dr hab. Katarzyna Szalonka

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Pok. 206C

Telefon:
71-375-27-06,
71-375-23-58 (sekretariat)
Email:
katarzyna [dot] szalonka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

Konsultacje w czasie wakacji: 12.07.2017 i 18.07.2017  godz. 11.00 - 12.00.

 

 

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy:   katarzyna [dot] szalonkaatuwr [dot] edu [dot] pl

  

 

Zdjęcie użytkownika dr hab. Katarzyna Szalonka
Działalność naukowa: 

dostępna na stronie:

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=104...

Dyscypliny KBN: 
ekonomia

NCN:
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce

OECD:
Nauki Społeczne
OSJ:
Ekonomia i Nauki Społeczne

Specjalności: marketing, badania marketingowe, ekonomika zdrowia, rynek farmaceutyczny
Publikacje: 

Rok 2015

  1. Alianse marketingowe na rynku farmaceutycznym / Katarzyna Szalonka // W: Zarządzanie marketingowe współczesnymi organizacjami : determinanty, funkcje, strategie / red. nauk. Oleksandr Gugnin, Hanna Hall, Lucyna Witek. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015.
  2. Innowacje na rynku usług medycznych w Polsce / Katarzyna Szalonka. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Marketing i Rynek. - 2015, nr 2 , Dostęp bezpłatny również na stronie: http://www.pwe.com.pl/files/369135884/file/ibrkk_cd_mir2_2005.pdf
  3. Polityka kreowania prozdrowotnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży / Katarzyna Szalonka. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - Nr 38 (2015), Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.wzieu.pl/zn/865/ZN_865.pdf
  4. Pomiar jakości życia osób z dysfunkcją narządu wzroku [Dokument elektroniczny] / Joanna Rosińczuk, Katarzyna Szalonka, Edyta Fugowska, Romuald Sikora. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania. - 2015, nr 3, s. 120-142 : il. - Dostęp elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.pfron.org.pl/kn/biezacy-numer-iii201516
  5. Rola marketingu w procesie wdrażania innowacyjnych produktów farmaceutycznych w Polsce / Katarzyna Szalonka, Anna Krajewska-Smardz. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Logistyka. - Nr 2 (2015), Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://tinyurl.com/pehockp
  6. Sprawozdanie z konferencji pt. "Nie Widzę Problemu, jakość życia osób z dysfunkcją narządku wzroku" / Joanna Rosińczuk, Katarzyna Szalonka, Edyta Fugowska, Romuald Sikora // Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania. - Nr 3 (2015/16), s. 145-149. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.pfron.org.pl/kn/bieżący-numer-iii201516. 
  7. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Nie widzę problemu - jakość życia osób z dysfunkcją narządu wzroku" / Wioletta Nowak, Katarzyna Szalonka // Konsumpcja i Rozwój [Dokument elektroniczny]. - Nr 3 (2015), Dostęp elektroniczny publiczny (otwarty): http://ibrkk.pl/book/448. -
  8. Strategie konkurowania na rynku ochrony zdrowia w Polsce - próba identyfikacji / Katarzyna Szalonka. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - Nr 37 (2015), Dostęp elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.wzieu.pl/zn/850/ZN_850.pdf. - . - Link zweryfikowano 2015.09.23. - Zeszyt posiada własny tyt.: Zmiany koncepcji zarządzania, finansów, marketingu w organizacjach w gospodarce opartej na usługach

 

Rok 2014

 

9. Marketingowa strategia wartości na polskim rynku aptecznym / Katarzyna Szalonka // W: Opieka zdrowotna - wybrane zagadnienia / pod red. Pauliny Ucieklak-Jeż, Agnieszki Bem. - Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2014. 

