843-848.

 24. Wybitni prawnicy na przestrzeni wieków, pod red M. Marszała i J. Przygodzkiego,  Wrocław 2006, ss. 270.

 25. Wstęp, [w:] Wybitni prawnicy na przestrzeni wieków, pod red M. Marszała i J. Przygodzkiego,  Wrocław 2006, s. 7-9.

 26. Feliks Łubieński- minister sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego, [w:] Wybitni prawnicy na przestrzeni wieków, pod red M. Marszała i J. Przygodzkiego,  Wrocław 2006, s. 90-98

 27. Sądy pokoju w Księstwie Warszawskim w latach 1807-1812,  [w:] Postępowanie polubowne w dziejach, Materiały IX Konferencji historyków państwa i prawa, Przemyśl 7-10 lipca 2005, pod red. naukową prof. dr. hab. P. Jurka, Wrocław 2006, s. 83-89.  

 28. Kilka uwag o sumach bajońskich (1807-1812), [w:] Postępowanie egzekucyjne w dziejach : X Konferencja Naukowa, Karpacz, 11-13 września 2006 r., [red. naukowa Piotr Jurek], Kolonia Limited, 2007, s. 113-121.

 29. Ludwik Krzysztof von Colomb- radca stanu Rady Najwyższej Tymczasowej Księstwa Warszawskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis seria Prawo, pod red. A. Koniecznego  Studia Historycznoprawne CCCIII, Wrocław 2007, s.215-224.

 30. Pozycja prawna ludności żydowskiej pod rządami Rady Najwyższej Tymczasowej Księstwa Warszawskiego (1813-1815) / W: Cuius regio, eius religio? : publikacja po Zjeździe Historyków Państwa i Prawa, Lublin, wrzesień 2006 r. 2 / red. Grzegorz Górski, Leszek Ćwikła, Marzena Lipska. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. - s. [199]-209. - Bibliogr.

 31.  Stosunki między Kościołem katolickim a władzami Księstwa Warszawskiego w latach 1807-1812 / W: Prawo wyznaniowe: przeszłość i terażniejszość: materiały XI Konferencji historyków państwa i prawa, Kowary, 6-8 września 2007 r./ pod red. Józefa Koredczuka; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Historii Państwa i Prawa. - Wrocław: Instytut Historii Państwa i Prawa, nakład własny: Kolonia Limited, 2008. - s. 157-[164]. - Bibliogr.

 32. Prace nad podziałem terytorialnym Rzeczypospolitej do przewrotu majowego w 1926 roku /  W: Studia historycznoprawne: tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka / pod red. Alfreda Koniecznego.- Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008- (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo; 305). - s. 283-302: mapy. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem.

 33. Administracja skarbowa Księstwa Warszawskiego (1807-1813) / Jacek Przygodzki // W: Z dziejów skarbowości / pod red. Rafała Wojciechowskiego. - Wrocław : Inst. Historii Państwa i Prawa : Kolonia Limited, 2009. - S. 119-[129]. - Bibliogr. - Recenzent: Maciej Marszał. - Referat wygłoszony na konferencji, Kudowa Zdrój, 4-6 lipca 2008 r. - Nakład własny finansowany z działalności statutowej 1039/7/IHPiPr

 34. Kolokwium habilitacyjne dra Józefa Koredczuka / Jacek Przygodzki // Czasopismo Prawno-Historyczne. - T. 61, z.1 (2009), s. 424-425
 35. Koncepcje podziału terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1921 / Jacek Przygodzki // W: Na szlakach Niepodległej : polska myśl polityczna i prawna w latach 1918-1939 / pod red. Macieja Marszała i Mirosława Sadowskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3150). - S. 291-301. - Bibliogr. - Materiały konferencji zorg. przez Katedrę Doktryn Politycznych i Prawnych Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, która odbyła się w dn. 5-7 listopada w Kudowie Zdroju - Recenzenci : Lech Dubel, Dariusz Szpoper.

