Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Katarzyna Witczyńska

Kontakt: 

105 B

 

Telefon:
tel. 71 /375 29 83
Email:
katarzyna [dot] witczynska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

W pilnych sprawach proszę uprzejmie o kontakt e-mailowy.

In urgent matters please contact me by email. 

Najbliższe konsultacje we wrześniu 2019r. odbędą się :

24.09.2019 r.: godz. 12.00 - 13.30.

The next office hours in September 2019 will be held:

24.09.2019 : 12.00 - 13.30.

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania naukowe:

 

1. Procesy globalizacji

2. Innowacyjność przedsiębiorstw i gospodarek

3. Ekonomia międzynarodowa

4. Logistyka międzynarodowa

5. Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw

6. Marketing

 

Pobyty naukowe:

 

Ludwig-Maximilians-Universität / Monachium 

Technische Universität / Drezno

University of Žilina

Hochschule für Technik und Wirtschaft / Drezno

Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen

 

Udział w wybranych konferencjach naukowych oraz wygłoszone referaty

24-25.09.2018

Konferencja Rozwijanie potencjału organizacji, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Ekonomii i Informatyki, Ustroń 2018
tytuł referatu: Znaczenie korporacji transnarodowych w handlu międzynarodowym.

11-12.05.2017

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia Wrocław 2017,Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
tytuł referatu: Zastosowanie identyfikacji radiowej w międzynarodowym transporcie artykułów spożywczych.

23-24.06.2017

Integral Automotive Konferencja pt.” Przygotowanie środowiska akademickiego do współpracy z przedsiębiorcami na rzecz wprowadzania i rozwoju innowacji”, Fundacja Badań Rozwoju
i Innowacji, tytuł referatu: Nowy Jedwabny Szlak Handlowy.

7-8.09.2017

Tools for controlling the manufacturing process in international companies
Knowledge for market use 2017: People  in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings
Olomouc: Palacký University Olomouc.

24-25.09.2017

Konferencja Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu, XIV edycja konferencji"Rozwijanie potencjału organizacji", Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Ekonomii i Informatyki.
tytuł referatu: Strategia zintegrowanego zarządzania : planowanie potrzeb materiałowych.

24-25.09.2017

Konferencja Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu, XIV edycja konferencji,  "Rozwijanie potencjału organizacji", Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Ekonomii i Informatyki.
tytuł referatu: Zarzadzanie zasobami przedsiębiorstwa z zastosowaniem zintegrowanego systemu zarzadzania informatycznego klasy ERP.

18.10.2016

Konferencja Przygotowanie środowiska akademickiego do współpracy z przedsiębiorcami na rzecz wprowadzania
i rozwoju innowacji”, Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji, Wykorzystanie technologii RFID w logistyce międzynarodowej. 

18.10.2016

Konferencja Przygotowanie środowiska akademickiego do współpracy z przedsiębiorcami na rzecz wprowadzania
i rozwoju innowacji”, Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji, Narzędzia i techniki lean w zarządzaniu przedsiębiorstwem.