10. Model funkcjonowania rynku aptecznego w świetle nowych uwarunkowań prawnych / Katarzyna Szalonka. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Marketing i Rynek. - 2014, nr 8, Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://tinyurl.com/m3sjrcb

 11.Pożądane zachowania zdrowotne polskich gospodarstw domowych / Katarzyna Szalonka. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. - Nr 12 (2014), Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_2014_T12_nr61.pdf

 

Rok 2013

 

12. Kierunki rozwoju formatów handlu detalicznego w Polsce i w Niemczech / Katarzyna Szalonka, Grażyna Ullrich. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - Nr 31 (2013), s. [141]-152 : il. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.wzieu.pl/zn/776/ZN_776.pdf. - . - Link zweryfikowany 15.11.2013. - Zeszyt ma własny tytuł : Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Wybrane aspekty marketingu w handlu i usługach

13. Kierunki zmian orientacji rynkowej aptek / Katarzyna Szalonka. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - Nr 28 (2013), s. [77]-86 - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.wzieu.pl/zn/747/ZN_747.pdf. - . - Link zweryfikowany 15.11.2013. - Zeszyt ma własny tytuł : Reakcje współczesnych organizacji na zmiany zachodzące na rynkach europejskich

14.Pozytywne i negatywne skutki działalności marketingowej na rynku farmaceutycznym / Katarzyna Szalonka. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol., ros. // Handel Wewnętrzny. - 2013, maj-czerwiec,

15. Zachowania nabywców na rynku detalicznym w Polsce / Katarzyna Szalonka. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol., ros. // Handel Wewnętrzny. - 2013, styczeń-luty, s. 230-244 : il. - Numer czasopisma posiada własny tyt.: Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce - Materiał z konferencji zorganizowanej w Warszawie dnia 14.01.2013 r. przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

 

Rok 2012

 

16. Oczekiwane zmiany w zachowaniach pacjentów na rynku farmaceutycznym w świetle nowych uwarunkowań prawnych / Katarzyna Szalonka. - Streszcz. w jęz. ang., pol., ros. // Handel Wewnętrzny. - 2012, maj/czerwiec, Tom czasopisma ma swój tytuł : Zachowania konsumenckie - badania, uwarunkowania, różnice.

17. Uwarunkowania prawne działalności marketingowej polskich aptek (po wprowadzeniu nowelizacji ustawy) / Katarzyna Szalonka // W: Opieka zdrowotna : zagadnienia ekonomiczne / red. nauk.: Iga Rudawska, Edward Urbańczyk. - Warszawa : Difin, 2012.

18. Wpływ otoczenia na zachowania podmiotów na rynku farmaceutycznym / Katarzyna Szalonka, Mariusz Szalonka, Grażyna Ullrich // W: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : Konkurencyjność i wizerunek podmiotów rynkowych / [red. nauk.: Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec]. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 710) (Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu ; nr 24). Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.wzieu.pl/zn/710/ZN_710.pdf

 

Rok 2011

 

19. Konkurencyjność polskich aptek w świetle badań / Katarzyna Szalonka // W: Dylematy funkcjonowania sektora opieki zdrowotnej / red. tomu: Iga Rudawska. - Bydgoszcz : Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, 2011. - (Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą ; 39).

20. Nowa jakość usług medycznych a proces elektronizacji dolnośląskich podmiotów usług zdrowotnych / Katarzyna Szalonka, Małgorzata Cisowska. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Wrocławski Biuletyn Gospodarczy. - Nr 42 (2011), 

21. Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków / Katarzyna Szalonka. - Warszawa  Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

22. Rola aptek a świadomość i racjonalność konsumpcji leków w Polsce w świetle badań / Katarzyna Szalonka, Małgorzata Cisowska, Paulina Koziara. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - [T.] 54 (2011), s. 39-53 : il. - Artykuł z Konferencji Naukowej "III Bałtyckie Forum Zdrowia" zorg. przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Szczecinie, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 24-25 października 2011 roku.

23. Wpływ stylu życia na stan zdrowia społeczeństwa polskiego w kontekście Unii Europejskiej / Katarzyna Szalonka. - Streszcz. w jęz. ang. // Handel Wewnętrzny. - 2011, nr [1-2], 

 

Rok 2010

 

24. Analiza konsumpcji leków w Polsce i wybranych krajach / Katarzyna Szalonka // W: Ekonomiczno-organizacyjne problemy zarządzania jednostkami służby zdrowia : Bałtyckie Forum Zdrowia / red. tomu: Iga Rudawska, Edward Urbańczyk. - Bydgoszcz : Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, 2010. - (Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą ; 25). 