 36. Przyczynek do problematyki dekoncentracji w pracach komisji dla usprawnienia administracji publicznej w II Rzeczypospolitej / Jacek Przygodzki. - Bibliogr. // Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego. - [T.] 12 (2009), s. 227-235. - [Tom poświęcony] Panu profesorowi Kazimierzowi Orzechowskiemu

 37. XXII Ogólnopolski Zjazd Historyków Państwa i Prawa w Kliczkowie (18-21 września 2008) / Jacek Przygodzki // Czasopismo Prawno-Historyczne. - T. 61, z.1 (2009), s. 409-411

 38. Kilka uwag na temat końcowych wniosków Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej z 1928 roku o podziale administracyjnym państwa na województwa / Jacek Przygodzki // W: Studia historycznoprawne : tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego / pod red. Alfreda Koniecznego i Piotra Jurka. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 311). - S. 317-325. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem. - Recenzent: Andrzej Zakrzewski.

 39. Kilka uwag o komisji trzech z 1926 roku / Jacek Przygodzki // W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 2 / kom. red. Marian Mikołajczyk [et al.]. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. [313]-322. - Bibliogr. - Recenzent: Zbigniew Naworski.

 40. Kilka uwag o stosunkach między Dyrekcją Edukacji Narodowej a Radą Najwyższą Tymczasową Księstwa Warszawskiego w latach 1813-1815 / Jacek Przygodzki // W: W kręgu nowożytnej i najnowszej historii ustroju Polski : księga dedykowana Profesorowi Marianowi Kallasowi / kom. red. Sławomir Godek, Dariusz Makiłła, Magdalena Wilczek-Karczewska. - Warszawa : "InterLeones Halina Dyczkowska", 2010. - S. [189]-201. - Bibliogr.

 41. Nadzór nad pensjami dla dziewcząt w Księstwie Warszawskim / Jacek Przygodzki // W: Pozycja prawna kobiet w dziejach / pod red. Stanisława Rogowskiego ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Historii Państwa i Prawa. - Wrocław : Kolonia Limited, 2010. - S. 111-[123]. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem. - Recenzent: Maciej Marszał.

 42. Społeczeństwo a władza : ustrój, prawo, idee / pod red. Jacka Przygodzkiego i Mariana J. Ptaka. - Wrocław : Kolonia Limited : cop. by Authors and by Institute of the History of State and Law University of Wrocław, 2010. - 1056 s. - S. 11-[12] : Słowo wstępne. - Bibliogr. przy rozdz.. - Tekst gł. w jęz. pol., dwa teksty w jęz. ros. - Recenzent: Leonard Górnicki. - Materiały z Ogólnopolskiego XXII Zjazdu Historyków Państwa i Prawa, zorganizowanego przez Instytut Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, 18-21 września 2008 r., zamek w Kliczkowie.

 43. Poglądy Oswalda Balzera na kształcenie wyższych urzędników administracji publicznej w okresie międzywojennym / Jacek Przygodzki // W: Nauka i nauczanie prawa w dziejach / pod red. Tomasza Kruszewskiego ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Historii Państwa i Prawa. - Wrocław : Kolonia Limited, 2011. - S. 61-68. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem. - Recenzent: Maciej Marszał. - Materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Historii Państwa i Prawa w dn. 2-4 września 2010 r. w Lądku Zdroju.

