Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Krzysztof Sobieralski prof. UWr

Kontakt: 

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Instytut Nauk Administracyjnych

Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego

ul. Uniwersytecka 22/26

Wrocław

pok. 419

Telefon:
+48713752630
+48713752349
Email:
krzysztof.sobieralski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Urlop do dnia 2 września 2024 r.
Kolejne konsultacje we wtorek 3 września 2024 r. godz. 11:00 -13:00.

 

Działalność naukowa: 

Czynny udział w seminariach i konferencjach naukowych:

24 – 27. 09. 2006 roku – Zakopane: Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego organizator: Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

19-20.09.2004 roku – Poznań : Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego organizator: Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

26.08 – 04. 09. 2004 roku – Bochum (RFN) – Ruhr Universitat Bochum wykłady na temat reformy polskiego sądownictwa administracyjnego

26 – 28 05. 2004 roku – Olszanica – konferencja „Administracja publiczna – nowy wymiar”

7 – 14. 09. 2003 roku – Bochum (RFN) – konferencja na temat europeizacji sądownictwa administracyjnego

16 – 18.06 2003 roku – Kazimierz Dolny – Konferencja nt. Polski model egzekucji administracyjnej

01 – 10.04 2003 roku – Wiedeń konferencja naukowa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego na temat sądownictwa administracyjnego

22-25.09.2002 roku – Warszawa – Dębe : Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego organizator: Wydział Prawa Uniwersytetu Kardynała St. Wyszyńskiego w Warszawie

01-31.07.2002 roku – Bochum (RFN)– stypendium naukowe na Ruhr Universitat, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego , prof. F.Schnapp

24.09.-22.10.2001 roku – Wiedeń (Republika Austrii), badania naukowe na Uniwersytecie Wiedeńskim, Instytut Sądownictwa Konstytucyjnego i Administracyjnego , prof. dr R. Thienel

01.-31.07.2001 roku – Bochum (RFN)– stypendium naukowe na Ruhr Universitat, Katedra Prawa i Postępowania Administracjnego , prof. F.Schnapp, dr M.Kaltenborn

02.-20.10.2000 roku – Bochum (RFN)– stypendium naukowe na Ruhr Universitat, Katedra Prawa i Postępowania Administracjnego , prof. F.Schnapp,

24.-27.09. 2002 roku – Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, organizator: Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydział Prawa i Administracji Uniwersyteu Łódzkiego

10.-12.12.1999 roku – Popowo k/Warszawy, Konferencja naukowa „Prawo administracyjne po 10 latach przemian ustrojowych w Polsce ” .