25. Opieka farmaceutyczna jako innowacyjny instrument konkurowania na rynku aptecznym / Katarzyna Szalonka // W: Marketing przyszłości : trendy : strategie : instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku / red. nauk. Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec, Leszek Gracz. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. 

 

Rok 2009

 

26. Nowe kierunki działań marketingowych na rynku farmaceutycznym / Katarzyna Szalonka // Świat farmacji. - 2009, [nr 6],

 

27. Postać leku a decyzje zakupowe pacjentów / Katarzyna Szalonka // Manager Apteki. - 2009, nr 4, 

 

28. Promocja w aptece / Dirk Grasekamp, Katarzyna Szalonka; [tł. Łukasz Laskowski]. - Wyd. 1 pol. - [Wrocław] : MedPharm Polska, cop. 2009. - 149 s. : il. - S. 7-8 : Przedmowa do wyd. polskiego / Katarzyna Szalonka. - Tytuł oryg. : Aktionen und Kampagnen.

 

29.Wpływ postaci leku na konsumpcję i satysfakcję pacjentów / Katarzyna Szalonka. - Streszcz. w jęz. ang. // Marketing i Rynek. - 2009, nr 8, 

 

Rok 2008

 

30. Lojalność klientów wobec aptek / Katarzyna Szalonka, Karolina Sosin // Świat Farmacji. - 2008, [nr 5], 

31. Marketing relacji na rynku aptecznym / Katarzyna Szalonka, Karolina Sosin // Świat farmacji. - 2008, [nr 6], s. 50-53 

 

32. Próba pomiaru ekspansywności podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych - na podstawie badań empirycznych / Katarzyna Szalonka // W: Ekspansywność rozwoju krajów i regionów / [red. nauk.: Witold Kwaśnicki]. - Wrocław : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ; Politechnika Wrocławska, 2008. Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 r. Nr WKP 1/1.4.5./1/2005/3/3/225. - Recenzent: prof. dr hab. Leon Olszewski.

 

33. Segmentacja pacjentów w ochronie zdrowia / Katarzyna Szalonka // Świat farmacji. - 2008, [nr] 2, 

 

34. Strategia asortymentacji na rynku aptecznym / Katarzyna Szalonka. - Bibliogr. // Świat farmacji. - 2008, [nr 1],

 

35. Strategie obsługi pacjentów w aptece / Katarzyna Szalonka // Świat farmacji. - 2008, [nr 3], 

 

36. Wpływ jakości życia na ekspansywność gospodarstw domowych / Katarzyna Szalonka // W: Ekspansywność regionów europejskich / [aut.: Witold Kwaśnicki, Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska, Katarzyna Szalonka, Jan Skonieczny, Adam Świda, Janusz Miśkiewicz]. - Wrocław : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ; Politechnika Wrocławska, 2008. - S. 31-35. - Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 r. Nr WKP 1/1.4.5./1/2005/3/3/225. - Recenzent: prof. dr hab. Leon Olszewski.

37. Wspólne działania marketingowe na rynku farmaceutycznym / Katarzyna Szalonka // Świat Farmacji. - 2008, [nr 4],

 

Rok 2007

 

38. Innowacyjność i ekspansywność - ocena regionu dolnośląskiego na podstawie wyników badań wtórnych / Katarzyna Szalonka, Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska // W: Wiedza i innowacje w rozwoju polskich regionów : siły motoryczne i bariery / red. nauk.: Sylwia Pangsy-Kania. - Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - S. [91]-107 : il., wykresy. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. - Książka jest zbiorem wybranych i zaktualizowanych referatów zaprezentowanych podczas III konferencji naukowej z cyklu "Wiedza i innowacje" pt.: "Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery", która odbyła się w Collegium Novum w Krakowie 11 stycznia 2007 r. z inicjatywy Instytutu Wiedzy i Innowacji. - Recenzent książki: Krzysztof Piech. Recenzenci rozdziałów: Robert Ciborowski, Ewa Okoń-Horodyńska, Krystyna Poznańska, Jacek Świtała, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz.