 44. Report from the XV Historical-legal Conference registered under No. 139/N conducted with the aid of funds for original research 2037/W/IHPP/10 and funds from the Dean for part-time studies / Jacek Przygodzki // Wroclaw Review of Law, Administration [and] Economics. - Vol. 1, No. 2 (2011), s. [133]. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wrlae/article/view/23. - . - Link zweryfikowany 15.05.2012

 45. Hans Helfritz : profesor Uniwersytetu Wrocławskiego / Jacek Przygodzki // W: Regnare, gubernare, administrare : prace dedykowane profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji 40-lecia pracy naukowej. [T. 2], Z dziejów administracji, sądownictwa i nauki prawa / red. Stanisław Grodziski i Andrzej Dziadzio. - Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012. - S. [251]-[259]. - Bibliogr. - Recenzja: prof. dr hab. Stanisław Waltoś

 46. Kilka uwag o prawie małżeńskim w czasach Księstwa Warszawskiego / Jacek Przygodzki // W: Rodzina i jej prawa / pod red. Jarosława Rominkiewicza ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Historii Państwa i Prawa. - Wrocław : Kolonia Limited, 2012. - S. 85-94. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem. - Recenzent: Maciej Marszał. - Nakład własny Instytutu Historii Państwa i Prawa UWr. finansowany z działalności statutowej 1039/7/IHPiPr

 47. Poglądy polityczno-prawne Hansa Helfritza - profesora prawa na Śląskim Uniwersytecie im. Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu / Jacek Przygodzki // W: Prawnicy na Uniwersytecie Wrocławskim / pod red. Macieja Marszała i Jacka Przygodzkiego. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3423). - S. [39]-45. - Bibliogr. - Recenzent: Leonard Górnicki

 48. Prawnicy na Uniwersytecie Wrocławskim / pod red. Macieja Marszała i Jacka Przygodzkiego. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. - 150 s. : fot. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3423). - S. [9]-11 : Słowo wstępne. - Recenzent: Leonard Górnicki

 49. Sprawozdanie z nadania przez Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie godności doktora "honoris causa" Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Markowi Bojarskiemu / Jacek Przygodzki. - Tekst także w jęz. ukr. pt.: "Zvìt pro nadannâ počesnogo zvannâ doktora L'vìvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu ìmenì Ìvana Franka rektorovì Vroclavs'kogo unìversitetu profesorovì, gabìlìtovanomu doktorovì Marekovì Boârs'komu", s. [444]-446 // Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze = Vroclavs'ko-L'vìvs'kij Űridičnij Zbìrnik. - Nr 3 (2012), s. [441]-446 : fot.

 50. Problematyka administracji publicznej na łamach "Gazety Administracji i Policji Państwowej" z 1923 roku / Jacek Przygodzki. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - T. 315/2 (2013), s. [113]-126 - Zasób elektroniczny (płatny) na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci: http://prawo.wuwr.pl/category/315-2-2013-305. - . - Link zweryfikowany 25.03.2014. - Tom posiada własny tyt.: Studia historycznoprawne.

 51. Samorząd terytorialny w pracach Komisji dla reformy administracji z 1923 roku / Jacek Przygodzki // W: Samorząd i samorządność w przeszłości i teraźniejszości / pod red. Mariana J. Ptaka ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Historii Państwa i Prawa. - Wrocław : Kolonia Limited, 2013. - S. 91-104. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem. - Recenzent: Maciej Marszał.

 52. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo / pod red. Tomasza Kruszewskiego i Jacka Przygodzkiego - Nr 316/2 (2014). - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - 254 s. : fot. - W serii gł. : Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3602. - Bibliogr. przy art. - Streszcz. w jęz. ang., niem. - Zasób elektroniczny (płatny) na Portalu czasopisma Naukowe w Sieci: http://prawo.wuwr.pl/category/316-2-studia-historycznoprawne-2014-356. - . - Link zweryfikowany 31.12.2014. - Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu [w osiemdziesiątą rocznicę urodzin]. - Tom posiada własny tyt.: Studia historycznoprawne

 53. Kilka uwag o dozorach szkolnych w Księstwie Warszawskim do 1812 roku / Jacek Przygodzki // W: Dziecko i jego pozycja prawna w dziejach / pod red. Andrzeja Paska ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Historii Państwa i Prawa. - Wrocław : Kolonia Limited, 2014. - S. 131-[144]. - Bibliogr. - Recenzent: Maciej Marszał. - Nakład własny Instytutu Historii Państwa i Prawa UWr. finansowany z działalności statutowej 1039/7/IHPiPr

