dr Katarzyna Witczyńska

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Email:
katarzyna [dot] witczynska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje / Office Hours 

Piątek / Friday - 11.30-13:30 (105B).

 

Konsultacje dla studentów studiów zaocznych:

26.02.2017 r. - godz. 13.00 - 14.00

25.03.2017 r. - godz. 13.00 - 14.00

29.04.2017 r. - godz. 16.00 - 17.00

27.05.2017 r. - godz. 18.30 - 19.30

W dniach od 7 do 8 września 2017r. przebywam służbowo na zagranicznej konferencji naukowej.

W sprawach pilnych proszę o kontakt e-mailowy.

Zdjęcie użytkownika dr Katarzyna Witczyńska
Działalność naukowa: 

Zainteresowania naukowe:

 

1. Procesy globalizacji

2. Innowacyjność przedsiębiorstw i gospodarek

3. Ekonomia międzynarodowa

4. Logistyka międzynarodowa

5. Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw

 

Pobyty naukowe:

 

Ludwig-Maximilians-Universität / Monachium 

Technische Universität / Drezno

University of Žilina

Hochschule für Technik und Wirtschaft / Drezno

Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen

Publikacje: 

Witczyńska, K., Lean tools and techniques for global project management, Logistics and Transport, ISSN 1734-2015, Wrocław 2016.

 

Witczyńska, K., Innowacyjna identyfikacja na bazie systemu RFID w logistyce międzynarodowej, Wydawnictwo Nauka i Biznes, ISBN 978-83-947095-3-2, Brzeziny 2016.

 

Witczyńska K., Analysis of Crisis management in Polish companies, Krizovy Manazment, ISSN 1336-0019, Zilina 2016.

 

Witczyńska, K., Das Konzept der Lean Production und des Lean Managements in der Zeit der Globalisierung, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift DPJZ, 4/2105, ISSN 1615-9063, Berlin 2016.

 

Witczyńska, K., Innowacyjny System Andon jako przykład narzędzi kontroli procesu produkcyjnego w filozofii Lean managmentu
w warunkach globalizacji,
Wydawnictwo Nauka i Biznes, ISBN 978-83-947095-3-2, Brzeziny 2016.

 

Witczyńska, K., Role of logistics centers in the environment of economic regionalization, Logistics and Transport, ISSN 1734-2015, Wrocław 2016.

 

Witczyńska, K., Techniken und Methoden in Lean management im Unternehmen, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift DPJZ, 2/2105, ISSN 1615-9063, Berlin 2015.

 

Witczyńska, K., Rolle des Logistik-Managements im Prozes der wirtschaftlichen Regionalisierung, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift DPJZ, 2/2015, Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. Berliner Wissenschafts-Verlag, ISSN 1615-9063, Berlin 2015.

 

Witczyńska, K., Wpływ zarządzania logistycznego na rozwój regionu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Publishing House of Wrocław University of Economics, ISSN 1507-3858, Wrocław 2015.  

 

Witczyńska, K., Znaczenie centrów logistycznych w rozwoju regionalnym, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Tom 2, nr 369, 1899-3192, Wrocław 2014.

 

Witczyńska, K., Produktionsverlagerung von Deutschland nach Polen, Osteuropa, Wirtschaft, 2-3/2012, Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. Berliner Wissenschafts-Verlag, ISSN 0030-6428, Berlin 2012.

 

Witczyńska, K., Produktionsverlagerung von Polen nach Deutschland, Osteuropa, Wirtschaft, 1-2/2012, Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. Berliner Wissenschafts-Verlag, ISSN 0030-6428, Berlin 2012.

 

Witczyńska, K., Deutsche Direktinvestitionen in der polnischen Automobilindustrie, Osteuropa, Wirtschaft, 3-4/2011, Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. Berliner Wissenschafts-Verlag, ISSN 0030-6428, Berlin 2011.

 

Witczyńska, K., Delokalizacja produkcji jako skutek integracji [w:] J. Kundera (red.),  Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy, ISBN 978-83-61370-32-1, Wrocław 2011.

 

Witczyńska, K., Integracja Azji Wschodniej. Mit czy rzeczywistość? [w:] B. Drelich-Skulska (red.), Integracja Azji Wschodniej. Mit czy rzeczywistość?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2009, nr 67, ISBN 978-83-7011-989-8, Wrocław 2009.

 

Witczyńska, K., Delokalisierung in der erweiterten EU – Ursachen und Konsequenzen des Kapitalabflusses nach China, Osteuropa Wirtschaft, 2/2008, Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. Berliner Wissenschafts-Verlag, ISSN 0030-6428, Berlin 2009.

 

Witczyńska, K., Integration von Ostasien - Osteuropa Wirtschaft, Osteuropa, Wirtschaft, 2/2009, Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. Berliner Wissenschafts-Verlag, ISSN 0030-6428, Berlin 2009.

 

Witczyńska, K., Delokalizacja produkcji między Niemcami a Polską, [w:] J. Kundera (red.) Integracja gospodarcza w rozszerzonej UE:

od wolnego handlu do unii walutowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ISBN 978-83-61370-08-6. Wrocław 2009.  

 

Witczyńska, K., Problem delokalizacji rozszerzonej Unii Europejskiej-przyczyny i konsekwencje odpływu kapitału do Chin, [w:] B. Drelich-Skulska (red.) Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze-Studia Azjatyckie, Prace Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego nr 28, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, ISSN 1899-3192 Wrocław 2009.

 

Witczyńska, K., Delokalizacja produkcji między Niemcami a Polską, [w:] B. Iwankiewicz-Rak (red.) Współczesne problemy zarządzania,  Prace doktorantów AE, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ISBN 978-83-70119-11-9, Wrocław 2008.

 

Witczyńska, K., Ursachen und Konsequenzen der Kapitalabwanderung nach China, Osteuropa Wirtschaft, 4/2008, Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. Berliner Wissenschafts-Verlag, ISSN 0939-3099, Berlin 2008.

 

Witczyńska, K., Produktionsverlagerung von Deutschland nach Polen, Osteuropa Wirtschaft, 2/2008, Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. Berliner Wissenschafts-Verlag, ISSN 0030-6428, Berlin 2008.