 

39. Jakość życia mieszkańców Dolnego Śląska - wyniki z badań pilotażowych / Katarzyna Szalonka, Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska // W: Prognozy rozwoju Dolnego Śląska do 2020 roku w zakresie zagospodarowania przestrzennego, przemysłu, rolnictwa i postaw społecznych / [aut.: Leszek Kwieciński i in.]. - Wrocław : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ; Politechnika Wrocławska, 2007. - (Prace naukowe. Seria Konferencje / Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 r. ; Nr 1.2007). - S. 35-47 : il., wykr. - Referat z konferencji zorganizowanej 28 czerwca 2007 r. we Wrocławiu pt. "Prognozy rozwoju Dolnego Śląska do 2020 r. w zakresie infrastruktury, technologii, rolnictwa i przemian społecznych". Informacje o konferencji dostępne pod adresem internet. www.foresight.wroc.pl/aktualnosci

 

40. Opinia pacjentów o aptekach w Polsce - raport z badań ankietowanych / Katarzyna Szalonka, Sabina Sikorska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Farmacja Polska. - T. 63, nr 10 (2007), 

 

41. Preferencje Polaków przy wyborze form handlu detalicznego / Katarzyna Szalonka // W: Zarządzanie marketingowe we współczesnym handlu i usługach / red. nauk. Henryk Bronakowski, Edward Hościłowicz, Urszula Widelska. - Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2007. 

 

42. Wpływ integracji europejskiej na proces kształtowania handlu detalicznego w Polsce / Katarzyna Szalonka, Michał Kosela // W: Stosunki ekonomiczne w rozszerzonej Unii Europejskiej = Economic relations in the EU enlarged / pod red. Jarosława Kundery. - Wrocław : Kolonia Limited, 2007. - S. 289-[300] : il., wykresy. - Bibliogr. - Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji zorganizowanej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w dniach 11-12 maja 2006 r. - Recenzent tomu: prof. Helena Ewa Tendera-Właszczuk

 

43. Wpływ preferencji lekarzy i pacjentów na ewolucję postaci leku i ich znaczenie w koncepcji projektowania produktu farmaceutycznego / Artur Owczarek, Pluta Janusz, Katarzyna Szalonka // W: Farmacja XXI wieku - wyzwania i nadzieje. Katowice-Spodek 25-28 września 2007. Streszczenia. Tom I / [oprac. red.: Stanisław Boryczka i in.]. - Katowice : XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 2007. - S. 199. - Artykuł stanowi streszczenie badań przedstawionych na XX Naukowym Zjeżdzie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowicach-Spodku 25-28 września 2007 r.

 

Rok 2006

 

44. Apteka na topie : wyjątkowa - kreatywna - z dobrą pozycją na rynku / Rüdiger Ott, Claudia Rawert ; [tł. Iwona Zawada]. - Wyd. 1 pol. / pod red. Katarzyny Szalonki. - Wrocław : MedPharm Polska, cop. 2006. - 109 s. - (CheckAp). - S. 5-6 : Przedmowa / Rüdiger Ott, Klaudia Rawert. 

45. Budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku aptecznym. (Cz. 2), Dokończenie) / Katarzyna Szalonka. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Czasopismo Aptekarskie. - R. 13, nr 1 (2006), 

 

46. Budowanie relacji z pacjentami jako skuteczny sposób konkurowania na rynku aptecznym / Katarzyna Szalonka. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Czasopismo Aptekarskie. - R. 13, nr 5 (2006), 

 