 54. Profesor Alfred Konieczny : [wspomnienie] / Tomasz Kruszewski, Jacek Przygodzki // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - T. 316/2 (2014), s. [5]-8. - Dostęp publiczny (darmowy) na Portalu czasopisma Naukowe w Sieci: http://prawo.wuwr.pl/category/316-2-studia-historycznoprawne-2014-356. - . - Link zweryfikowany 31.12.2014. - Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu [w osiemdziesiątą rocznicę urodzin]. - Tom posiada własny tyt.: Studia historycznoprawne

 55. Kilka uwag o Komisji dla spraw oszczędności państwowych z 1920 r. / Jacek Przygodzki. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., niem. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - T. 316/2 (2014), s. [177]- 186 - Dostęp publiczny (płatny) na Portalu czasopisma Naukowe w Sieci: http://prawo.wuwr.pl/category/316-2-studia-historycznoprawne-2014-356. - . - Link zweryfikowany 31.12.2014. - Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu [w osiemdziesiątą rocznicę urodzin]. - Tom posiada własny tyt.: Studia historycznoprawne

 56. Kształcenie kandydatów na wyższych urzędników administracji w ankiecie Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej z 1929 roku / Jacek Przygodzki. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. - [T.] 8, z. 2 (2015), s. [185]-198 - Dostęp płatny: http://tinyurl.com/gnaemxg. - . - Link zweryfikowano 2015.12.04

 57. "Pro publico bono" : idee i działalność / pod redakcją Macieja Marszała i Jacka Przygodzkiego. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. - 207 s. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 84). - Bibliogr. przy rozdz. - Dostęp również online : http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/80075. - . - Link zweryfikowano 30.11.2016. - Recenzent: dr hab. Grzegorz Ławnikowicz, UMCS

 58. Prawnicy o "pro publico bono" / Maciej Marszał, Jacek Przygodzki // W: "Pro publico bono" : idee i działalność / pod redakcją Macieja Marszała i Jacka Przygodzkiego. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 84). - S. 9-11. - Dostęp również online : http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/80075. - . - Link zweryfikowano 30.11.2016. - Recenzent: dr hab. Grzegorz Ławnikowicz, UMCS

 59. Policja Państwowa w pracach Komisji trzech z 1926 roku / Jacek Przygodzki // W: Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach : zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu. T. 2 / pod redakcją Katarzyny Łucarz i Janusza Sawickiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3710). - S. [247]-253. - Bibliogr. - Recenzent: Jerzy Rotko

 60. Komisje dla usprawnienia administracji w Polsce w okresie międzywojennym / Jacek Przygodzki // W: Dzieje biurokracji. T. 6 / redakcja: Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk. - [Radzyń Podlaski] : ToNik [Towarzystwo Nauki i Kultury] (Libra)], 2016. - S. [749]-758. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ros. - Recenzenci: prof. Edward Czapiewski (Wrocław), prof. Siergiej Lubiczankowskij (Orenburg), prof. Siergiej Posochow (Charków), prof. Andrzej Wrzyszcz (Lublin). - Pokłosie VI Międzynarodowego Sympozjum Dziejów Biurokracji, Kazimierz Dolny, 26-27 wrzesień 2015 r.

 61. Czy ważne jest to co jest ważne ? : analiza potrzeb studentów i kandydatów na studia / Jacek Przygodzki // W: Specyficzne potrzeby studentów szkół wyższych a nauczanie języków obcych : kierunki rozwoju, nowe wyzwania, rekomendacje : księga abstraktów / Izabela Bojarska, Anna Czura, Ewa Jankowska, Małgorzata Jedynak. - Wrocław : Wydawnictwo Beta-Druk, 2016. - S. 64. - Materiały Konferencji Dydaktyczno-Naukowej "Specyficzne potrzeby studentów szkół wyższych a nauczanie języków obcych", Wrocław, 15-17.09.2016.