Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Katarzyna Witczyńska

Kontakt: 

 

Email:
katarzyna.witczynska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Office hours in the winter semester 2020/2021:
Every Monday from 14.45 to 16.45 am available in Teams. If necessary, please kindly send us an e-mail.

Konsultacje w semestrze zimowych 2020/2021:
W każdy poniedziałek od godz. 14.45 do 16.45 jestem dostępna w aplikacji Teams. W razie konieczności proszę o wiadomość e-mail.

Działalność naukowa: 

Scientific interests:

1. Processes of globalization

2. Innovativeness of enterprises and economies

3. International economics

4. International logistics

5. Lean techniques in modern production and supply chain

6. Global supply chains

Zainteresowania naukowe:

 

1. Procesy globalizacji

2. Innowacyjność przedsiębiorstw i gospodarek

3. Ekonomia międzynarodowa

4. Logistyka międzynarodowa

5. Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw

6. Globalne łańcuchy dostaw

 

Pobyty naukowe:

 

Ludwig-Maximilians-Universität / Monachium 

Technische Universität / Drezno

University of Žilina

Hochschule für Technik und Wirtschaft / Drezno

Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen

 

Udział w wybranych konferencjach naukowych oraz wygłoszone referaty

 

11.04.2019 

International academic conference, „Quo vadis, Europe?, 15 years after the biggest enlargement of the EU”Poznań University of Economics and Business, tytuł referatu: Pozycja UE w gospodarce światowej

24-25.09.2018

Konferencja Rozwijanie potencjału organizacji, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Ekonomii i Informatyki, Ustroń 2018
tytuł referatu: Znaczenie korporacji transnarodowych w handlu międzynarodowym

11-12.05.2017

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia Wrocław 2017,Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
tytuł referatu: Zastosowanie identyfikacji radiowej w międzynarodowym transporcie artykułów spożywczych.

23-24.06.2017

Integral Automotive Konferencja pt.” Przygotowanie środowiska akademickiego do współpracy z przedsiębiorcami na rzecz wprowadzania i rozwoju innowacji”, Fundacja Badań Rozwoju
i Innowacji, tytuł referatu: Nowy Jedwabny Szlak Handlowy.

7-8.09.2017

Tools for controlling the manufacturing process in international companies
Knowledge for market use 2017: People  in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings
Olomouc: Palacký University Olomouc.

24-25.09.2017

Konferencja Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu, XIV edycja konferencji"Rozwijanie potencjału organizacji", Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Ekonomii i Informatyki.
tytuł referatu: Strategia zintegrowanego zarządzania : planowanie potrzeb materiałowych.

24-25.09.2017

Konferencja Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu, XIV edycja konferencji,  "Rozwijanie potencjału organizacji", Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Ekonomii i Informatyki.
tytuł referatu: Zarzadzanie zasobami przedsiębiorstwa z zastosowaniem zintegrowanego systemu zarzadzania informatycznego klasy ERP.

18.10.2016

Konferencja Przygotowanie środowiska akademickiego do współpracy z przedsiębiorcami na rzecz wprowadzania
i rozwoju innowacji”, Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji, Wykorzystanie technologii RFID w logistyce międzynarodowej. 

18.10.2016

Konferencja Przygotowanie środowiska akademickiego do współpracy z przedsiębiorcami na rzecz wprowadzania
i rozwoju innowacji”, Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji, Narzędzia i techniki lean w zarządzaniu przedsiębiorstwem.