47. Ekspansja czy regres Dolnego Śląska? : przemiany społeczne na Dolnym śląsku / Katarzyna Szalonka // W: Ekspansywność! Czy da się ją zmierzyć? / Witold Kwaśnicki, Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska, Katarzyna Szalonka, Wojciech Myszka. - Wrocław : Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 r., 2006. - (Prace naukowe. Seria Konferencje / Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 r. ; Nr 3.2006). - S. 31-40 : wykr. - Referat z konferencji zorganizowanej dnia 23 listopada 2006 r. przez Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 r. Tekst dostępny również w wersji elektronicznej pod adresem www.foresight.wroc.pl

48. Ekspansywność! Czy da się ją zmierzyć? / Witold Kwaśnicki, Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska, Katarzyna Szalonka, Wojciech Myszka. - Wrocław : Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 r., 2006. - 48 s. : il., wykr. - (Prace naukowe. Seria konferencje / Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 r. ; Nr 3.2006) - Materiały konferencji zorganizowanej przez Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 r. dnia 23 listopada 2006 r. Informacje o konferencji dostępne na stronie internet. www.foresight.wroc.pl.

49. Produkt na rynku farmaceutycznym w aspekcie marketingowym / Katarzyna Szalonka // Farmaskop. - 2006/2007, nr 1, 

 

Rok 2005

 

50. Budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku aptecznym. (Cz. 1) / Katarzyna Szalonka. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Czasopismo Aptekarskie. - R. 12, nr 12 (2005), 

51. Konkurencja jako czynnik inspirujący rozwój handlu w Polsce w warunkach integracji europejskiej / Katarzyna Szalonka // W: Rozszerzenie Unii Europejskiej : korzyści i koszty dla nowych krajów członkowskich / pod red. Jarosława Kundery. - Wrocław, 2005. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2702). - S. 288-295. - Bibliogr. - Materiały z konferencji zorg. we Wrocławiu w dniach 20-21 maja 2004 r. przez Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne O/Wrocław i Ośrodek Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej.

52. Marketing w aptece / Katarzyna Szalonka. - Wrocław : "Continuo", 2005.  Monografia

53. Nowe trendy w rozwoju marketingu na polskim rynku aptecznym w świetle badań / Katarzyna Szalonka // W: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : media w kreowaniu wizerunku. Cz. 1 / [red. nauk. Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec]. - Szczecin, 2005. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 414). 

54. Zachowania podmiotów na rynku farmaceutycznym / Katarzyna Szalonka. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 71 (2005), 

55. Zarządzanie przedsiębiorstwem - apteką według koncepcji merchandisingowej / Katarzyna Szalonka. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Czasopismo Aptekarskie. - R. 12, nr 1 (2005), 

56. Zarządzanie przedsiębiorstwem apteką według koncepcji category management / Katarzyna Szalonka. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Czasopismo Aptekarskie. - R. 12, nr 3 (2005), 

 

Rok 2004

 

57. Możliwości zastosowania instrumentów marketingowych na rynku aptecznym / Katarzyna Szalonka // Czasopismo Aptekarskie. - R. 11, nr 6/7 (2004), 

58.Pozycjonowanie aptek / Katarzyna Szalonka // Czasopismo Aptekarskie. - R. 11, nr 5 (2004), 

59. Segmentacja na rynku aptecznym / Katarzyna Szalonka // Czasopismo Aptekarskie. - R. 11, nr 4 (2004), 

60. Wspieranie procesów sprzedaży w realizacji orientacji marketingowej w aptece / Katarzyna Szalonka // Czasopismo Aptekarskie. - R. 11, nr 8/9 (2004), 

61. Zachowania pacjentów na rynku aptecznym / Katarzyna Szalonka // Czasopismo Aptekarskie. - R. 11, nr 2 (2004), 

62. Znaczenie marketingu w działalności polskich aptek / Katarzyna Szalonka // Czasopismo Aptekarskie. - R. 11, nr 12 (2004), 

 

Rok 2003

 

63. Segmentacja na rynku usług kosmetycznych / Katarzyna Szalonka // Beauty Forum. - 2003, nr 12,

 

2002

 

64. Marketing na rynku farmaceutycznym / Katarzyna Szalonka. - Wrocław, Continuo", 2005. Monografia