Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Katarzyna Witczyńska

Kontakt: 

105 B

 

Telefon:
tel. 71 /375 29 83
Email:
katarzyna.witczynska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

W pilnych sprawach proszę uprzejmie o kontakt e-mailowy.

In urgent matters please contact me by email. 

Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020:
czwartek godz. 9.30-11.30

Office hours in the winter semester 2019/2020:
Thursday at 9.30-11.30

Konsultacje dla studentów zaocznych: 06.10. (g.12.15-14.15), 26.10 (g. 14.45-16.45), 10.11 (g. 12.00-14.00), 11.01 (g.14.45-15.15.).

 

 

 

Działalność naukowa: 

 

Zainteresowania naukowe:

 

1. Procesy globalizacji

2. Innowacyjność przedsiębiorstw i gospodarek

3. Ekonomia międzynarodowa

4. Logistyka międzynarodowa

5. Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw

6. Globalne łańcuchy dostaw

 

Pobyty naukowe:

 

Ludwig-Maximilians-Universität / Monachium 

Technische Universität / Drezno

University of Žilina

Hochschule für Technik und Wirtschaft / Drezno

Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen

 

Udział w wybranych konferencjach naukowych oraz wygłoszone referaty

 

11.04.2019 

International academic conference, „Quo vadis, Europe?, 15 years after the biggest enlargement of the EU”Poznań University of Economics and Business, tytuł referatu: Pozycja UE w gospodarce światowej

24-25.09.2018

Konferencja Rozwijanie potencjału organizacji, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Ekonomii i Informatyki, Ustroń 2018
tytuł referatu: Znaczenie korporacji transnarodowych w handlu międzynarodowym

11-12.05.2017

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia Wrocław 2017,Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
tytuł referatu: Zastosowanie identyfikacji radiowej w międzynarodowym transporcie artykułów spożywczych.

23-24.06.2017

Integral Automotive Konferencja pt.” Przygotowanie środowiska akademickiego do współpracy z przedsiębiorcami na rzecz wprowadzania i rozwoju innowacji”, Fundacja Badań Rozwoju
i Innowacji, tytuł referatu: Nowy Jedwabny Szlak Handlowy.

7-8.09.2017

Tools for controlling the manufacturing process in international companies
Knowledge for market use 2017: People  in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings
Olomouc: Palacký University Olomouc.

24-25.09.2017

Konferencja Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu, XIV edycja konferencji"Rozwijanie potencjału organizacji", Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Ekonomii i Informatyki.
tytuł referatu: Strategia zintegrowanego zarządzania : planowanie potrzeb materiałowych.

24-25.09.2017

Konferencja Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu, XIV edycja konferencji,  "Rozwijanie potencjału organizacji", Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Ekonomii i Informatyki.
tytuł referatu: Zarzadzanie zasobami przedsiębiorstwa z zastosowaniem zintegrowanego systemu zarzadzania informatycznego klasy ERP.

18.10.2016

Konferencja Przygotowanie środowiska akademickiego do współpracy z przedsiębiorcami na rzecz wprowadzania
i rozwoju innowacji”, Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji, Wykorzystanie technologii RFID w logistyce międzynarodowej. 

18.10.2016

Konferencja Przygotowanie środowiska akademickiego do współpracy z przedsiębiorcami na rzecz wprowadzania
i rozwoju innowacji”, Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji, Narzędzia i techniki lean w zarządzaniu przedsiębiorstwem.