Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Katarzyna Witczyńska

Email:
katarzyna [dot] witczynska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

Konsultacje w semestrze letnim 2017/2018   / Office Hours - (room 105B) :

środa/Wednesday: 16.45 - 18.45

 

W pilnych sprawach proszę uprzejmie o kontakt e-mailowy.

In urgent matters please contact me by email.

 

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

*10.03.18r. - g. 9.30-10.30

*18.03.18r. - g. 11.15-12.15

*24.03.18r. - g. 14.45-15.45

 

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania naukowe:

 

1. Procesy globalizacji

2. Innowacyjność przedsiębiorstw i gospodarek

3. Ekonomia międzynarodowa

4. Logistyka międzynarodowa

5. Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw

6. Marketing

 

Pobyty naukowe:

 

Ludwig-Maximilians-Universität / Monachium 

Technische Universität / Drezno

University of Žilina

Hochschule für Technik und Wirtschaft / Drezno

Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen

 

Udział w wybranych konferencjach naukowych oraz wygłoszone  referaty

11-12.05.2017

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia Wrocław 2017,

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,

tytuł referatu: Zastosowanie identyfikacji radiowej w międzynarodowym transporcie artykułów spożywczych.

23-24.06.2017

Integral Automotive Konferencja pt.” Przygotowanie środowiska akademickiego do współpracy z przedsiębiorcami na rzecz wprowadzania i rozwoju innowacji”, Fundacja Badań Rozwoju
i Innowacji, tytuł referatu: Nowy Jedwabny Szlak Handlowy.

7-8.09.2017

Tools for controlling the manufacturing process in international companies
Knowledge for market use 2017: People  in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings
Olomouc: Palacký University Olomouc.

24-25.09.2017

Konferencja Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu, XIV edycja konferencji"Rozwijanie potencjału organizacji", Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Ekonomii i Informatyki.
tytuł referatu: Strategia zintegrowanego zarządzania : planowanie potrzeb materiałowych.

24-25.09.2017

Konferencja Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu, XIV edycja konferencji,  "Rozwijanie potencjału organizacji", Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Ekonomii i Informatyki.
tytuł referatu: Zarzadzanie zasobami przedsiębiorstwa z zastosowaniem zintegrowanego systemu zarzadzania informatycznego klasy ERP.

18.10.2016

Konferencja Przygotowanie środowiska akademickiego do współpracy z przedsiębiorcami na rzecz wprowadzania
i rozwoju innowacji”, Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji, Wykorzystanie technologii RFID w logistyce międzynarodowej. 

18.10.2016

Konferencja Przygotowanie środowiska akademickiego do współpracy z przedsiębiorcami na rzecz wprowadzania
i rozwoju innowacji”, Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji, Narzędzia i techniki lean w zarządzaniu przedsiębiorstwem.